Khách thể kiểm toán là gì? Quy định hiện hành (Cập nhật 2024)

Các doanh nghiệp hiện nay có nhu cầu khá cao về dịch vụ kiểm toàn để có thể quản lý và phát triển doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm toán phải đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về chủ thể, khách thể, thực hiện kiểm toán,... Như vậy thì khách thể kiểm toán là gì? Các quy định hiện hành về khách thể kiểm toán là gì. Để tìm hiểu hơn về khách thể kiểm toán là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về khách thể kiểm toán là gì nhé.

khach-the-kiem-toan-la-gi

Khách thể kiểm toán là gì

1. Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là bao gồm những việc như: Thu thập số liệu, các thông tin liên quan đến tài chính từ phòng kế toán. Sau đó, từ những tài liệu thông tin thu thập được công ty kiểm toán sẽ phân tích, đánh giá tất cả các thông tin và số liệu này. Sau khi đã thực hiện thẩm định, đánh giá độ xác thực của thông tin thu thập được dực trên các chuẩn mực kế – kiểm thì báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin được kiểm tra.

2. Khách thể kiểm toán.

Kiểm toán là việc thực hiện những công việc chứng minh thông tin, các thực các số liệu,...Như vậy thì khách thể kiểm toán là các đơn vị cụ thể mà đối tượng kiểm toán của kiểm toán được thực hiện trong đơn vị đó.

Các yếu tố cơ bản trong kiểm toán ảnh hưởng đến việc thực hiện kiểm toán như:

 • Chức năng,
 • Đối tượng,
 • Khách thể kiểm toán,
 • Chủ thể kiểm toán,
 • Cơ sở tiến hành.

Và đối với 2 yếu tố là đối tượng và khách thể kiểm toán thì cần phải phân biệt nhằm xác định 2 cụ thể 2 yếu tố này. Đối tượng kiểm toán là tất cả các vấn đề cần được kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng hoạt động tài chính trong các đơn vị.

3. Phân loại khách thể kiểm toán.

Đối với khách thể kiểm toán thì khách thể kiểm toán được chia thành 2 loại của khách thể kiểm toán như sau:

Thứ nhất, khách thể kiểm toán bắt buộc:

 • Khách thể bắt buộc là những đơn vị, tổ chức, cơ quan được các văn bản pháp quy của Nhà nước qui định phải được kiểm toán hằng năm bởi chủ thể kiểm toán.

Thứ hai, khách thể tự nguyện:

 • Khách thể tự nguyện là các đơn vị không bắt buộc phải kiểm toán mà do bản thân đơn vị có nhu cầu và tự nguyện mời kiểm toán.

Và Kiểm toán được phân loại theo mối quan hệ với chủ thể kiểm toán. Trong quan hệ giữa chủ thể kiểm toán thì khách thể kiểm toán được chia phân loại như sau:

Thứ nhất, khách thể của kiểm toán Nhà nước:

 • Thường là các đơn vị, cá nhân, có sử dụng ngân sách Nhà nước như: Các dự án, công trình do Ngân sách Nhà nước đầu tư, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị nghiệp công cộng, các cơ quan kinh tế, các đoàn thể xã hội, các cá nhân có nguồn từ Ngân sách Nhà nước...

Thứ hai, khách thể của kiểm toán độc lập:

 • Bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã và các chương trình dự án có nguồn kinh phí từ bên ngoài ngân sách Nhà nước...

Thứ ba, khách thể của kiểm toán nội bộ:

 • Bao gồm các bộ phận cấu thành trong đơn vị, các nghiệp vụ, các chương trình, dự án cụ thể trong đơn vị, các cá nhân trong đơn vị.

4. Các đối tượng ảnh hưởng đến hoạt động của kiểm toán.

Các đối tượng ảnh hưởng đến hoạt động của kiểm toán như sau:

 • Thực trạng hoạt động tài chính - đối tượng chung của kiểm toán
 • Thực trạng hoạt động tài chính - đối tượng chung của kiểm toán
 • Thực trạng tài sản và các nghiệp vụ tài chính - đối tượng cụ thể của kiểm toán
 •  Hiệu quả và hiệu năng - đối tượng cụ thể của kiểm toán

5. Kết luận khách thể kiểm toán là gì.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về khách thể kiểm toán là gì và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến khách thể kiểm toán là gì. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về khách thể kiểm toán là gì đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về khách thể kiểm toán là gì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1137 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo