Quy Trình Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Mật Ong (Thủ Tục 2021)

Giấy phép kinh doanh mật ong
Giấy phép kinh doanh mật ong

Bạn đang có ý định kinh doanh mật ong? Bạn không biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Bài viết cung cấp đầy đủ quy trình cấp giấy phép kinh doanh mật ong theo quy định pháp luật 2019.

ACC – là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trên cả nước, với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm dồi dào sẽ giải đáp nhưng thắc mắc, tư vấn chuyên sâu, đầy đủ nhất những vấn đề mà các bạn đang gặp phải và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật với mức chi phí hợp lý nhất.

1. Kinh doanh mật ong có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Nghị định 39/2007 về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh thì hoạt động kinh doanh mật ong không thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh. Vì vậy, nếu bạn muốn kinh doanh mật ong một các hợp pháp thì bạn cần phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Tùy theo quy mô, số lượng lao động cũng như kế hoạch, chiến lượt kinh doanh của bạn như thế nào mà ACC chúng tôi sẽ tư vấn các bạn thành lập hộ kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh mật ong.

2. “Giấy phép kinh doanh mật ong” hay “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong”?

 • Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2014, thì: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.
 • Còn “giấy phép kinh doanh” là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mà ngành nghề kinh doanh mật ong không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục IV Luật đầu tư 2014. Do đó, tên gọi đúng theo quy định là “giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong”.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định 78/2015 và Nghị định 108/2018 thì:

 • Cấp tỉnh: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư 
 • Cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

4. Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong không có thời hạn đến khi bị thu hồi hoặc bạn chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình.

5. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong của ACC

Đến với ACC, các bạn sẽ được cung cấp tất cả những dịch vụ để đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong. Cụ thể, các bạn sẽ được tư vấn về: 

 • Loại hình doanh nghiệp, đặt tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh;
 • Đại diện cho các bạn trước cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý, giao nhận hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giao lại cho chủ sở hữu;
 • Làm thông báo mẫu và con dấu tròn doanh nghiệp;
 • Tư vấn về thuế các loại thuế bắt buộc phải thực hiện sau khi đăng ký kinh doanh;
 • Thay mặt các bạn và làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu, mở tài khoản ngân hàng, đề nghị đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn;
 • Hỗ trợ các bạn kiểm tra chất lượng mật ong;
 • Hỗ trợ các bạn sau hoạt động đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ trọn gói của ACC.

6. Chi phí của dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trọn gói của ACC

Giá trọn gói:

 • Hộ kinh doanh cá thể: …………………. VNĐ
 • Loại hình tổ chức, doanh nghiệp:…………………..VNĐ

7. Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh mật ong

Căn cứ theo Phụ lục I của Quyết định số 27/2018 quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì ngành nghề kinh doanh mật ong có mã ngành 01490: ngành nghề chăn nuôi khác

8. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong theo quy định pháp luật năm 2019

Trường hợp kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì các bước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

Thứ nhất, Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Thứ hai, Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Thứ ba, Nếu sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư, Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

Trường hợp kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp

Quy trình, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm các bước cụ thể sau:

Thứ nhất, nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ.

Thứ hai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, đồng thời trao cho người thành lập Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ được coi là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cũng chính vì thế mà giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ là cơ sở pháp lý để người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng thời hạn và không có thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thứ ba, xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy thì thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định tại Luật này.

9. Quy trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong của ACC

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin, giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký kinh doanh mật ong

 •  Các thông tin cần thiết: loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa điểm đặt trụ sở của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động (nếu có) theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014; vốn điều lệ của doanh nghiệp, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, chức danh của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp và ngành nghề mà doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh.
 • Các giấy tờ cần thiết: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân (có công chứng, chứng thực không quá 06 tháng kể từ ngày công chứng).

ACC sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của các thông tin cũng như các giấy tờ mà các bạn cung cấp theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh mật ong

ACC sẽ tiến hành chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ từ những thông tin mà các bạn cung cấp trong thời gian từ 05h – 08h làm việc. Sau đó, ACC sẽ gọi điện thoại đến các bạn, gửi hồ sơ tận nơi hoặc ACC sẽ gửi hồ sơ qua email để các bạn xác nhận lại những thông tin về việc đăng ký kinh doanh của các bạn.

Bước 3: Nộp và nhận hồ sơ

ACC sẽ thay mặc các bạn nộp và nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Tài chính – Kế hoạch) nơi đặt trụ sở.

Bước 4: Giao hồ sơ cho các bạn 

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Tài chính – Kế hoạch) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong. ACC sẽ nhận và giao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong tận nơi cho các bạn.

Bước 5: Thực hiện khắc dấu và nộp thông báo mẫu dấu

ACC sẽ tiến hành đăng ký khắc dấu, nhận con dấu giao lại cho các bạn và nộp thông báo mẫu dấu online lên Cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: In hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

ACC sẽ cùng các bạn thiết kế hóa đơn, tiến hành in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn theo chữ ký số.

Bước 7: Thủ tục kê khai thuế ban đầu khi làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Nộp tờ khai thuế môn bài; 
 • Tiến hành nộp tờ khai thuế ban đầu cho cơ quan Quản lý thuế;
 • Nộp và nhận thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT;
 • Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan Quản lý thuế kiểm tra trụ sở;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Đặt bảng hiệu công ty nếu các bạn yêu cầu;
 • Làm thông báo mẫu và con dấu tròn cho Doanh nghiệp;
 • Nộp và nhận kết quả đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

10. Đến với ACC các bạn sẽ được gì?

 • Thủ tục nhanh chóng, với kinh nghiệm nhiều năm làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho khách hàng của mình ACC sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của các bạn một cách dễ dàng nhất;
 • Chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất đối với các bạn;
 • Không tốn thời gian nhiều;
 • Tư vấn tận tình, tìm hiểu chuyên sâu và đầy đủ nhất về ngành nghề kinh doanh của các bạn;

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong, ACC hy vọng bài viết trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích và đầy đủ nhất về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mật ong. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hy vọng có thể đồng hành cũng các bạn trong cả quy trình để nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng pháp luật để các bạn yên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

1 bình luận về “Quy Trình Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Mật Ong (Thủ Tục 2021)”

 1. Chào ACCgroup.
  Em muốn hỏi là nhà bác em nuôi ong, bác em đang nhờ em bán giúp. Em chưa làm kinh doanh gì, em chỉ định bán online trên Facebook và nhờ 1 số bạn bè post bài đăng giúp.
  Em đang nghĩ làm nhãn dán “Mật ong nhà bác ABC” dán lên chai mật ong để bán cho khách.
  nếu làm thế em hay bác em có cần đăng kí kinh doanh hay ko ạ?
  em rất mong đc sự tư vấn của nhà mình ạ.
  Em cảm ơn!
  Trân trọng
  Sinh Phạm

  Trả lời

Viết một bình luận