CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị 2021

Thanh Trúc

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị 2021

Thanh Trúc

09/12/2021

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục. Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị mời bạn tham khảo!

e3
Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

1. Khi nào lập Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị của phòng học, doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ tên trang thiết bị, vị trí kiểm tra, họ tên người sử dụng, kết quả kiểm tra trang thiết bị, hướng khắc phục.

2. Biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị là gì?

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị vật tư là mẫu biên bản được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cơ quan, xí nghiệp, trường học… để đánh giá kiểm tra tình trạng các thiết bị, phát hiện nhanh chóng kịp thời tình trạng hư hỏng của trang thiết bị để có hướng khắc phục.

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị máy móc vật tư khi lập cần được trình bày khoa học rõ ràng, chi tiết để người đi kiểm tra đánh giá nắm được đúng tình trạng hư hỏng của các loại thiết bị.

3. Biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị để làm gì?

Biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị vật tưlà mẫu biên bản được sử dụng phổ biến rộng rãi trong cơ quan, xí nghiệp, trường học… để đánh giá kiểm tra tình trạng các thiết bị, phát hiện nhanh chóng kịp thời tình trạng hư hỏng của trang thiết bị để có hướng khắc phục.

4. Mẫu biên bản

BIÊN BẢN KIỂM TRA TRANG THIẾT BỊ HƯ HỎNG
Thời gian: …………………………………………….…………………………………………
Địa điểm: ………………………………………………………………………………………
Cùng tiến hành kiểm tra tài sản, trang thiết bị hư hỏng, kết quả cụ thể như sau:
1. Tình trạng tài sản, thiết bị:
TT Tài sản, trang thiết bị kiểm tra (ghi rõ tên, loại, năm và nơi SX, các ký hiệu model) Tình trạng hư hỏng Ý kiến đề xuất của bộ phận kỹ thuật (sửa chữa, thay thế, thanh lý)
2. Phần dự kiến ngân sách (đối với tài sản, TTB cần sửa chữa, thay thế)
TT Nội dung, diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

……….Ngày ……..tháng……..năm…………

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Công ty luật ACC

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của chúng tôi về Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan trong trong phạm vi này. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý khách hàng còn thắc mắc hay quan tâm và có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ về vấn đề Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Hotline: 19003330

Zalo: 084 696 7979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ