CÔNG TY LUẬT ACC

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê mới nhất 2021

Tiên Ngô

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê mới nhất 2021

Tiên Ngô

11/12/2021

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là căn cứ xác nhận cho bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi sở hữu nhà cho thuê sau khi hai bên đã thỏa thuận. Vậy mẫu Biên bản bàn giao nhà cho thuê khi bàn giao là gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

image 83
Biên bản bàn giao nhà cho thuê

1.Biên bản bàn giao nhà cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là một biên bản để làm căn cứ pháp lý cho việc bàn giao giữa chủ sở hữu nhà và người thuê nhằm tránh xảy ra tranh chấp sau này.

Biên bản bàn giao nhà sẽ cần trình bày đầy đủ, rõ ràng rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, cần ghi nhớ một số những nội dung chính, quan trọng dưới đây:

  • Phần tiêu ngữ và quốc hiệu
  • Thông tin của bên thuê và cho thuê nhà: Họ và tên, địa chỉ, SĐT, số CMND/ Thẻ căn cước,…
  • Diện tích nhà cho thuê, số phòng
  • Danh sách trang thiết bị, nội thất, vật dụng
  • Tình trạng sử dụng của các trang thiết bị
  • Địa điểm và thời gian bàn giao

Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………. .

– Số CMND:……………………..cấp ngày…………….tại……………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi Mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với Công ty luật ACC để được hỗ trợ:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ