Mã số kinh doanh Tạm nhập Tái xuất thực phẩm đông lạnh

logo accACC
Hoài Thắm
Cấp Mã Số Kinh Doanh Tạm Nhập, Tái Xuất Hàng Hóa Thực Phẩm Đông Lạnh
Cấp Mã Số Kinh Doanh Tạm Nhập, Tái Xuất Hàng Hóa Thực Phẩm Đông Lạnh

Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất thể hiện loại hàng hóa mà doanh nghiệp được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất. Vậy làm thế nào để được cấp mã số kinh doanh? Mời Quý khách theo dõi thủ tục Cấp Mã số kinh doanh Tạm nhập Tái xuất thực phẩm đông lạnh để được giải đáp.

1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh

Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

Thực phẩm đông lạnh tạm nhập, tái xuất bao gồm:

 • Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ
 • Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác
 • Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
 • Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói.

2. Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, thương nhân kinh doanh lĩnh vực trên cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Tư cách: phải là doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân
 • Vốn: Thương nhân phải ký quỹ 10 tỷ đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố.
 • Kho bãi:
 • Có sức chứa tối thiểu 100 công-ten-nơ lạnh loại 40 feet,
 • Diện tích tối thiểu là 1.500 m2.
 • Kho, bãi được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng
 • Được xây dựng với chiều cao tối thiểu là 2,5 m;
 • Có đường dành cho xe chở công-ten-nơ di chuyển ra vào kho, bãi; có cổng ra vào và biển hiệu của doanh nghiệp sử dụng kho, bãi.
 • Có đủ nguồn điện (gồm điện lưới và máy phát điện dự phòng có công suất tương đương) và các thiết bị chuyên dùng để vận hành các công-ten-nơ lạnh theo sức chứa của kho, bãi.
 • Phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê; phải nằm trong khu vực quy hoạch hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh hoặc trong khu vực do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quy định sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

3. Cấp Mã số kinh doanh Tạm nhập Tái xuất thực phẩm đông lạnh là gì?

Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất là mã số riêng đối với từng nhóm hàng hóa. Doanh nghiệp được cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhóm hàng hóa nào thì được kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng thuộc phạm vi của nhóm hàng hóa đó.

Bộ Công thương có thẩm quyền cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy đinh của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục VII, VIII, IX Nghị định 69/2018/NĐ-CP, trong đó doanh nghiệp không thực hiện tái xuất qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện và không phải có Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Trong trường hợp cần thiết đáp ứng yêu cầu quản lý, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ áp dụng quy định về cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan để xuất khẩu, tái xuất qua các cửa khẩu biên giới không thuộc phía Bắc.

4. Cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thực phẩm đông lạnh

Hồ sơ cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất: 1 bản chính.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp.
 • Văn bản của tổ chức tín dụng xác nhận về việc doanh nghiệp nộp số tiền ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 hoặc Điều 24 hoặc Điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP: 1 bản chính.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp sở hữu kho, bãi hoặc hợp đồng thuê kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định này: 1 bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp.
 • Văn bản của cơ quan điện lực nơi doanh nghiệp có kho, bãi xác nhận về việc kho, bãi có đủ nguồn điện lưới để vận hành các công-ten-nơ lạnh theo sức chứa: 1 bản chính.

Đối với kho, bãi đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh và để được cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, doanh nghiệp không được cho doanh nghiệp khác thuê lại để sử dụng vào mục đích xin cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh.

Thủ tục cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh

Trình tự thủ tục cấp mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh gồm những bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến Bộ Công Thương.

Bước 2:

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
 • Đối với Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có kho, bãi kiểm tra, xác nhận điều kiện về kho, bãi. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra điều kiện kho, bãi, Bộ Công Thương xem xét cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp không cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận