Kiểm toán tuân thủ theo quy định pháp luật (Cập nhật 2024)

Kiểm toán là hoạt động đặc thù với các hoạt động kiểm toán đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Kiểm toán có nhiều hình thức và hình thức kiểm toán tuân thủ đang được mọi người quan tâm đến hiện nay. Như vậy thì kiểm toán tuân thủ là gì? Các quy định hiện hành về kiểm toán tuân thủ. Để tìm hiểu hơn về kiểm toán tuân thủ các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về kiểm toán tuân thủ nhé.

kiem-toan-tuan-thu

Kiểm toán tuân thủ

1. Kiểm toán tuân thủ là gì?

Các hoạt động trong kiểm toán như đánh giá xem đơn vị được kiểm tra có thực sự thực hiện đúng quy chế, nội dung, tuân thử pháp luật. Thì các hoạt động đó được gọi là kiểm toán tuân thủ. Việc thực hiện kiểm toán tuân thủ có thể nhận biết qua các hoạt động như:

 • Đánh giá thôn tin,ik
 • Các giao dịch,
 • Sự tuân thủ hoạt động,
 • Xét trên khía cạnh trọng yếu theo quy định áp dụng với đơn vị được kiểm toán.

Để đánh giá quá trình kiểm toán tuân thủ thì phải áp dụng những tiêu chí như sau:

 • Quy định,
 • Luật,
 • Văn bản hướng dẫn luật,
 • Chế độ,
 • Quy chế,
 • Chính sách đơn vị kiểm toán cần phải thực hiện.

Lưu ý: Nếu chưa có văn bản hướng dẫn, luật và quy định không đầy đủ thì kiểm toán có thể kiểm tra sự tuân thủ theo nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh và ứng xử của viên chứng, công chức.

2. Đối tượng kiểm toán tuân thủ.

Kiểm toán tuân thủ có đối tượng khá linh hoạt. Nó có thể là việc tuân thủ những quy định được đề ra bởi Nhà nước như đánh giá tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, bảo vệ người lao động… hoặc những quy định được đề ra bởi người quản lí cấp trên hoặc quy định của cơ quan chuyên môn đã đề ra như việc giải ngân kho bạc nhà nước, tuân thủ quy trình, điều kiện, thủ tục vay vốn của ngân hàng…

3. Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ.

Đối với kiểm toán tuân thủ thì mục tiêu của kiểm toán tuân thủ như sau:

 • Kiểm toán viên nhà nước sẽ đưa ra ý kiến về việc thực hiện đúng luật, văn bản, quy định, chế độ, quy định, chính sách… của các giao dịch, hoạt động và thông tin đơn vị được kiểm toán xét trên khía cạnh trọng yếu.
 • Trọng tâm của kiểm toán tuân thủ là tính tuân thủ trong hoạt động kiểm toán.

Trong hoạt động kiểm toán tuân thủ thì kiểm toán viên sẽ thu thập các tài liệu cần thiết để kiểm toán đầy đủ về việc tuân thủ các điều khoản như quy định. Mục đích của hoạt động bao gồm:

 • Xác định quy định có thể gây ra sai sót hay trường hợp không tuân thủ pháp luật trong báo cáo của đơn vị được kiểm toán.
 • Kiến nghị giải quyết những vấn đề không tuân thủ pháp luật và những vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán.
 • Kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật cũng như quy định các giao dịch tài chính, hoạt động tài chính, thông tin tài chính trong báo cáo tài chính.

Mục tiêu của kiểm toán tuân thủ kết hợp với kiểm toán hoạt động là nhằm kiểm tra việc tuân thủ theo pháp luật và các quy định, tuân thủ các nguyên tắc chung về quản trị tài chính lành mạnh, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực, tính hiệu quả của các hoạt động, giao dịch trong việc thực hiện các chương trình, dự án của đơn vị được kiểm toán.

4. Các nguyên tắc của kiểm toán tuân thủ.

Đối với kiểm toán tuân thủ cũng như các hoạt động kiểm toán khác thì nguyên tắc chung bao gồm quá trình đánh giá, thu thập bằng chứng kiểm toán một cách khách quan. Tuy nhiên, đối với kiểm toán tuân thủ thì sẽ tuân thủ theo hệ thống về sự tuân thủ của nội dung kiểm toán theo quy định hiện hành xác định là tiêu chí kiểm toán. Những nguyên tắc cho việc thực hiện cuộc kiểm toán tuân thủ như:

 • Nguyên tắc liên quan tới quá trình kiểm toán.
 • Các nguyên tắc chung mà kiểm toán viên nhà nước phải xem xét trước khi bắt đầu kiểm toán cũng như trong suốt quá trình kiểm toán.

Các nguyên tắc chung:

 • Đạo đức nghề nghiệp và tính độc lập: Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp bao gồm cả tính độc lập.
 • Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Các cuộc kiểm toán tuân thủ đều thực hiện các cuộc kiểm soát chất lượng để đảm bảo được tất cả các cuộc kiểm toán đã tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kế toán hay quy định liên quan.
 • Xét đoán chuyên môn và thái độ hoài nghi nghề nghiệp: Trong quá trình thực hiện kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên phải duy trình thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

5. Kết luận kiểm toán tuân thủ.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về kiểm toán tuân thủ và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến kiểm toán tuân thủ. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về kiểm toán tuân thủ đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về kiểm toán tuân thủ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (235 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo