CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất

Đàm Như

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất

Đàm Như

08/12/2021

Khi có xảy ra tranh chấp, xô xát thì người dân Việt Nam chúng ta rất hạn chế khởi kiện hay để chính quyền can thiệp. Do đó thỏa thuận sẽ luôn là phương án được ưu tiên? Trong bài viết dưới đây, ACC sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất.

12 6

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất

         1. Bồi thường thiệt hại là gì?

Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

         2. Thỏa thuận bồi thường thiệt hại là gì?

Thỏa thuận bồi thường thiệt hại là một trong những biện pháp giải quyết được áp dụng trong thực tiễn trong các vấn đề dân sự khi có thiệt hại xảy ra. Pháp luật khuyến khích các bên trong quan hệ dân sự mà có thiệt hại nên thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thiệt hại.

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất về vật chất thực tế, được tính thành tiền do bên vi phạm nghĩa vụ gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.

Người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền cho người bị thiệt hại.

Pháp luật dân sự quy định hai loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại là: trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Bồi thường thiệt hại phải có đầy đủ các điều kiện sau đây: có thiệt hại, có hành vi trái pháp luật, có mối liên hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại đã xảy ra, người gây ra thiệt hại có lỗi.

4. Thế nào là mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất?

Biên bản thỏa thuận là sự ghi nhận lại những thỏa thuận giữa các bên về một vấn đề nào đó. Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là sự ghi nhận lại thỏa thuận của các bên trong đó các bên đã thỏa thuận bồi thường cho nhau một khoản tiền nhất định hay một vật chất nào đó.

5. Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất gồm những nội dung gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất thường có các nội dung sau đây:

– Phần đầu là Quốc hiệu tiêu ngữ;

– Sau đó đến tên biên bản thỏa thuận bồi thường về việc gì đó;

– Phần tiếp theo sẽ ghi ngày tháng lập biên bản, thông tin của bên bồi thường và bên nhận bồi thường;

– Trình bày lại sự việc việc xảy ra là căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Phần nội dung thỏa thuận: phần này ghi rõ các nội dung mà các bên đã thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường là bao nhiêu, phương thức bồi thường theo từng giai đoạn hay bồi thường một lần, thời hạn thực hiện trách nhiệm bồi thường,… Các bên cùng thỏa thuận rõ các trách nhiệm nào có thể phát sinh sau khi đã thực hiện việc bồi thường, cam kết về số tiền bồi thường hay vât bồi thường.

– Các bên ký tên.

 

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất?

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v bồi thường thiệt hại)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……

Tại:…………………………………………………………………………………

Thành phần tham gia

Bên bồi thường (Bên A):

Họ và tên: …………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu: …………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………….…

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Bên nhận bồi thường (Bên B):

Họ và tên: ……………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Nội dung sự việc:

Ngày… tháng … năm …., bên A có nhận vận chuyển cho bên B một kiện hàng. Tuy nhiên trên đường vận chuyển do bất cẩn nên bên A đã đánh rơi kiện hàng này. Trước khi giao kiện hàng này, bên B đã cho bên A kiểm tra đơn hàng và các chứng từ hóa đơn kèm theo. Do kiện hàng này có giá trị lớn mà bên A cũng không thể mua lại được sản phẩm như vậy nên bên A đã đề nghị được bồi thường bằng tiền mặt và bằng đúng giá trị đơn hàng cho bên B.

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất các điều khoản sau:

Điều 1: Giá trị bồi thường

Sau khi tính toán các chi phí hợp lý, 2 bên thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại như sau:

…………….. (Ghi chi tiết các khoản bồi thường)

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..)

Điều 2. Cam kết của các bên

Bên A cam kết hoàn toàn tự nguyện chi trả số tiền như trên cho Bên B, và số tiền chi trả cho Bên B là tài sản hợp pháp của Bên A.

Bên B cam kết đã nhận đủ số tiền bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần của Bên A là …… và cam kết không không thắc mắc, khiếu kiện trách nhiệm Bên A ra cơ quan pháp luật.

Điều 3. Điều khoản chung

3.1. Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

3.2. Bản thỏa thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nói tóm lại, qua bài viết trên, ACC Group đã cung cấp tới khách hàng về mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất và những thông tin liên quan tới mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất. Mong rằng quý khách hàng có thể áp dụng mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất do ACC Group cung cấp để bảo vệ quyền vào lợi ích của mình.

Đánh giá post
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ