Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Trang chủ / Blog / Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Nghệ thuật là một món ăn tinh thần quen thuộc của mọi người hiện nay. Sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng mệt mỏi, họ có thể tìm đến các tác phẩm âm nhạc, sân khẩu để thư giãn. Chính vì lý do đó, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đang là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Vậy làm như thế nào để kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu?

1. Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu là gì?

Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu bao gồm băng cát-xét, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-ROM, đĩa vi tính, Ic chips và các loại phương tiện, thiết bị vật liệu khác có nội dung các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thời trang, người đẹp và thể thao.

2. Điều kiện để kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Để kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu thì bản ghi âm, ghi hình đó phải được cấp phép phê duyệt nội dung. Đồng thời, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu được cấp giấy phép phê duyệt nội dung, trước khi lưu hành rộng rãi phải dán nhãn kiểm soát.

3. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Thẩm quyền cấp giấy phép được quy định như sau:

 • Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp nhận hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chứcthuộc cơ quan Trung ương sản xuất hoặc nhập khẩu;
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, cấp, thu hồi giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chứcthuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Hồ sơ bao gồm:

 • 01 đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung;
 • 01 danh Mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;
 • 01 bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);
 • 01 bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;
 • 01 bản sao chứng thực quyết định phổ biến tác phẩm và quyết định cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác và nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn);
 • 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình;
 • 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

5. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
…………., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Kính gửi: – Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)

Đơn vị …… được thành lập ngày….tháng ….năm … theo giấy phép số … của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố …) cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây:

 1. Tên chương trình:…………………………………………………………………………………………………
 2. Thời lượng chương trình (số phút): ………………………………………………………………………..
 3. Người chịu trách nhiệm chương trình: ……………………………………………………………………
 4. Chúng tôi xin cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

– Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: Văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

6. Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Bước 3: Cấp giấy phép

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm cấp giấy phép phê duyệt nội dung. Trường hợp cần gia hạn thời hạn thẩm định, cấp phép cũng không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không cấp giấy phép phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Dán nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

 • Đối tượng dán nhãn kiểm soát: Chỉ thực hiện dán nhãn kiếm soát đối bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu được cấp giấy phép phê duyệt nội dung.
 • Thời điểm thực hiện dán nhãn kiếm soát: Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu phải được dán nhãn kiếm soát trước khi lưu hành rộng rãi.
 • Đối tượng thực hiện dán nhãn kiểm soát: Nhãn kiểm soát do tổ chức sản xuất, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình in và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Thông tin trên nhãn kiểm soát: Thông tin trên nhãn kiểm soát phải thể hiện các nội dung sau: Chủ đề chương trình; số, ngày và cơ quan cấp giấy phép phê duyệt nội dung; số lượng bản ghi âm, ghi hình phát hành; địa chỉ, số điện thoại liên hệ và tên tổ chức được cấp phép phê duyệt nội dung
 • Hiệu lực thi hành: Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu được cấp giấy phép phê duyệt nội dung và dán nhãn kiểm soát có hiệu lực lưu hành trên toàn quốc và khai báo hải quan khi thực hiện xuất khẩu.

8. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 • Nghị định 79/2012/NĐ-CP về Quy định biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Trên đây là một số thông tin pháp lý về kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật có liên quan để việc kinh doanh được hợp pháp và hiệu quả.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »