Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trang chủ / Blog / Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Giám định hàng hóa là một dịch vụ rất quan trọng trong quá trình sản xuất, trao đổi, vận chuyển hàng hóa. Giám định hàng hóa có lợi cho người bán, người mua, người vận chuyển. Và một trong số các loại giám định hàng hóa là giám định chất lượng hàng hóa, sản phẩm. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

1. Giám định chất lượng sản phẩm là gì?

Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.

2. Tại sao cần giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm an toàn và đảm bảo phù hợp theo yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật hàng hóa.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần đáp ứng các diều kiện dưới đây:

 • Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành.
 • Có ít nhất 04 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng điều kiện:
 • Có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên và chuyên môn phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa giám định;
 • Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành;
 • Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm công tác giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động giám định, phải có ít nhất 02 giám định viên chính thức của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) tương ứng với lĩnh vực giám định đăng ký bổ sung, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này.

4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động giám định;
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách giám định viên và các chứng chỉ, tài liệu liên quan đối với mỗi giám định viên gồm: Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động; bản sao các bằng cấp, chứng chỉ
 • Trường hợp tổ chức giám định đã được tổ chức công nhận hoặc tổ chức công nhận nước ngoài nhưng có phạm vi đăng ký hoạt động rộng hơn phạm vi được công nhận, tổ chức giám định nộp bản sao Chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận và các tài liệu, quy trình giám định, các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng đối với phạm vi chưa được công nhận.
 • Trường hợp tổ chức giám định chưa được công nhận thì tổ chức giám định nộp các tài liệu, quy trình giám định và các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng.
 • Mẫu Chứng thư giám định.

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức giám định lập 01 bộ hồ sơ theo quy định và nộp theo một trong các hình thức sau:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ, bản sao các chứng chỉ, tài liệu chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức giám định phải nộp bản sao đã được chứng thực các chứng chỉ, tài liệu.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức giám định sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, bộ quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức giám định.

6. Cơ sở pháp lý

Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Nghị định 154/2018/NĐ-CP

Trên đây là một số thông tin về Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trước khi sử dụng dịch vụ giám định hàng hóa của công ty nào, các cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu trước về các công ty giám định để sử dụng dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu muốn kinh doanh dịch vụ này, các cá nhân, tổ chức nên tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan để việc kinh doanh được hiệu quả và hợp pháp.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »