Lương của công chức bộ ngoại giao biên chế [2023]

Tổng số lượng công chức Bộ Ngoại giao năm 2020 là bao nhiêu? Xin cho biết văn bản nào quy định vấn đề này? tri ân!
Theo Nghị quyết 1066/QĐ-TTg năm 2019, tiền lương của công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước là:
- Tổng số công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao năm 2020 là 1.186 người.
- Tổng tiền lương của công chức trong các cơ quan, tổ chức, cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 (không bao gồm công chức Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ, công chức cấp xã) ), lương của cán bộ trong các tổ chức xã hội có tính chất đặc thù trên toàn quốc, công chức, viên chức có 253.517 mức lương dự phòng.
Trân trọng!

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo