Mức lương của từng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Vậy lương của bộ đội biên phòng được tính như thế nào? ACC mời bạn cùng tham khảo bài viết Mức lương của từng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất

Mức Lương Của Tưng Cấp Bậc Trong Bộ đội Biên Phòng Mới Nhất

Mức lương của tưng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất

1. Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng và được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo. Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.

2. Bảng lương bộ đội biên phòng là sĩ quan

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022
1 Trung tướng 9,20 13,708,000
2 Thiếu tướng 8,60 12,814,000
3 Đại tá 8,00 11,920,000
4 Thượng tá 7,30 10,877,000
5 Trung tá 6,60 9,834,000
6 Thiếu tá 6,00 8,940,000
7 Đại úy 5,40 8,046,000
8 Thượng úy 5,00 7,450,000
9 Trung úy 4,60 6,854,000
10 Thiếu úy 4,20 6,258,000

3. Phụ cấp hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ biên phòng

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức phụ cấp từ 01/01/2022
1 Thượng sĩ 0,70 1,043,000
2 Trung sĩ 0,60 894,000
3 Hạ sĩ 0,50 745,000
4 Binh nhất 0,45 670,500
5 Binh nhì 0,40 596,000

4. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quạn bộ đội biên phòng

TT Cấp bậc quân hàm sĩ quan Nâng lương lần 1 Nâng lương lần 2
Hệ số Mức lương từ 01/01/2022 Hệ số Mức lương từ 01/01/2022
1 Trung tướng 9,80 14,602,000 -
2 Thiếu tướng 9,20 13,708,000 -
3 Đại tá 8,40 12,516,000 8,60 12,814,000
4 Thượng tá 7,70 11,473,000 8,10 12,069,000
5 Trung tá 7,00 10,430,000 7,40 11,026,000
6 Thiếu tá 6,40 9,536,000 6,80 10,132,000
7 Đại úy 5,80 8,642,000 6,20 9,238,000
8 Thượng úy 5,35 7,971,500 5,70 8,493,000

5. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của bộ đội biên phòng

STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Từ 01/01/2022
1 Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội biên phòng 1,25 1,862,500
2 Tư lệnh quân đoàn 1,10 1,639,000
3 Phó tư lệnh quân đoàn 1,00 1,490,000
6 Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh 0,90 1,341,000
7 Lữ đoàn trưởng 0,80 1,192,000
8 Trung đoàn trưởng 0,70 1,043,000
9 Phó trung đoàn trưởng 0,60 894,000
10 Tiểu đoàn trưởng 0,50 745,000
11 Phó tiểu đoàn trưởng 0,40 596,000
12 Đại đội trưởng 0,30 447,000
13 Phó đại đội trưởng 0,25 372,500
14 Trung đội trưởng 0,20 298,000

6. Bảng lương của bộ đội biên phòng là quân nhân chuyên nghiệp 

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022 Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022
Bậc 1 3.85 5.736.500 3.65 5.438.500
Bậc 2 4.2 6.258.000 4.0 5.960.000
Bậc 3 4.55 6.779.500 4.35 6.481.500
Bậc 4 4.9 7.301.000 4.7 7.003.000
Bậc 5 5.25 7.822.500 5.05 7.524.500
Bậc 6 5.6 8.344.000 5.4 8.046.000
Bậc 7 5.95 8.865.500 5.75 8.567.500
Bậc 8 6.3 9.387.000 6.1 9.089.000
Bậc 9 6.65 9.908.500 6.45 9.610.500
Bậc 10 6.7 9.983.000 6.8 10.132.000
Bậc 11 7.35 10.951.500 7.15 10.653.500
Bậc 12 7.7 11.473.000 7.5 11.175.000
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022 Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022
Bậc 1 3.5 5.215.000 3.2 4.768.000
Bậc 2 3.8 5.662.000 3.5 5.215.000
Bậc 3 4.1 6.109.000 3.8 5.662.000
Bậc 4 4.4 6.556.000 4.1 6.109.000
Bậc 5 4.7 7.003.000 4.4 6.556.000
Bậc 6 5.0 7.450.000 4.7 7.003.000
Bậc 7 5.3 7.897.000 5.0 7.450.000
Bậc 8 5.6 8.344.000 5.3 7.897.000
Bậc 9 5.9 8.791.000 5.6 8.344.000
Bậc 10 6.2 9.238.000 5.9 8.791.000
Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp
Bậc Nhóm 1 Nhóm 2
Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022 Hệ số lương Mức lương từ 01/01/2022
Bậc 1 3.2 4.768.000 2.95 4.395.500
Bậc 2 3.45 5.140.500 3.2 4.768.000
Bậc 3 3.7 5.513.000 3.45 5.140.500
Bậc 4 3.95 5.885.500 3.7 5.513.000
Bậc 5 4.2 6.258.000 3.95 5.885.500
Bậc 6 4.45 6.630.500 4.2 6.258.000
Bậc 7 4.7 7.003.000 4.45 6.630.500
Bậc 8 4.95 7.375.500 4.7 7.003.000
Bậc 9 5.2 7.748.000 4.95 7.375.500
Bậc 10 5.45 8.120.500 5.2 7.748.000

Mức lương được xác định dựa trên mức lương cơ sở được áp dụng cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP (mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng x hệ số lương của từng cấp bậc).

Lưu ý: Các chức danh, chức vụ cụ thể của Bộ đội biên phòng tương đương với các chức vụ nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng quy định trong thời gian sắp tới. Do đó, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội biên phòng là mang tính chất tham khảo, đối chiếu.

Trên đây là bài viết Mức lương của từng cấp bậc trong Bộ đội biên phòng mới nhất Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trên Toàn quốc với hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Nội dung bài viết:

  Hãy để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  comment-blank-solid Bình luận

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo