CÔNG TY LUẬT ACC

Kế toán trưởng là gì, chứng năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp (cập nhật 2022)

ACC

Kế toán trưởng là gì, chứng năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp (cập nhật 2022)

ACC

05/07/2021

1. Khái niệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là gì? là cá nhân được bổ nhiệm đứng đầu trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp, họ cũng là người chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của công ty. Không những thế, kế toán trưởng còn có vai trò hướng dẫn, phân bổ nguồn lực, chỉ đạo các kế toán viên thực hiện công việc phù hợp. Nhìn chung, kế toán trưởng là vị trí chủ chốt mà một doanh nghiệp cần có.

Để hiểu thêm về dịch vụ kế toán hãy tham khảo bài viết Dịch vụ kế toán trọn gói tại Công ty luật ACC qua đường link dưới đây nhé! 

kế toán trưởng là gì
Kế toán trưởng là gì?

2. Chức năng của kế toán trưởng là gì trong công ty

·         Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước về chuẩn mực và nguyên tắc kế toán ….

·         Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái. Sau đó,  cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

·         Cập nhật về chế độ kế toán và những thay đổi mới nhất của chế độ kế toán qua từng thời kỳ. Áp dụng đúng và đủ trong hoạt động kinh doanh của công ty.

·         Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

·         Tham mưu cho Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty về công tác Tài chính Kế toán.

·         Tham mưu cho TGĐ Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh).

·         Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, công trình trước khi trình lãnh đạo

·         Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các hợp đồng với đối tác.

·         Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong Công ty.

·         Đảm bảo nguồn vốn cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

·         Thu hồi vốn nhanh chóng tránh tình trạng bị chủ đầu tư, khách hàng chiếm dụng vốn.

·         Quản lý, theo dõi nguồn vốn của Công ty trong các liên doanh, công trình.

·         Giữ bí mật về số liệu kế toán – tài chính và bí mật kinh doanh của công ty.

·         Tham mưu cho TGĐ trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của Công ty.

·         Thực hiện một số chức năng khác khi được TGĐ giao.

Tham khảo Bảng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty Luật ACC nhé. Chúng tôi cam kết đem đến bạn chất lượng dịch vụ uy tín với mức giá ưu đãi nhất

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng là gì trong doanh nghiệp và trong đơn vị HCSN

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì? bao gồm:

–          Quản lý đội ngũ kế toán của doanh nghiệp.

–          Kiểm tra các rủi ro về sai sót số liệu trên sổ sách. Đưa ra các giải pháp tốt nhất về thuế và tối đa hóa lợi nhuận theo đúng quy định pháp luật.

–          Đảm bảo tính hợp pháp trên các chứng từ, sổ sách.

–          Kiểm tra việc khai báo thuế, nộp thuế định kỳ để đảm bảo nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

–          Tham gia vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính vào thời gian quy định.

–          Tham gia phân tích, dự báo các số liệu tài chính để đề xuất các giải pháp hiệu quả.

–          Một số nhiệm vụ khác.

Quyền hạn của kế toán trưởng là gì, quyền hạn của kế toán trưởng trong doanh nghiệp sẽ độc lập hoàn toàn với các vị trí kế toán khác. Đặc biệt, trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán trưởng có quyền đưa ra các ý kiến với người đại diện pháp luật của đơn vị về việc thay đổi nhân sự. Bên cạnh đó, một kế toán trưởng còn có những quyền hạn sau:

–          Phân công và chỉ đạo đội ngũ kế toán của công ty;

–          Yêu cầu tất cả các bộ phận chuyển các chứng từ, tài liệu kịp thời cho công tác hạch toán;

–          Các báo cáo kế toán, hợp đồng kinh tế hay các chứng từ liên quan đến lương, thưởng đều phải có chữ ký của kế toán trưởng;

–          Có ý kiến bằng văn bản với Giám đốc công ty về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ.

Tham khảo Bảng dịch vụ kế toán trọn gói tại công ty Luật ACC nhé. Chúng tôi cam kết đem đến bạn chất lượng dịch vụ uy tín với mức giá ưu đãi nhất

4. Chứng chỉ kế toán trưởng là gì và được cấp ở địa điểm nào?

Một chứng chỉ kế toán trưởng thường có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp theo quy định tại Khoản 2, Điều 53 của Luật kế toán. Người có chứng chỉ này đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng trong doanh nghiệp.

Để tìm được địa chỉ cấp chứng chỉ kế toán trưởng tốt cần phải xem xét các yếu tố về chất lượng, sự hợp pháp của chứng chỉ, tỷ lệ đỗ, học phí,…  Dựa vào những yếu tố đó một số trường đại học có tổ chức ôn thi như Học viện tài chính, Trường đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế quốc dân,….

5. Những quy định bổ nhiệm kế toán trưởng trong đơn vị

a.    Người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng là ai?

–          Đối với các cơ quan thu, chi ngân sách Nhà nước:

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính là người bổ nhiệm kế toán trưởng cơ quan trung ương.

+ Cấp thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ tướng sẽ bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị địa phương.

–          Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ sẽ bổ nhiệm kế toán trưởng.

+ Người đứng đầu đơn vị kế toán sự nghiệp công lập tự đảm bảo thu, chi sẽ bổ nhiệm cho đơn vị đó

–          Ngoài các cơ quan nêu trên, đối với các đơn vị kế toán khác, kế toán trưởng sẽ do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật bổ nhiệm.

b.    Thời hạn bổ nhiệm

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán thì, thời gian bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước là 5 năm, sau đó phải thực hiện các quy trình bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

c.     Trình tự bổ nhiệm kế toán trưởng là gì

Phụ thuộc vào đơn vị kế toán mà trình tự bổ nhiệm sẽ khác nhau, có 2 trình tự được áp dụng hiện nay, đó là:

Một là, với các đơn vị thuộc cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách; các cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thì người đứng đầu đơn vị kế toán đó sẽ lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền bổ nhiệm.

Hai là, đối với các trường hợp khác, người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định việc giao tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý lập hồ sơ để bổ nhiệm kế toán trưởng.

d.    Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng là gì?

Theo thông tư 04/2018.TT – BNV quy định hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng là gì, bao gồm:

  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền);
  • Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;
  • Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  • Xác nhận của đơn vị kế toán về thời gian công tác thực tế làm kế toán theo mẫu;
  • Văn bản đề nghị kế toán trưởng do người đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng dấu.

e.   Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 

Mẫu quyết định bổ nhiện kế toán trưởng

6. Những khó khăn trong cộng việc của kế toán trưởng là gì?

Có thể nói, công việc kế toán trưởng chịu nhiều áp lực từ những con số, họ luôn phải vận động đầu óc thường xuyên, tính toán để giải quyết các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp và đặc biệt vào các khoảng thời gian như: cuối tháng, cuối năm, tổng hợp chi phí, lập báo cáo thuế,….Kế toán trưởng là người nắm giữ các khoản thu chi, tình hình tài chính,… nên nếu có một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến kết quả không mong muốn.

Để công việc kết thúc đúng thời hạn, kế toán trưởng phải biết cách phân bổ thời gian hợp lý và linh hoạt xoay xở khi các vấn đề tài chính phát sinh.Các nội dung chờ phê duyệt phát sinh mỗi ngày, cấp trên luôn cần báo cáo chính xác để kịp thời điều chỉnh ngân sách, cơ quan thuế luôn đòi hỏi những số liệu minh bạch đúng thời hạn. Trước mắt kế toán trưởng bao giờ cũng là những hạn định về thời gian cần vượt qua.

>>>> Tham khảo thêm khoá sổ kế toán là gì để biết thêm về thủ tục này nhé!

7. Lương của kế toán trưởng trung bình hiện nay

Đối với kế toán trưởng mới được bổ nhiệm của Công ty cổ phần áp dụng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước thì xếp vào chức danh kế toán trưởng của công ty.

Hiện nay, trên thị trường lao động mức lương bậc thấp của kế toán trưởng rơi vào khoản 16,7 triệu đồng và mức lương cao nhất có thể lên đến 67,5 triệu đồng. Có thể thấy, với mức độ công việc phức tạp khác nhau của công việc xử lý sổ sách, số liệu kế toán cho một công ty thì lương của kế toán trưởng sẽ khác nhau.

 Hơn nữa, việc xác định mức lương trả cho chức danh kế toán trưởng bằng, cao hơn hoặc thấp hơn Phó Giám đốc phải căn cứ vào việc đánh giá mức độ phức tạp, tính trách nhiệm của từng chức danh đòi hỏi và docông ty quy định trong quy chế trả lương của công ty.

8. Quy trình thực hiện của Luật ACC khi khách hàng thuê dịch vụ kế toán trưởng

·         Tiến hành khảo sát tình hình thực tế của doanh nghiệp

·         Lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp, ACC tiến hành tư vấn chuyên sâu và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp

·         Tiến hành báo giá và ký hợp đồng dịch vụ

·         Cử người và bàn giao kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

Đánh giá post

Viết một bình luận

NHẬN BÁO GIÁ