Thủ tục kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa 2022

Công ty Luật ACC

Thủ tục kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa 2022

Công ty Luật ACC

17/06/2020

Thủ tục kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa
Thủ tục kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay là một trong những lĩnh vực tìm kiếm được nhiều lợi nhuận. Đặc biệt với dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa khi vận tải hàng không tại nước ta đang ngày càng được chú trọng và phát triển.

Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa là một trong những dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Theo đó, doanh nghiệp được phép thực hiện kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Đồng thời, để việc hoạt động đi vào thực tiễn, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, có mục đích hoạt động là cung cấp các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay và phải được Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không trên cơ sở quy hoạch phát triển cảng hàng không, sân bay.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay và nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, khai thác tại cảng hàng không, sân bay;
 • Có trang bị, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm phục vụ an toàn hàng không, an ninh hàng không;
 • Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ ban hành.

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không phải nộp lệ phí.

Danh mục dịch vụ hàng không do Chính phủ quy định.

2. Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

 • Đáp ứng các điều kiện: Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay và nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, khai thác tại cảng hàng không, sân bay; Đáp ứng các điều kiện về vốn theo quy định của Chính phủ. Và được Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá theo phân ngành dịch vụ tương ứng.
 • Mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay: Cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa: 30 (ba mươi) tỷ đồng Việt Nam;
 • Tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay không được quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

3. Thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay.

Cơ quan thực hiện: Cục Hàng không Việt Nam

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin trong hồ sơ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;
 • Bản chính văn bản xác nhận vốn;
 • Tài liệu giải trình của doanh nghiệp về bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Trường hợp không cấp giấy phép Cục Hàng không Việt Nam phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời hướng dẫn người đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Cục Hàng không Việt Nam thông báo về việc cấp giấy phép cho Cảng vụ hàng không để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

4. Một số lưu ý khi thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa

 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay:
  • Cung cấp dịch vụ trong phạm vi giấy phép được cấp;
  • Được giao hoặc thuê đất và đầu tư xây dựng công trình phục vụ cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật;
  • Ký hợp đồng giao kết khai thác theo quy định với người khai thác cảng hàng không, sân bay.
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải có phương án dự phòng để bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục, không làm gián đoạn đến hoạt động hàng không, được phép thực hiện và tự chịu trách nhiệm về việc ngừng cung cấp dịch vụ theo quy định của hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật. Việc đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ phải được báo cáo trước bằng văn bản gửi đến Cục Hàng không Việt Nam và báo trước cho đối tác liên quan tối thiểu là 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ, có nêu rõ lý do.
 • Căn cứ vào điều kiện thực tế của cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo việc cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay đáp ứng nhu cầu khai thác và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh; việc ký hợp đồng giao kết khai thác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và người khai thác cảng hàng không, sân bay; kiểm tra yếu tố hình thành giá, hiệp thương giá cung cấp dịch vụ hàng không trong trường hợp cần thiết; đình chỉ có thời hạn hoặc thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không đối với tổ chức vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, giá dịch vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ.
Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận