Mẫu biên bản làm việc với khách hàng mới nhất 2022

Thanh Trúc

Mẫu biên bản làm việc với khách hàng mới nhất 2022

Thanh Trúc

05/12/2021

Biên bản làm việc với khách hàng là văn bản không thể thiếu trong cuộc họp, làm việc giữa hai bên đối tác hay khách hàng của công ty. Biên bản làm việc ghi lại thời gian, địa điểm và những nội dung được đề cập đến trong buổi làm việc giữa các bên..Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Biên bản làm việc với khách hàng mời bạn tham khảo!

cv

Biên bản làm việc với khách hàng

1. Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc là văn bản được lập giữa các bên (cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp) nghi lại những thông tin, thỏa thuận cụ thể về một vấn đề trong quá khứ hoặc hiện tại tạo ra cơ sở pháp lý và cam kết thực hiện giữa các bên.

2. Nội dung biên bản làm việc với khách hàng

Biên bản làm việc cần thể hiện được các nội dung sau:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung.

– Ngày… tháng… năm… giờ… (ghi rất cụ thể thời gian giờ phút lập biên bản).

– Thành phần tham dự (kiểm tra, xác nhận sự kiện thực tế dự hội họp…..)

– Nội dung (sự kiện thực tế diễn ra)

 – Phần kết thúc (ghi rõ thời gian và lý do)

– Thủ tục ký xác nhận.

3. Mẫu biên bản

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

—————

Số: …./BBLV/20…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, ngày … tháng… năm…., tại địa điểm …….., chúng tôi gồm có:

Bên A:

  1. Họ và tên …………….chức vụ ………………

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

  1. Họ và tên …………….chức vụ……………

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

  1. Họ và tên …………….chức vụ…………….

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Bên B:

  1. Họ và tên……….Chức vụ ……………

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

  1. Họ và tên…….chức vụ ………..

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

  1. Họ và tên ……. chức vụ ………….

Sinh ngày ………. dân tộc …………….. Quốc tịch ………..

Chứng minh nhân dân số …………… do ………..cấp ngày ………

Nội dung làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào…….giờ….. phút; ngày………tháng……….năm…………………

Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm………………tờ; có nội dung và giá trị như nhau.

BÊN ABÊN B

4. Lưu ý khi soạn thảo biên bản làm việc với khách hàng

Trong quá trình soạn thảo biên bản làm việc, thỏa thuận các Bạn cần chú ý những nguyên tắc sau:

+ Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của các bên. Ví dụ: Giữa hai công ty lập bên bản làm việc thì cần có chữ ký của giám đốc/người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu Trường phòng ký chẳng hạn thì phải có giấy ủy quyền của giám đốc hoặc người có thẩm quyền, giấy ủy quyền sẽ được lập và nghi vào nội dung biên bản làm việc. Tương tự nếu là hai cá nhân thì nội dung thỏa thuận chỉ được liên quan đến những vấn đề của cá nhân đó, không liên quan đến tài sản chung (với vợ hoặc chồng) của cá nhân này. Ví dụ: Hai bên thỏa thuận về thuê hoặc mượn tài sản chung của hai vợ chồng thì bên ký phải có chữ ký của cả hai vợ chồng mới đảm bảo tính pháp lý.

+ Nội dung và phạm vi thỏa thuận phải hợp pháp, phù hợp, không được trái với quy định của pháp luật.

+ Nên khống chế hoặc đưa ra định lượng về thời gian thực hiện. Nếu không đưa được những nội dung ràng buộc về thời gian thì thỏa thuận sẽ trở nên vô nghĩa và khó thực thi.

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về Biên bản làm việc với khách hàng cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề Biên bản làm việc với khách hàng thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận