Kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu? Cơ quan nào kiểm nghiệm?

logo accACC
Đào Mai

Khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm, một trong những vấn đề lớn nhất là lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. Các câu hỏi kiểm nghiệm  thực phẩm ở đâu, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm ở đâu, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu, là những câu hỏi chúng tôi nhận được thường xuyên về vấn đề cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu?

1. Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Cơ sở kiểm nghiệm là tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tư cách pháp nhân của cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được xác định theo căn cứ sau đây:

– Phải được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

– Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ:  phải có điều lệ hoặc quyết định thành lập pháp nhân, trong điều lệ và quyết định thành lập phải có quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành

– Phải có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và phải tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình

– Có thể nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Các quy định về cơ sở kiểm nghiệm theo pháp luật hiện nay:

Do tính chất của hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm mang tính chuyên môn và vai trò của hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm là rất lớn nên pháp luật phải đưa ra những yêu cầu, điều kiện đối với các cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm, các đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm, đó là:

– Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền

– Có bộ máy tổ chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với cơ sở kiểm nghiệm: 

  • Về bộ máy tổ chức: Có ít nhất 02 kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ 03 năm trở lên
  • Về năng lực kĩ thuật: Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 

– Có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký

– Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

Việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.

Vậy kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu? Để kết quả kiểm nghiệm thực phẩm có giá trị pháp lý và có uy tín, việc tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm phải được tiến hành tại các cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm, đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của pháp luật về yêu cầu đối với cơ sở kiểm nghiệm.

3. Giới thiệu một số cơ sở kiểm nghiệm có uy tín hiện nay:

  • Viện dinh dưỡng quốc gia: đơn vị được Bộ Y tế chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Hệ thống quản lý chất lượng của Viện Dinh dưỡng được xây dựng và hoạt động phù hợp với các tiêu chuẩn của ISO/IEC 17025: 2005, với các hệ thống máy móc thiết bị hiện đại như ICP-MS, LCMSMS, GCMSMS, AAS, Real-time PCR.
  • Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia: là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất, trực thuộc Bộ Y tế; được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm trọng tài trong cả nước về chất lượng, an toàn thực phẩm
  • Ngoài ra còn có các bệnh viện, đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm chuyên môn tại các địa phương trực thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước.
  • Hiện nay, nhằm giảm tải cho các cơ sở kiểm nghiệm trực thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước, Nhà nước cũng đã quy định cho phép một số các đơn vị tư nhân tiến hành kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia

Trên đây là những giải đáp thắc mắc về vấn đề kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm ở đâu, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu. Nếu muốn được tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ Công ty Luật ACC – đồng hành pháp lý cùng bạn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận