Mẫu 02 kiểm điểm đảng viên mới nhất hiện nay [Cập nhật 2024]

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì mẫu 02 kiểm điểm đảng viên là gì? Mẫu 02 kiểm điểm đảng viên bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về mẫu 02 kiểm điểm đảng viên. Để tìm hiểu hơn về mẫu 02 kiểm điểm đảng viên các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu 02 kiểm điểm đảng viên nhé.

mau-02-kiem-diem-dang-vien

Mẫu 02 kiểm điểm đảng viên

1. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

2. Đối tượng viết bản kiểm điểm.

 • Đối tượng của bản kiểm điểm này đa dạng và có thể người viết bản kiểm điểm bao gồm từ học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, công chức, giáo viên, nhân viên… sau khi có hành vi vi phạm nội quy, quy chế của trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị làm việc.

3. Mẫu 02 kiểm điểm đảng viên.

ĐẢNG BỘ …………Chi bộ: ………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…….., ngày…… tháng…… năm……

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm …..

Họ và tên: ………….……………..Ngày sinh: ………………………………….

Chức vụ Đảng: ……………………….………………………………..

Chức vụ chính quyền: ……………………………………………….

Chức vụ đoàn thể: …..………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………….……………………….

Chi bộ……………………………….…………………………. …………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Về tư tưởng chính trị.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Về tác phong, lề lối làm việc.

Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

 1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………
 2. Xếp loại đảng viên: … (kèm theo phiếu phân tích chất lượng – Mẫu 5)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: ………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : ……………………………………….

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………..

   T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………..

      T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Kết luận mẫu 02 kiểm điểm đảng viên.

5. Câu hỏi thường gặp

Đảng viên chính là gì?

thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, được gia nhập, kết nạp, sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn cứ theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 thì Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ đủ mười tám tuổi trở lên, phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện các Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ, Chi bộ…) được nhân dân tín nhiệm, giới thiệu kết nạp, thử thách, sinh hoạt và công nhận chính thức.

Bản kiểm điểm Đảng viên là gì?

Khi Đảng viên mắc lỗi, để có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân, đánh giá ý thức trách nhiệm của bản thân cũng như rút kinh nghiệm và cam kết không tái phạm thì Đảng viên cần viết một văn bản kiểm điểm được gọi là bản kiểm điểm Đảng viên.

Hình thức chung của bản kiểm điểm Đảng viên?

Về cơ bản, hình thức và nội dung của bản kiểm điểm Đảng viên được quy định theo mẫu chung áp dụng trên cả nước theo quy định. Hình thức thể hiện cần được đánh máy trên khổ giấy A4.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về mẫu 02 kiểm điểm đảng viên và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu 02 kiểm điểm đảng viên. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về mẫu 02 kiểm điểm đảng viên đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu 02 kiểm điểm đảng viên thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (277 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo