DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY LUẬT ACC

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, Công ty Luật ACC cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn quản trị với những giải pháp tối ưu về quản trị doanh nghiệp, chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng… cụ thể như sau:

1. Lý do nên sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn quản trị

- Việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn quản trị trong việc xây dựng và phát triển điều lệ, các chính sách, quy định về quản trị nội bộ, quy tắc ứng xử nội bộ sẽ góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trinh vận hành, quản trị doanh nghiệp.

- Sự hỗ trợ thường xuyên của luật sư tư vấn quản trị  trong việc tư vấn các quy định pháp luật, chính sách pháp luật, thay đổi về pháp luật, doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi tiến hành các giao dịch với Khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước và xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp.

- Hiện nay các vấn đề pháp lý, các tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp hay tranh chấp giữa doanh nghiệp với người lao động, đối tác, khách hàng diễn ra khá phổ biến. Việc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn quản trị sẽ giúp doanh nghiệp nhận được các lời khuyên, giải pháp pháp lý liên quan đến các vấn đề pháp lý, tranh chấp lao động, thương mại một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đồng thời góp phần hạn chế việc xảy ra những tranh chấp nghiêm trọng không đáng có ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp.

- Khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn quản trị, vấn đề pháp lý được các doanh nghiệp đặt ra luôn bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Công ty Luật ACC thường hoạt động tư vấn và giải quyết nhiều mảng pháp lý, với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhất định sẽ góp phần mang đến cho Khách hàng những giải pháp pháp lý hiệu quả, tối ưu đối với từng vấn đề pháp lý cụ thể. Bên cạnh đó, ngoài việc tư vấn pháp lý, Công ty Luật ACC còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đại diện thương lượng, đàm phán, tranh tụng trong các tranh chấp phát sinh tại tòa án, trọng tài.

- Khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn quản trị, doanh nghiệp sẽ luôn được rà soát và kiểm tra các vấn đề liên quan đến pháp luật một cách thường xuyên, kịp thời, kịp lúc và hạn chế thấp nhất những rủi ro pháp lý có thể phát sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính, hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.

2. Phương thức sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn quản trị tại Công ty Luật ACC

- Cách 1: Tư vấn trực tiếp: Khách hàng có thể tới trực tiếp văn phòng để nhận được sự tư vấn từ các luật sư nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, chúng tôi còn cử luật sư tới tận nơi của khách hàng để tư vấn theo yêu cầu.

- Cách 2: Tư vấn qua mạng Internet: Khách hàng có thể gửi thư yêu cầu tư vấn qua địa chỉ email: [email protected], hoặc website: https://accgroup.vn/ các luật sư sẽ tiến hành nghiên cứu và gửi bản tư vấn lại cho khách hàng.

- Cách 3: Tư vấn qua điện thoại: Khách hàng có thể gọi tới Hotline: 084.696.7979 hoặc 028 777.00.888 hoặc tổng đài 1900.3330 để nhận được giải đáp mọi thắc mắc.

3. Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn quản trị tại Công ty Luật ACC

3.1.  Xây dựng  hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp

Luật sư tư vấn quản trị doanh nghiệp của Công ty Luật ACC có thể thực hiện được các tư vấn pháp luật về xây dựng  hoạt động, tổ chức quản lý và điều hành Doanh nghiệp như sau:

- Phân tích mô hình quản lý thực tại của Doanh nghiệp và tư vấn, đưa ra mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp: Ban giám đốc, Các phòng chức năng, các văn phòng, phân xưởng, xí nghiệp...;

- Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý của Công ty;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc;

- Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ quản lý và quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty;

-Thiết lập mối quan hệ chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và quan hệ phối hợp công tác giữa các cán bộ quản lý của Công ty, bao gồm cả Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty;

- Thiết lập mối quan hệ công tác trong Công ty.

3.2. Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành

Luật sư tư vấn quản trị doanh nghiệp của Công ty Luật ACC có thể thực hiện được các tư vấn pháp luật về xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị - Hội đồng thành như sau:

- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

3.3. Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc

Luật sư tư vấn quản trị doanh nghiệp của Công ty Luật ACC có thể thực hiện được các tư vấn pháp luật về xây dựng Quy chế Ban giám đốc như sau:

- Tư vấn quản trị, xây dựng cơ cấu bộ máy điều hành;

- Xây dựng các quy định về trách nhiệm pháp lý của Giám đốc/Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành;

- Tư vấn về tiêu chuẩn của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Xây dựng các quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng Giám đốc;

- Tư vấn và hướng dẫn việc uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc;

- Xây dựng mối quan hệ giữa Giám đốc/Tổng giám đốc với Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Xây dựng các điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc;

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trưởng bộ phận trong Công ty;

- Thiết lập quan hệ giữa Ban Giám đốc với các Trưởng bộ phận;

- Các nội dung khác có liên quan.

3.4. Quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Luật sư tư vấn quản trị doanh nghiệp của Công ty Luật ACC có thể thực hiện được các tư vấn pháp luật về quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng như sau:

- Tư vấn xây dựng, hoàn thiện Điều lệ doanh nghiệp;

- Tư vấn quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công  tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;

- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối  với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của doanh nghiệp;

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

- Xác định đơn giá và Quỹ tiền lương kế hoạch cả năm.

- Xác định cách thức tính trả lương đến từng lao động

- Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt.

- Quy định về thời điểm và quy trình tính trả lương và các chính sách lương đặc biệt.

- Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

- Xây dựng các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của công ty Luật ACC về vấn đề Luật sư tư vấn quản trị. Nếu Quý khách còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật ACC để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn. Với đội ngũ luật sư nhiệt huyết, tận tình và giàu kinh nghiệm, Công ty Luật ACC rất hân hạnh khi được hỗ trợ giải đáp những vướng mắc và trở thành người đồng hành của Quý khách trong thời gian tới.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (701 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo