Thuế trực thu

Thuế trực thu

giay-phep-kinh-doanh-quay-thuoc-2023-11-19t111646740

19 Nov

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN trực tiếp trên doanh thu

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc quản lý và quyết toán thuế trở thành một phần quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong số các loại thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trực tiếp ...
giay-phep-kinh-doanh-quay-thuoc-2023-11-19t110449560

19 Nov

Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu là một trong những khoản thuế quan trọng đối với doanh nghiệp, đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Được áp dụng trên mỗi giai đoạn sản xuất và phân phối hàng ...
giay-phep-kinh-doanh-quay-thuoc-2023-11-19t104026660

19 Nov

Thuế trực thu là các loại thuế nào?

Thuế trực thu là những khoản thuế mà người nộp thuế phải chịu trách nhiệm tự tính và nộp trực tiếp tới cơ quan thuế, không thông qua bất kỳ sự chấp thuận hay giám sát nào từ cơ quan thuế. Điều này tạo ...
giay-phep-kinh-doanh-quay-thuoc-2023-11-19t102328647

19 Nov

Ưu nhược điểm của thuế trực thu và gián thu là gì?

Thuế trực thu và gián thu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thuế của một quốc gia, đó là công cụ quản lý tài chính và phân phối thu nhập cũng như tài nguyên. Mỗi hình thức thuế mang lại những lợi ...
giay-phep-kinh-doanh-quay-thuoc-2023-11-19t100038960

19 Nov

Thuế gián thu và thuế trực thu

Thuế gián thu và thuế trực thu là hai loại thuế quan trọng đóng góp vào nguồn thu ngân sách của quốc gia. Thuế gián thu được áp đặt trực tiếp lên một số loại hàng hóa và dịch vụ, trong khi thuế trực ...
084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo