CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất (Cập nhật 2021)

Đàm Như

08/12/2021

Khi hoàn thành một công trình xây dựng, các bên cần lập Biên bản nghiệm thu công trình để làm căn cứ đưa công trình vào sử dụng hay thanh toán. Dưới đây là một số Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất (Cập nhật 2021) mà ACC gửi tới quý khách hàng.

bien ban nghiem thu cong trinh 7

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất (Cập nhật 2021)

1. Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định, thu nhận hoặc xác nhận đã kiểm tra chất lượng công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt tại công trình/dự án xây dựng.

Quá trình nghiệm thu có thể được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bởi doanh nghiệp hoặc thậm chí của cá nhân dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công. Từ kết quả nghiệm thu này sẽ biết được công trình có đủ chất lượng, kỹ thuật để được đưa vào sử dụng hay không.

2. Các giấy tờ làm căn cứ để nghiệm thu công trình

Việc đánh giá, nghiệm thu công trình không dựa trên ý kiến chủ quan, cảm tính của một cá nhân, tập thể nhất định. Việc nghiệm thu cần căn cứ vào một số các giấy tờ sau:

– Hợp đồng xây dựng;

– Hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị;

– Bản vẽ hoàn công công trình;

– Kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị;

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng (căn cứ theo Hợp đồng hoặc theo pháp luật);

– Nhật ký thi công;

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng…

3. Một số loại Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là Biên bản nghiệm thu cuối cùng để đưa cả công trình vào sử dụng. Trong Biên bản nghiệm thu công trình thường có chi tiết các hạng mục công trình và biên bản đánh giá, nghiệm thu các hạng mục đó.

– Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xác định rõ những công việc nào đã được hoàn thành. Biên bản này lập ra nhằm xác định được nội dung công việc cụ thể đã thực hiện ra sao, chất lượng công việc đạt được…

– Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Mẫu biên bản nghiệm thu hạng mục công trình là văn bản ghi nhận về việc hoàn thành nghĩa vụ của bên nhận thi công công trình đối với một hạng mục nào đó.

Sau đây ACC xin gửi tới quý khách hàng mẫu của từng loại biên bản nghiệm thu công trình trên.

 

4. Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình mới và chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

 1. Tên công trình:………………………………………………………………………………………..
 2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………………………………….
 3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ……………………………………………. – chức vụ: …………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm …………………………………………

Kết thúc:…………..giờ, ngày ………tháng ………. năm ……………………………………….

 1. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:
 2. a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

 1. b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO,

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

5. Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình mới và chuẩn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ………………………………………

– Số Biên bản nghiệm thu: 01/BBNT/DG-HL

– Ngày nghiệm thu: …/…/…

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

 1. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:
 2. Đại diện: …………………………………………… (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

 1. Đại diện nhà thầu thi công: ………………………………………………………

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

– Ông: ……………………………………. Chức vụ:

 1. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:
STT Nội dung công việc Quy cách Kích thước ĐVT Khối lượng Ghi Chú
Rộng Sâu Cao

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình mới và chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày………. tháng………. năm………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

 1. Hạng mục công trình:………………………..…………………..
 2. Địa điểm xây dựng: ………………………………
 3. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 4. a) Phía chủ đầu tư: ………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………

– Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: ………………………

 1. b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: ………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………

– Người phụ trách thi công trực tiếp: ………………………

 1. c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: ………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………

– Chủ nhiệm thiết kế: ………………………

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu:  ………. ngày……….. tháng………. năm………

Kết thúc:……….  ngày……….. tháng………. năm………

Tại: …………………………………………………………..

 1. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng:
 2. a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:………………………………………………
 3. b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật) ………………………………………………
 4. c) Các ý kiến khác nếu có.
 5. Kết luận :

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ
 

NHÀ THẦU THIẾT KẾ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

NHÀ THẦU THI CÔNG
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

Trên đây là toàn bộ Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất (Cập nhật 2021) mà ACC gửi tới quý khách hàng. Có Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới và chuẩn nhất quý khách hàng mới có thể bàn giao công trình để đưa vào sử dụng và làm căn cứ thanh toán được. Nếu còn gì thắc mắc, hãy liên hệ với ACC để được giúp đỡ, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách hàng.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ