CÔNG TY LUẬT ACC

Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Huy Trọng Bùi

Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Huy Trọng Bùi

02/12/2021

Hợp đồng là một văn bản thông dụng nhất ngày nay ngoài ra nó còn mang giá trị pháp lý nhất định. Có thể thấy hợp đồng xuất hiện rất gần trong cuộc sống chúng ta. Hợp đồng đang được quan tâm đến là Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân có những nội dung gì? Để tìm hiểu Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo thêm nhé.

OIP

Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Điều 513 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về khái niệm Hợp đồng dịch vụ như sau:

“ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Từ khái niệm này có thể đưa ra khái quát về hợp đồng dịch vụ với cá nhân là sự thỏa thuận của một công ty, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân với một cá nhân khác, trong đó bên công ty, doanh nghiệp có thể là bên cung ứng dịch vụ cho cá nhân sử dụng dịch vụ hoặc là cá nhân sẽ là bên cung ứng dịch vụ cho công ty muốn sử dụng dịch vụ mà mình cung cấp. Bên sử dụng dịch vụ dù là tổ chức hay cá nhân thì đề phải có trách nhiệm trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Có thể đưa ra một vài ví dụ về hợp đồng dịch vụ với cá nhân như: ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ với cá nhân; hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân; hợp đồng dịch vụ vệ sinh với cá nhân; hợp đồng dịch vụ kế toán với cá nhân; hợp đồng dịch vụ vận chuyển với cá nhân,…

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:…/2021/HDDV/…

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;

Căn cứ vào tình hình thực tế năng lực và nhu cầu của hai bên.

Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí của các bên.

Hôm nay, ngày….., tháng….., năm….. tại……………………. chúng tôi gồm có: 

Bên sử dụng dịch vụ ( Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông/ Bà…………………………… 

CMND: Số:……………………………….. Cấp ngày………………… Tại………………………..

Địa chỉ:…………………….

Điện thoại:…………………………………….

Email:………………………………………….

Bên cung ứng dịch vụ ( Sau đây gọi tắt là bên B)

Địa chỉ:…………………….

Điện thoại:…………………………………….

Email:………………………………………….

Các bên thỏa thuận ký hợp đồng dịch vụ với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng:

Theo yêu cầu của Bên A về việc………..( ghi nội dung của dịch vụ cung ứng), bên B đảm nhân và thực hiện……………..

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng:

Thời hạn của hợp đồng là:…. ; bắt đầu từ ngày…, tháng…, năm… đến ngày…, tháng…, năm…/.

Thời hạn có thể được kéo dài theo sự thỏa  thuận của các bên.

Điều 3: Giá dịch vụ và phương thức thanh toán

3.1 Giá dịch vụ là: ……. đồng (bằng chữ…..), đã bao gồm ….% thuế giá trị gia tăng

3.2 Phương thức thanh toán:

Có thể thỏa thuận về phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản.

Nếu thực hiện việc thanh toán qua chuyển khoản thì thực hiện việc chuyển tiền vào Số tài khoản:………………………….. Tại…………………………………….

Nếu thực hiện việc trả bằng tiền mặt thì thời hạn thanh toán không được quá ngày…, tháng…, năm….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A:

Quyền của bên A

Nghĩa vụ của bên A

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B:

Quyền của bên B

Nghĩa vụ của bên B

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trường hợp việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không có lợi cho bên A thì bên Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo cho bên B trước… ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp liên quan đến hợp đồng hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng thiện chí giữa hai bên.

Trường hợp các bên không thống nhất giải quyết được tranh chấp bằng hòa giải thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.

Điều 7: Hiệu lực Hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                BÊN A                                                                                                        BÊN B

                   ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                   ( Ký và ghi rõ họ tên) 

4. Một số câu hỏi thường gặp

Công ty nào cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín chất lượng?

ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chất lượng với chi phí hợp lý.

Thời gian ACC cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao lâu?

Thông thường từ 01 đến 03 ngày làm việc.

Chi phí khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý là bao nhiêu?

Tùy thuộc vào từng hồ sơ cụ thể mà mức phí dịch vụ sẽ khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết một cách cụ thể.

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về Ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn
✅ Hợp Đồng: ⭕ Dịch Vụ Cá Nhân
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330
Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ