Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh cửa hàng điện thoại 2023

Trong những năm gần đây, điện thoại trở thành một trong những lĩnh vực thu hút sự đầu tư của nhiều chủ thể trong hệ thống nền kinh tế. Do đó, việc chuẩn bị hồ sơ thủ tục thành lập cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cá nhân, tổ chức. Bài viết dưới đây cung cấp những kiến thức pháp lý giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục kinh doanh điện thoại.

giấy phép kinh doanh điện thoại

Quy định về việc kinh doanh điện thoại theo quy định của pháp luật hiện hành

1. KINH DOANH ĐIỆN THOẠI THUỘC NHÓM NGÀNH KINH TẾ NÀO?

Kinh doanh điện thoại không thuộc vào nhóm ngành kinh doanh có điều kiện. Điều này có nghĩa rằng các chủ thể không cần đáp ứng các điều kiện như vốn, số thành viên,…

Khi tiến hành đăng ký thành lập công ty kinh doanh lĩnh vực này. Mọi chủ thể (trừ mộ số các chủ thể đặc biệt pháp luật không cho phép họ thành lập công ty) chỉ cần tuân thủ đúng và đầy đủ theo các thủ tục về đăng ký thành lập Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện hành. Cụ thể nhóm ngành này bao gồm:

>>>>>>>Để hiểu thêm về giấy phép kinh doanh mời các bạn đọc thêm bài viết: Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định mới 2023

4652 - 46520: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

 • Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;

4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

47412: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng thiết bị viễn thông như:

 • Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết bị viễn thông khác: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại...

Quy định về việc kinh doanh điện thoại theo quy định của pháp luật hiện hành 2019

2. LỰA CHỌN LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Hiện nay theo pháp luật hiện hành các chủ thể được lựa chọn thành lập các loại hình doanh nghiệp dưới đây:

 • Công Ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
 • Công Ty trách nhiệm hữu han 2 thành viên trở lên
 • Công ty Cổ phần
 • Công ty Hợp Danh
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Hộ kinh doanh

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của chủ thể về nguồn vốn, số thành viên công ty, quy mô công ty... Để có thể lựa chọn một hình thức kinh doanh phù hợp với đặc điểm của mỗi chủ thể.

3. THẨM QUYỀN, CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký giấy phép kinh doanh là phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh. Ngoại trừ việc Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh sẽ được thực hiện đăng ký tại Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy Ban Nhân dân cấp Huyện.

4. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà chủ thể lựa chọn sẽ có các bước chuẩn bị hồ sơ, thủ tục khác nhau. Cụ thể như sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh điện thoại đối với các loại hình Doanh nghiệp (ngoại trừ Hộ kinh doanh) bao gồm các loại giấy tờ sau:

4.1.  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

  • Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty.
  • Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

4.2.  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

4.3.  Đối với công ty Cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

4.4.  Đối với Công ty Hợp danh

 • Giấy đề ký đăng ký Doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên Hợp Danh
 • Điều lệ
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ Chứng thực cá nhân
 • Tờ khai thông tin người nộp Hồ sơ

4.5.  Đối với Doanh nghiệp Tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: CMND hoặc Hộ chiếu.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đối với Hộ kinh doanh bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn xin đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định tại thông tư Số: 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định tại thông tư Số: 02/2019/TT-BKHĐT) đối với ngành nghề có điều kiện.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (nơi đặt địa điểm kinh doanh) hoặc hợp đồng thuê mướn mặt bằng. Có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công chứng nhà nước.

5. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

 • Nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh
 • Đăng ký qua cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Gửi bằng đường bưu điện
 • Đối với Hộ kinh doanh: Việc nạp hồ sơ thành lập sẽ được nộp tại Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thành lập Hộ kinh doanh.

6. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CÓ THỂ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Các khoản chi phí có thể phát sinh trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Thứ 1: Chi phí nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư  100.000đ;
 • Thứ 2: Chi phí đăng bố cáo thành lập mới doannh nghiệp: 300.000 đ;
 • Thứ 3: Chi phí khắc dấu tròn công ty: 450.000đ;
 • Thứ 4: Chi phí đặt bảng hiệu công ty: 200.000đ; (chất liệu mica, kích thước 25×35).
 • Thứ 5: Chi phí mua chữ ký (Token)  số gói 1 năm: 1.530.000đ;
 • Thứ 6: Chi phí nộp ký quỹ tài khoản ngân hàng (khi mở tài khoản cho doanh nghiệp)
 • Thứ 7: Chi phí sử dụng hóa đơn

7. THỜI GIAN CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐIỆN THOẠI

Tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ chuẩn bị thủ tục và xin cấp giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh với thời gian nhanh chóng nhất cho quý khách. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy không có khả năng ra giấy cho quý khách

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh

Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi

Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, đối với những giấy tờ phức tạp và đòi hỏi nhiều Chuyên môn ACC sẽ thay mặt quý khách soạn thảo

Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh

9. XỬ PHẠT VI PHẠM NẾU DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

10. QUY TRÌNH XIN GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA ACC

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với ACC không.
 • Cung cấp các mẫu giấy tờ cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
 • Kiểm tra tính hợp pháp và phù hợp của các giấy tờ như bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật. bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ, điều lệ công ty,… một cách tận tình nhất.
 • Ký hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ..
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ theo quy định tại Mục 4.
 • Nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

11. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thời gian xử lý hồ sơ hợp lệ?

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Mức phạt khi không đăng ký giấy phép kinh doanh linh kiện điện thoại?

Trong trường hợp không đăng ký giấy phép kinh doanh linh kiện điện thoại thì cửa hàng sẽ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Hải Quan Việt Nam ký ngày 15 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả bạn sẽ bị xử phạt hành chính với mức xử phạt như sau nếu không đăng ký giấy phép kinh doanh

Kinh doanh linh kiện điện thoại thuộc các mã ngành gì?

 • Mã ngành 4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Nhóm 46520 bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông.
 • Mã ngành 474 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh. Nhóm 4741 bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.

các loại thuế theo quy định và các loại thuế khác phát sinh trong quá trình hoạt động?

- Thuế thu nhập cá nhân, đối với người có thu nhập đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nếu đáp ứng các điều kiện về người nộp thuế;

- Thuế môn bài;

- Thuế giá trị gia tăng;

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (nếu có).

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, để doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có thể đi vào hoạt động, bạn cần phải tiến hành khắc dấu và nộp thông báo sử dụng mẫu dấu lên sở Kế hoạch và Đầu tư (có đóng phí); Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp; Nộp thuế môn bài và một số công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Và trên đây là toàn bộ bài viết do ACC viết. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu cần sử dụng dịch vụ!

✅ Thủ tục: ⭕ đăng ký kinh doanh
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (711 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (2)

  Hồ ngọc Thành
  Vui lòng cho biết thông tư hay qui định của Cục BVTV về ci pí mới nhất cho việc đăng ký một thốc BVTV ( trừ sâu, bệnh , cỏ ) và phân bón qua lá . Về thuốc trừ sâu sinh học , trừ bệnh sinh học có ưu tiên gì cho thời gian và ch phí trong quá trình đăng ký . Xin cảm ơn nhiều .
  TRẢ LỜI
  G
  ACC Group
  Quản trị viên
  ACC đã gửi thư tư vấn ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo