Hướng dẫn viết mẫu công văn đi cập nhật 2024

Công văn đi là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. Bài viết dưới đât ACC xin chia sẻ thông tin về mẫu công văn đi.

cong-van-di

1. Công văn là gì?

Công văn là loại văn bản được sử dụng nhiều trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp do những đặc điểm và sự đa dạng về công dụng.

Công văn là văn bản hành chính được hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

2. Mẫu công văn cập nhật năm 2023

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

___________________

Số: …/...3…-…4

V/v ……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

5…, ngày ... tháng ... năm …  

 

Kính gửi:

- …………………………..;

- …………………………..;

…………… …… ……… ……… …….7…… ……… …………… …… ……..

………… ………… ……… ……… ………… … ……… ………… ……… ……

……… …………… ……… ………… …………… ……… ……… …… ………..

……… ……… ……… ………… ……… ………… ……… ………………/.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

__________________________________________________________

……… ……… ………… ………… ……..10………… ……… ………… …… ………… … …………

__________________________________________________________

Ghi chú:

Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

Địa danh.

Trích yếu nội dung công văn.

Nội dung công văn.

Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Trên đây là những thông tin về mẫu công văn đi  mà Công ty Luật ACC gửi tới bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu được hỗ trợ về các dịch vụ pháp lý đừng ngân ngại liên lạc đến Công ty Luật ACC thông qua:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: [email protected]
Website: accgroup.vn

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (332 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo