Đăng ký giấy phép kinh doanh Kho Bãi [Thủ tục điều kiện 2023]

Khi kinh doanh kho bãi khách hàng có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với kho bãi là điều kiện bắt buộc khi khách hàng muốn kinh doanh kho bãi đối với ngành nghề này. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ làm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kho bãi. Mời bạn tham khảo chi tiếc bài tư vấn về quy định pháp lý cấp giấy chứng nhận kinh doanh kho bãi.

Kinh doanh kho bãi là loại hình kinh doanh có điều kiện, cũng như kinh doanh các ngành, nghề khác, phải làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh. Tùy theo loại hình kinh doanh mà khách hàng có thể lựa chọn mô hình kinh doanh sẽ khác nhau, việc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau.

giấy phép kinh doanh kho bãi

Giấy phép kinh doanh kho bãi

1. Giấy phép kinh doanh kho bãi là gì?

Giấy phép kinh doanh kho bãi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh đối vài ngành nghề kho bãi này, khi cá nhân được cơ quan nhà nước cấp phép giấy chứng nhận kinh doanh kho bãi thì mới được phép kinh doanh ngành nghề này.

2. Điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ kho bãi

Theo quy định của pháp luật khi muốn kinh doanh dịch vụ kho bãi cá nhân phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

Thương nhân kinh doanh dịch vụ logictic ( kho bãi ) chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictic phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 • Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.
 • Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014

>>>>>>>Để hiểu thêm về giấy phép kinh doanh mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

Giấy phép kinh doanh kho bãi

3. Hồ sơ xin giấy chứng nhận kinh doanh kho bãi

Khách hàng cần chủng bị hồ sơ như sau để đăng ký kinh doanh kho bãi:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh kho bãi có ghi ngành nghề kinh doanh về  kho bãi và lưu trữ hàng hóa và mã ngành là 521-5210. Tùy vào mô hình kinh doanh mà khách hàng chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu đăng ký mở công ty.
 • Danh sách thành viên cổ đông góp vốn.
 • Điều lệ công ty. 
 • Giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân của những thành viên góp vốn vào công ty 
 • Giấy tờ chứng minh số vốn của những thành viên góp vốn.

4. Điều kiện về an toan phòng cháy chữa cháy khi doanh nghiệp kinh doanh khi bãi

Doanh nghiệp khi kinh doanh kho bãi phải đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy sau đây:

 • Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
 • Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.
 • Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
 • Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.
 • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.
 • Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh kho bãi

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký kinh doanh chất nhuộm màu  hiện nay là Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi địa điểm kinh doanh khách hàng đặt trụ sở.

6. Các câu hỏi thường gặp.

Giấy phép kinh doanh kho bãi là gì?

 • Giấy phép kinh doanh kho bãi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh đối vài ngành nghề kho bãi này, khi cá nhân được cơ quan nhà nước cấp phép giấy chứng nhận kinh doanh kho bãi thì mới được phép kinh doanh ngành nghề này.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kho bãi cá nhân như thế nào?

 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ logictic ( kho bãi ) chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 140/2007/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logictic phải đáp ứng các điều kiện quy định cụ thể tại điều khoản này.

Có yêu cầu về điều kiện phòng cháy chữa cháy không?

 • Kho bãi được xếp vào nhóm cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, vì vậy doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy như quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin giấy chứng nhận kinh doanh kho bãi như thế nào?

Khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau để đăng ký kinh doanh kho bãi:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh kho bãi có ghi ngành nghề kinh doanh về  kho bãi và lưu trữ hàng hóa và mã ngành là 521-5210. Tùy vào mô hình kinh doanh mà khách hàng chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp.
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu đăng ký mở công ty.
 • Danh sách thành viên cổ đông góp vốn.
 • Điều lệ công ty.
 • Giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân của những thành viên góp vốn vào công ty
 • Giấy tờ chứng minh số vốn của những thành viên góp vốn.

7. Dịch vụ làm giấy đăng ký kinh doanh kho bãi của ACC có Lợi Ích gì?

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về hổ trợ đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kho bãi, vì vậy luôn đảm bảo tỉ lệ ra giấy cao nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản (hồ sơ khó như bản vẽ, bản thuyết minh quy trình sản xuất kinh doanh…). ACC thay mặt quý khách soạn thảo
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh

8. Khách hàng cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cung cấp những thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin cá nhân của khách hàng hoặc tổ chức.
 • Thông tin của các thành viên góp vốn hoặc của tổ chức góp vốn.
 • Bản cam kết đủ điều kiện kinh doanh.

9. Quy trình đăng ký kinh doanh kho bãi của ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Khảo sát thực tế cơ sở kinh doanh  kho bãi và tư vấn để set up theo đúng quy định và quy trình một chiều về kinh doanh  kho bãi (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi kinh doanh dù có bất kỳ đoàn kiểm tra nào của cơ quan nhà nước)
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, giấy khám sức khỏe.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bàn giao cho khách hàng
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC về thủ tục làm giấy phép kinh doanh kho bãi. Nếu các bạn không muốn tự thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh có thể liên hệ dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của ACC để được hỗ trợ và tư vấn làm thủ tục nhanh chóng với chi phí giá rẻ. Tránh rắc rối về hồ sơ pháp lý cũng như thủ tục thuế. Chúc bạn thành công!

✅ Giấy phép kinh doanh: ⭕ kho bãi
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (502 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo