Mẫu đơn tặng cho đất theo đúng quy định Luật Đất đai 2022

Hoài Trinh

Mẫu đơn tặng cho đất theo đúng quy định Luật Đất đai 2022

Hoài Trinh

01/01/2022

Các giao dịch liên quan đến bất động sản ngày càng tăng. Trong đó, tặng cho đất là hình thức khá phổ biến hiện nay. Vậy mẫu đơn cho đất viết tay cần trình bày như thế nào? Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn viết tay cho tặng đất cho những người có nhu cầu sử dụng. 

B1dXMpCeJu2hHt3qjayndtxklMN2k4 nf1QD9tz3vfBphV7jDfk7lv Stu3vRMdvxxkpDOAe2KHrorEiQQHRNEEiYk8hSoGOurYo5sLVOZXyKWPcUwUouFz imIbOtcXWMe59lwX
Tặng cho đất có được viết tay không? (Ảnh minh họa)

1. Mẫu đơn cho đất viết tay là gì?

Mẫu đơn cho đất viết tay hay giấy cho đất viết tay là một giao dịch dân sự. Mẫu đơn cho đất viết tay là văn bản thể hiện sự thỏa thuận của bên cho đất và bên được tặng đất. Trong đó, đối tượng cho tặng ở đây là quyền sử dụng đất.

2. Mẫu đơn cho đất viết tay có công chứng chứng thực?

Căn cứ vào Điều 122 Luật Nhà ở 2020 như sau:

“Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.”

Như vậy, theo quy định mẫu đơn cho đất viết tay bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Trong trường hợp, mẫu đơn tặng cho đất viết tay không thực hiện công chứng chứng thực thì giấy tặng ho hoặc hợp đồng tặng cho đất sẽ bị vô hiệu. Hậu quả pháp lý là hai bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

3. Mẫu đơn cho đất viết tay theo quy định

Sau đây, ACC xin cung cấp mẫu đơn cho đất viết tay như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–——–

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm nay, ngày…….tháng……năm……., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN TẶNG CHO

Ông: ……………….. Sinh ngày:……………………………………     

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………

Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: Công an tỉnh ………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………… ………

Cùng vợ là bà: ……………… Sinh ngày:……………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..

Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: Công an tỉnh ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………

BÊN B: BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO 

Ông/bà: …………………………… Sinh ngày:…………………………..     

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………..

Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: Công an tỉnh …………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………     

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo……………….., cụ thể như sau:

Thửa đất số………………………………………………………………….

Địa chỉ thửa đất……………………………………………………………

Mục đích sử dụng…………………………………………………………..

Hình thức sử dụng:

  • Sử dụng chung:…………………….. m2
  • Sử dụng riêng:………………………. m2

Thời hạn sử dụng………………………………………………………

Giá trị quyền sử dụng đất là:……………………………… (ghi bằng chữ         đồng Việt Nam)

ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO

Bên A đồng ý tặng cho Bên B quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu tại Điều 1 với các điều kiện cụ thể như sau:

1. ……………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………….

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Bên A có trách nhiệm giao quyền sử dụng đất đối với thửa đất được quy định tại Điều 1 Hợp đồng này và các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B trong thời hạn ……………..
  2. Bên B có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 4. VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Hợp đồng này sẽ do Bên B có trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc bình đảng, tôn trọng quyền lợi của nhau;

Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. CAM kết CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết như sau:

1. Bên A cam kết:

– Những thông tin liên quan đến nhân thân, thửa đất tặng cho được ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn chính xác;

– Thửa đất tặng cho không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Việc giao kết Hợp đồng này dựa trên sự tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam kết:

– Những thông tin liên quan đến nhân thân được ghi trong Hợp đồng này là hoàn toàn chính xác;

– Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất được tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Nếu một trong các Bên B vi phạm điều khoản theo Hợp đồng này thì người đó không được nhận thửa đất tặng cho hoặc nếu đã nhận thửa đất tặng cho thì tự nguyện giao trả thửa đất tặng cho cho người còn lại có đủ điều kiện của Bên B; Nếu tất cả bên B đều không đủ điều kiện nhận thửa đất tặng cho thì thửa đất tặng cho thuộc về các thừa kế của Bên A theo quy định của pháp luật.

– Bên B cam kết thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản khác theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm Hợp đồng này được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật hiện hành.

BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm …….., tại……………………………………………………………..

Tôi ………………………………………………………., Công chứng viên phòng Công chứng ………….……………………………………………..

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ………………………………… và bên B là ………………………………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

4. Cách thức liên hệ khi tư vấn về mẫu đơn cho đất viết tay của ACC?

Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến hotline qua số điện thoại 1900.3330 để được tư vấn

Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử info@accgroup.vn được được tư vấn.

Tư vấn trực tiếp qua Zalo: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 084.696.7979 để được tư vấn.

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Mẫu đơn cho đất viết tay. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận