Tiền lương tháng 13 có tính thuế tncn không (Quy định 2024)

Bạn đang quan tâm vấn đề lương tháng 13 có tính thuế tncn không hãy tham khảo bài viết sau cùng ACC để biết thêm thông tin nhé.

Vào dịp tết nguyên đán người lao động thường được thưởng tết, lương tháng 13 vậy lương tháng 13 có tính thuế tncn không, quyết toán thuế tncn cho lương tháng 13 như thế nào đang được những người lao động quan tâm bài viết sau sẽ cung cấp các thông tin, quy định về lương tháng 13 có tính thuế tncn không.

1. Lương tháng 13 là gì?

Khái niệm lương tháng thứ 13 chưa được quy định cụ thể trong Bộ Luật Lao động. Tuy nhiên, để hiểu được bản chất của khoản phúc lợi này, cần căn cứ vào khái niệm tiền thưởng tại điều 103, cụ thể như sau:

 • Tại Khoản 1 của Điều 103, Bộ Luật lao động năm 2012, tiền thưởng là khoản mà doanh nghiệp thưởng cho người lao động dựa vào hai tiêu chí: kết quả làm việc của người lao động và kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm.
 • Quy chế áp dụng tiền thưởng do doanh nghiệp quyết định và căn cứ vào các quy định riêng, có tham khảo của các tổ chức đại diện cho tập thể người lao động, điển hình như công đoàn của doanh nghiệp.

Như vậy, dựa vào hai nội dung trên, lương tháng thứ 13 có thể được hiểu là khoản là người sử dụng lao động thưởng cho người lao động  theo thỏa thuận, thường là vào dịp cuối năm. Căn cứ thưởng dựa trên mức độ hoàn thành công việc của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Tiền lương tháng 13 thường được thể hiện trên các văn bản: Hợp đồng lao động, quy chế lương, thưởng, phạt,... 

Quy định về tính lương tháng 13 như sau:

Căn cứ để người lao động được hưởng tháng lương thứ 13 có thể phụ thuộc quy định tính lương tháng 13 của doanh nghiệp, một số tiêu chí có thể được áp dụng như:

 • Người lao động có ký kết với doanh nghiệp bằng các văn bản như hợp đồng lao động có thời hạn, không xác định thời hạn.
 • Lao động có thời gian làm việc từ 01 tháng trở lên liên tục tính đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.
 • Người lao động vẫn còn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.

Vậy lương tháng 13 có tính thuế tncn không sau đây sẽ là các quy định về thuế thu nhập cá nhân thưởng tết, lương tháng 13

2. Lương tháng 13 có tính thuế tncn không.

Lương tháng 13 có tính thuế tncn không được quy định như sau:

Lương tháng thứ 13 tuy không được quy định tại các văn bản pháp luật nhưng khi được quy định tại các hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, các thỏa ước lao động thì nội dung này sẽ bắt buộc phải thực hiện. 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành nêu rõ, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế. Do đó người lao động hưởng lương tháng 13 sẽ phải trích một phần để đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định như sau: 

Bên cạnh đó nếu lương tháng 13 không được quy định trong hợp đồng lao động thì được coi như một khoản tiền thưởng. Theo quy định tiền thưởng nằm trong danh sách thu nhập phải chịu thuế, vì vậy khoản thu nhập lương tháng thứ 13 vẫn nằm trong khoản thu nhập chịu thuế của người lao động.

Nếu nhận lương tháng thứ 13 và có tổng thu nhập tính thuế sau khi trừ (-) đi các khoản giảm trừ lớn hơn 11 triệu/tháng (theo luật hiện hành) người lao động sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân. Đối với người lao động cư trú tại Việt Nam nhận lương tháng thứ 13 phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì kỳ tính thuế theo năm. 

3. Những điều cần biết về lương tháng 13

Vì lương tháng 13 không phải là thuật ngữ được quy định bằng văn bản Luật, nên khi tìm hiểu và áp dụng, rất nhiều người vẫn bị nhầm lẫn. Doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý như sau:

 • Lương tháng 13 không phải là khoản tiền thưởng Tết Nguyên Đán. Vì tại nhiều doanh nghiệp, hai khoản này hoàn toàn tách biệt nhau. Điều này phụ thuộc vào quy chế thưởng riêng của từng đơn vị.
 • Tiền lương tháng thứ 13 không phải là khoản bắt buộc người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động. Nếu mức độ hoàn thành công việc không đạt hoặc tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp không tốt, người lao động có thể không nhận được khoản thưởng này.
 • Lương tháng thứ 13 của người lao động có thể khác nhau và không có định mức cụ thể, phụ thuộc vào quy chế riêng của từng đơn vị và từng người lao động.

Khi xây dựng cách tính tháng lương thứ 13, người sử dụng lao động và bộ phận kế toán cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế, phải đóng thuế theo quy định.
 • Đơn vị sử dụng lao động chi trả lương tháng 13 cho người lao động vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân vào tháng đó.
 • Số tiền lương tháng 13 người lao động được hưởng sẽ không tính đóng bảo hiểm xã hội do bản chất là căn cứ vào tiền thưởng.

4. Các quy định về thuế thu nhập cá nhân

Để nắm được quy định về thu nhập đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) người lao động sẽ căn cứ vào Luật Thuế thu nhập cá nhân - Luật số: 04/2007/QH12. Cụ thể, tại Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân (Sửa đổi bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và 2014) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế gồm các khoản như sau:

 • Thu nhập từ kinh doanh
 • Thu nhập từ tiền lương tiền công có:

 • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định
 • Tiền thù lao dưới các hình thức
 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức
 • Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền
 • Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng
 • Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 

Các khoản thu nhập trên của người lao động sẽ được liệt vào danh sách các khoản thu nhập tính thuế. 

5. Các câu hỏi thường gặp.

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý?

Căn cứ vào Điều 103 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định về tiền thưởng như sau:

 • Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động
 • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Các hồ sơ được hưởng và mức được hưởng như thế nào?

 • Hợp động lao động
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế tài chính của Công ty hoặc quy chế thưởng của Công ty.
 • Quyết định lương thưởng
 • Phiếu chi tiền thưởng.

Điều kiện để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ như thế nào?

 • Để đưa chi phí tiền lương tháng 13 vào chi phí hợp lệ thì phải được sự đồng ý của hội đồng quản trị và được tính toán hợp lý, được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tháng 13

 • Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân là: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động

Như vậy bài viết trên đã cung cấp những thông tin về lương tháng 13 có tính thuế tncn không và các quy định về thuế thu nhập cá nhân thưởng tết. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn đọc về lương tháng 13 có tính thuế tncn không, Nếu có thắc mắc gì về việc thưởng tết có phải đóng thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế tncn với lương tháng 13 hay các nghiệp vụ kế toán khác hãy liên hệ ngay Công ty luật ACC để được tư vấn và hỗ trợ.

Dịch vụ về thuế thu nhập cá nhân tại Công ty luật ACC hãy liên hệ để được giúp đỡ nhé

✅ Tiền lương tháng 13: ⭕ có tính thuế tncn không?
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

 

CÔNG TY LUẬT ACC

Tư vấn: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Mail: [email protected]

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (344 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo