Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Hiện nay, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 là một trong những nội dung thuộc lĩnh vực đấu thầu mà nhà thầu, nhà đầu tư vô cùng quan tâm. Chính vì vậy, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 luôn thuộc trọng tâm điều chỉnh của pháp luật đấu thầu. Trong bài viết dưới đây, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63.

ke hoach lua chon nha thau theo nghi dinh 63

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 (Cập nhật 2022)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 là gì?

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 là bản kế hoạch được thực hiện theo quy định điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, kế hoạch lựa chọn nhà thầu là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án.

2. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63?

Đấu thầu được coi là quá trình lựa chọn nhà thầu để thỏa thuận, ký kết hợp đồng cung cấp các dịch vụ, tư vấn, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn,…; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết hợp đồng và thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh công khai, công bằng và đảm bảo hiệu quả kinh tế. Quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xây dựng và xác lập trên ba nguyên tắc chính:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được lập cho toàn bộ dự án. Trường hợp chưa đủ điều kiện trên, cần tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần ghi rõ số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói.

– Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm cần căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của dự án, phù hợp với quy mô dự án.

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63?

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp đủ điều kiện.

Căn cứ điều 37 Luật Đấu thầu 2013 quy định về trách nhiệm của các tổ chức đối với việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án (theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 74 Luật Đấu thầu 2013);

+ Thủ tướng chính phủ có trách nhiệm phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 82 Luật đấu thầu 2013);

+ Bộ kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền xem xét của thủ tướng chính phủ(theo điểm a, khoản 2, Điều 83 Luật Đấu thầu 2013);

Theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu tại khoản 1 Điều 76 , Điều 101, Điều 102, Điều 103 có quy định về Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63?

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63  là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

5. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63?

Các nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 phải bao gồm các thông tin sau:

– Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

– Các thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

– Thông báo mời thầu, mời chào hàng;

– Danh sách ngắn, tóm lược;

– Kết quả lựa chọn được nhà thầu, nhà đầu tư;

– Kết quả mở thầu đối với hình thức đấu thầu qua mạng;

– Các thông tin xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu;

– Các thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là bài tư vấn của ACC về kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63 (Cập nhật 2022) gửi đến quý khách hàng. Nếu quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với ACC để được giải đáp. Chúng tôi luôn sẵn sàng được đồng hành cùng quý vị để thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 63.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận