Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp tại Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng (thường được gọi tắt là Hai Bà) là một quận nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp tại Hai Bà Trưng cung cấp dịch vụ tại các phường: Bách Khoa, Bạch Đằng, Bạch Mai, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy.

Dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp là quá trình kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm tra và xác nhận độc lập về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính dựa trên các Chuẩn mực kiểm toán và Luật Kiểm toán độc lập.

Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp được đảm bảo rằng. những thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

1.Nên chọn dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp bởi vì :

 • Nộp báo cáo kiểm toán cho Cơ quan Nhà nước.
 • Công khai Báo cáo tài chính.
 • Công khai, minh bạch tài chính giữa các Nhà đầu tư.
 • Báo cáo ngân hàng.
 • Báo cáo đấu thầu.
 • Quyết toán thuế.
 • Xác minh tài chính ra nước ngoài định cư; Đầu tư ra nước ngoài hoặc đi du học.

2.Các doanh nghiệp bắt buộc sử dụng dịch vụ kiểm toán:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Doanh nghiệp kiểm toán để vay ngân hàng hoặc đi đấu thầu;
 • Kiểm toán cho mục đích kêu gọi đầu tư.

3.Nội dung dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp tại Hai Bà Trưng:

 • Kiểm tra, soát xét việc ghi chép kế toán và sổ sách kế toán của Công ty.
 • Kiểm tra, soát xét Báo cáo tài chính.
 • Phân tích tình hình biến động về vốn của Công ty trong kỳ.
 • Gửi thư xác nhận đối với các tài khoản ngân hàng, đầu tư, phải thu và phải trả.
 • Quan sát thực hiện đối với các tài sán cố định chủ yếu của Công ty và kiểm tra việc phản ánh các tài sản đó tại ngày lập Bảng cân đối kế toán.
 • Đánh giá tính đúng đắn của Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc quản lý tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định để khẳng định tính hiện hữu, sở hữu, và giá trị của tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho tại ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đối với các Hợp đồng cho thuê tài chính;
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường hợp cụ thể;
 • Phát hành Báo cáo Kiểm toán;
 • Phát hành Thư quản lý (nếu cần thiết) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong Hệ thống kế toán và Hệ thống kiếm soát nội bộ và đưa ra các đề xuất của Kiếm toán viên nhằm hoàn thiện các hệ thống này.

Với năng lực chuyên môn sẵn có, kinh nghiệm dày dạn trong nghề và sự nỗ lực hoạt động không mệt mỏi, dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp tại Hai Bà Trưng của công ty ACC luôn trở thành một trong những lựa chọn tin cậy nhất cho khách hàng.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp tại Hai Bà Trưng , vui lòng liên hệ công ty ACC chúng tôi.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận