Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn [2024]

Tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn. Công ty Luật ACC cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín và chuyên nghiệp chúng tôi cam kết giải đáp các thắc của bạn liên quan đến mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn. Mời bạn cùng tham khảo!

mau-cong-van-giai-trinh-lam-che-do-thai-san-muon

1. Công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là gì?

Công văn là hình thức văn bản hành chính được dùng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân.

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh và thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là mẫu bản công văn của cá nhân muốn làm chế độ thai sản nhưng do một số những lý do cá nhân mà không thể thực hiện đúng thời hạn, do đó người muốn làm chế độ thai sản tiến hành soạn thảo mẫu đơn này và gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho người thực hiện chế độ thai sản muộn đó.

2. Hướng dẫn viết mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thì việc kê khai bảo hiểm xã hội là bắt buộc tuy nhiên trong một số trường hợp do một vài lý do khách quan dẫn đến việc kê khai, làm chế độ thai sản cho công nhân, người lao động bị muộn và việc này nằm ngoài mong muốn của người sử dụng lao động. Khi đó, đơn vị cần có công văn gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội và cả người lao động để thông báo về tình trạng trên.

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn cần nêu rõ được những thông tin sau: nội dung của bản công văn, nội dung giải trình, người giải trình…

Mời quý khách hàng tham khảo mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn được soạn thảo bởi công ty Luật ACC chúng tôi theo đúng quy định về thể thức văn bản hành chính tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP dưới đây:

TÊN DOANH NGHIỆP Số:…./CV-….   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. …..,ngày….tháng…..năm………

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

( V/v giải trình làm chế độ thai sản muộn)

Kính gửi: Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số:…./……/NĐ-CP ………………………………………….;

Căn cứ Thông tư số: …………./TT-BYT……………………………………….;

Căn cứ Quyết định số:……../QĐ-BHXH ………………………………………;

Căn cứ……………………………………………………………………………;

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………

MÃ số doanh nghiệp:……………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………

Doanh nghiệp…… giải trình về việc làm chế độ thai sản muộn cho người lao động như sau:

Theo quy định, doanh nghiệp sẽ phải nộp lại danh sách hưởng chế độ thai sản cho công nhân viên tại doanh nghiệp ngày vào hạn cuối ngày…/…/…. Tuy nhiên, do quá trình tổ chức hoạt động của công ty có sự thay đổi, quyết định điều chuyển công tác đối với một số nhân viên bộ phận quản lý nhân sự nên trong quá trình bàn giao chưa kịp thời cập nhật và tiến hành làm chế độ thai sản cho người lao động đúng thời gian theo quy định.

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp xin cam đoan về nôi dung trên là đúng sự thật. Nếu sai doanh nghiệp xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Quý cơ quan xem xét tạo điều kiện để doanh nghiệp….. được nộp bổ sung đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp.

BAN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn nói riêng và các mẫu công văn khác nói chung cần đảm bảo được các thành phần chính theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ;

- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

- Số, ký hiệu của văn bản;

- Địa danh và thời gian ban hành văn bản;

- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản;

- Nội dung văn bản;

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

- Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức;

- Nơi nhận.

Ký hiệu Công văn phải bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh ban hành Công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc lĩnh vực được giải quyết.

Trích yếu nội dung Công văn trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng; đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt với số và ký hiệu văn bản.

Nơi nhận Công văn được quy định như sau:

- Phần thứ nhất bao gồm từ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc;

- Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”, phía dưới là từ “Như trên”, tiếp theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn bản.

3. Một số quy định pháp luật liên quan đến giải trình làm chế độ thai sản muộn

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2018 thì dưới đây là một số điểm cần lưu ý liên quan đến giải trình làm chế độ thai sản muộn :

Theo quy định tại Điều 102 về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản Luật Bảo hiểm xã hội 2018 thì việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ như quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định tại Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội 2018 về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định thì nếu vẫn làm việc tại công ty sau thời điểm sinh con thì sau 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc thì người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động và trong trường hợp nộp chậm hồ sơ thì vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do chính đáng . Mặc dù nộp muộn nhưng người lao động công ty vẫn có thể được giải quyết chế độ thai nếu có giải trình với cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, việc được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là một trong những quyền của người lao động thoe quy định tại Điều 18 Luật này. Do đó, trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi là một trong những quyền của người lao động được pháp luật ghi. Và để được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con thì người lao động cần thực hiện theo các trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định.

4. Những câu hỏi thường gặp.

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là gì?

– Công văn là hình thức văn bản hành chính dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của cơ quan Nhà nước với cấp trên, cấp dưới và với công dân. … – Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề, nêu rõ ràng và thuần nhất sự việc

– Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

– Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là văn bản của cá nhân muốn làm chế độ thai sản nhưng vì một số những lý do cá nhân mà không thể thực hiện công việc đúng thời hạn, từ đó người muốn làm chế độ tài sản soạn thảo mẫu đơn này gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho người thực hiện chế độ muôn

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn để làm gì?

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc giải trình làm chế độ thai sản muộn. Mẫu nêu rõ nội dung của bản công văn, nội dung giải trình, người giải trình…

Hướng dẫn làm Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn?

– Việc kê khai bảo hiểm xã hội luôn là bắt buộc đối với các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, nhưng trong một số trường hợp vì một vài lý do khách quan, việc kê khai, làm chế độ thai sản cho công nhân, người lao động bị chậm trễ nhưng nằm ngoài mong muốn của người sử dụng lao động. Lúc này, đơn vị cần có công văn gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội và cả người lao động để thông báo về tình trạng trên.

– Công văn cần gửi kèm những hồ sơ, căn cứ để chứng minh nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm trễ và quan trọng là phương hướng để xử lý, thời gian xử lý mà đơn vị đưa ra nhằm khắc phục tình trạng trên.

5. Giới thiệu dịch vụ pháp lý của Công ty Luật ACC

Đến với ACC chúng tôi, Quý khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý luôn có mặt trên 63 tỉnh/thành phố đã và đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

>>>Tại đây, ACC cũng cung cấp Mẫu Đơn Giải Trình (Năm 2022) tại đây, kính mời bạn đọc tham khảo!!

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: [email protected]

Website: accgroup.vn

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (937 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo