CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất

Đàm Như

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất

Đàm Như

08/12/2021

Có thể thấy vấn đề phân chia đất đai là việc nhạy cảm và rất dễ gây tranh cãi hơn thiệt trong gia đình. Vấn đề chia đất không chỉ liên quan đến pháp lý mà còn có thể sẽ tác động rất lớn đến tình cảm anh em trong gia đình. Do đó trên thực tế nhiều gia đình có điều kiện khi thực hiện chia đất cho con cái sẽ lập thành văn bản để tránh những phát sinh hay mâu thuẫn sau này. Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất là mẫu văn bản được đông đảo quý khách hàng quan tâm tìm kiếm. ACC xin cung cấp Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất để quý khách hàng quan tâm có thể tham khảo.

giay chung nhan quyen su dung dat

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất

1. Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất là gì?

Biên bản họp gia đình thường được sử dụng khi phân chia di sản thừa kế hoặc phân chia đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình và hiện pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật.

Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất là văn bản ghi nhận ý kiến của các thành viên trong hộ gia đình liên quan đến vấn đề quan trọng của gia đình là việc cha mẹ chia đất cho con cái. Do đó, khi làm biên bản họp gia đình sẽ cần tới sự tham gia của tất cả các thành viên trong gia đình.

 

2. Nội dung mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất?

Hiện nay pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật tuy nhiên mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất cũng thuộc văn bản hành chính và cần đáp ứng các yêu cầu nội dung của văn bản hành chính theo bố cục 3 phần. Cụ thể:

2.1. Phần mở đầu:

Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm lập mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất và tên mẫu biên bản.

2.2. Phần nội dung:

+ Thông tin về thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, số điện thoại,…của tất cả những người tham dự cuộc họp.

+ Thông tin về nội dung của cuộc họp: ghi đầy đủ và chi tiết các thông tin về các tài sản là tài sản thừa kế, để lại. (Tốt nhất là ghi cụ thể nhất có thể và kèm theo giấy tờ chứng minh.

+ Những ý kiến, tranh luận trong cuộc họp của những người tham dự cuộc họp (nếu có).

+ Kết luận cuối cùng về việc phân chia tài sản để ghi vào trong biên bản gia đình. Nội dung sẽ bao gồm những thông tin như tài sản này chia cho ai? ai là người nhận thừa kế về bất động sản? ai là người có nghĩa vụ đối với người chết?,…

+ Biểu quyết: Các thành viên trong gia đình có mặt tại buổi họp biểu quyết về những nội dung trên

+ Kết quả của việc biểu quyết sẽ là tán thành, không tán thành hoặc ý kiến khác,… Nếu có ý kiến khác thì phải ghi chính xác, đầy đủ người đưa ra ý kiến, nội dung ý kiến là gì.

2.3. Phần kết thúc:

+ Xác nhận của người lập biên bản: người lập biên bản họp gia đình trực tiếp ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ xác nhận.

+ Xác nhận của cơ quan địa phương có thẩm quyền.

3. Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất?

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
——*——

                                                                   ……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia đất cho các con)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….. tại nhà Ông ….. (con trưởng) địa chỉ: Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

Bố: (Ông) ……………..…..

Mẹ: (Bà) ……………….;

Con trai trưởng: ………………. ;

Con gái:……………….;

Nội dung cuộc họp như sau:

Gia đình ông …………… và bà ……………………có 02 người con. Bên cạnh đó trong quá trình làm việc tích lũy gia đình có một khối tài sản nhất định. Trong đó khối tài sản của cha mẹ bao gồm:

+ Căn nhà 02 tầng tại địa chỉ ………………………… với diện tích 300m2.

+ Miếng đất 100m2 tại địa chỉ………………………………………………………

+ Miếng đất 150m2 tại địa chỉ ……………………….……………………………..

Sau khi thống nhất cha mẹ quyết định chia đất cho các con như sau:

+ Miếng đất 100m2 địa chỉ………………………………. và 300m2 cùng căn nhà 2 tầng tại địa chỉ………………………sẽ cho ông………………………….………

+ Còn lại Miếng đất 150m2 tại địa chỉ ………………………………………….. sẽ được chia cho bà ………..

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                      100%

Không tán thành:            không

Ý kiến khác:                   không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

……………….

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………….……

………………… ……………..……

4. Lưu ý khi lập mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất

Đất đai là một tài sản giá trị, và thực tế đã nảy sinh rất nhiều tranh chấp giữa những người thân trong gia đình về việc phân chia đất đai. Để tăng thêm giá trị pháp lý của Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất, ACC lưu ý với quý khách hàng rằng, quý khách nên mời thêm người làm chứng (có thể là những người có tiếng nói, uy tín trong gia đình, dòng họ, hoặc là tổ trưởng tổ dân phố…). Hay để chắc chắn hơn, quý khách nên mời công chứng viên đến tham dự cuộc họp và thuê dịch vụ lập mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất. Có như thế, sau này những tranh chấp về việc bố mẹ cho con đất mới không xảy ra.

Trên đây là những chia sẻ của ACC về vấn đề Mẫu biên bản họp gia đình bố mẹ cho con đất mới nhất đến quý khách hàng. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ