Luật khiếu nại tố cáo năm 2015 quy định những gì về tố cáo

Mạnh Hùng

Luật khiếu nại tố cáo năm 2015 quy định những gì về tố cáo

Mạnh Hùng

09/01/2022

1. Giới thiệu về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Khiếu nại, tố cáo là những hành vi được pháp luật quy định cụ thể. Như vậy thì Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 là gì? Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015Để tìm hiểu hơn về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 nhé.

Luat Khieu nai to cao nam 2015

Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015

2. Tố cáo là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Tố cáo 2018 tại Khoản 1 Điều 2 luật này quy định về khái niệm tố cáo như sau:

 • Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo được quy định như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây:

 • Tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm an toàn cho người tố cáo; xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;
 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo hoặc giải quyết tố cáo trái pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm minh; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm phối hợp của các chủ thể có liên quan trong việc giải quyết tố cáo.

Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo được quy định như sau:

 • Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với người giải quyết tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo thẩm quyền; xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận nội dung tố cáo; xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo.

5. Kết luận Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015.

Như đã phân tích trên thì tố cáo là những việc mà pháp luật quy định khá chi tiết. Về việc khiếu nại, tố cáo cũng như các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo từ định nghĩa khiếu nại đến giải quyết, xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được pháp luật chuyên ngành quy định cụ thể.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về Luật Khiếu nại tố cáo năm 2015 vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận