Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng (Cập nhật 2022)

Thanh Trúc

Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng (Cập nhật 2022)

Thanh Trúc

09/12/2021

Khi thực hiện hợp đồng, việc phạt khi vi phạm hợp đồng không phải trường hợp hiếm gặp. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin biên bản phạt vi phạm hợp đồng mời bạn tham khảo!

r55

biên bản phạt vi phạm hợp đồng

1. Phạt vi phạm hợp đồng

Phạt vi phạm hợp đồng là một trong những hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng, theo đó bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm hợp đồng một khoản tiền nhất định do pháp luật quy định hoặc do các bên thỏa thuận trên cơ sở pháp luật, nhằm kịp thời điều chỉnh và bảo vệ quyền lợi của các bên trong các quan hệ hợp đồng hợp tác thương mại.

2. Quy định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm hợp đồng

Trong pháp luật hiện hành, phạt vi phạm hợp đồng được quy định trong BLDS 2015, Luật Thương mại 2005 và Luật Xây dựng 2014. Cụ thể:

– BLDS 2015 quy định:

“Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm

  1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.
  2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
  3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại

3. Biên bản phạt vi phạm hợp đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng là văn bản ghi nhận lại nội dung quá trình làm việc nhằm xác định, làm rõ các hành vi vi phạm hợp đồng và nghĩa vụ bồi thường, bù đắp tổn thất của bên có lỗi. Biên bản không nhất thiết phải có sự có mặt của tất cả các bên đã ký kết hợp đồng, điểm chủ yếu là ghi nhận lại hành vi vi phạm hoặc hậu quả một cách khách quan.

4. Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

 

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

(Về việc: Phạt vi phạm hợp đồng số ….)

            Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

            – Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Những người làm việc với tôi:

+ Ông Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

+ Bà Nguyễn Thị C:

+…

– Những người khác:

+ Ông… CCCD số cấp ngày… tại…

+…

Nội dung làm việc:

Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông B bà C có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… Đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông B bà C chưa trả tiền thuê nhà… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất vi phạm điều… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:

  1. Gia đình ông B bà C trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …
  2. Gia đình ông B bà C trả số tiền… do vi phạm điều… Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Người lập                       Người làm việc với tôi                 Người xác nhận

        (ký, ghi rõ họ tên)                    (ký, ghi rõ họ tên)              (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về biên bản phạt vi phạm hợp đồng cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề biên bản phạt vi phạm hợp đồng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận