whatsapp viber zalo phone zalo mail

Hướng dẫn ghi trích lục khai sinh đúng quy định

Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh là việc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành. Khi ghi trích lục vào sổ hộ tịch việc khai sinh thì cần phải được lập thành văn bản, cụ thể là mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh. Vậy ghi trích lục khai sinh như thế nào là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để nắm rõ được việc ghi trích lục khai sinh đúng quy định.
Hướng Dẫn Ghi Trích Lục Khai Sinh đúng Quy định
hướng dẫn ghi trích lục khai sinh đúng quy định

1. Mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Mẫu trích lục khai sinh được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.  
…………..……………………..……………………………….(1)

 

 

Số:(2)…../TLKS-BS

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  ………, ngày….…tháng ……năm 20….

TRÍCH LỤC 
GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH
(BẢN SAO)
Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………..…… ghi bằng chữ: ……………………………………….
…………………………………………..……….………………………………..…
Giới tính: ……… Dân tộc: …………………         Quốc tịch: ……………
Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..…
Quê quán: …………………………………………………………………..…………..
Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..……………………………..
Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………
Năm sinh:  ……………       Dân tộc: ……………         Quốc tịch:  …………….
Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….
Họ, chữ đệm, tên người cha: …………………………………………………………
Năm sinh:  ……………            Dân tộc: ……………      Quốc tịch:  ……………….
Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……………
Đăng ký khai sinh tại(3) ……………………………………………………………
Số …………….……… ngày …..……/…..……/….……
Ghi chú:(4)……………………..……….…………………………………..……….…
 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đúng quy định (bản chính).

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.
Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá
                Thành phố Thanh Hoá
                UBND phường Lam Sơn
Hoặc:   Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
(2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.
(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh
Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
         Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.
(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.
Có thể thấy, kết quả của việc trích lục khai sinh là văn bản được ký đóng dấu chứ không phải bản gốc đăng ký khai sinh. Quá trình thực hiện hồ sơ trích lục khai sinh là lúc cơ quan hành chính nhà nước tiến hành tra soát, đối chiếu thông tin dữ liệu đã được lưu giữ ở hồ sơ gốc, sổ hộ tịch. Sau đó, sẽ tiến hành xác nhận những thông tin bằng văn bản cụ thể kèm theo chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch UBND cấp xã/phường hoặc cấp quận/huyện để cấp cho công dân bản trích lục khai sinh. Mọi thắc mắc đến vấn đề có liên quan vui lòng liên hệ Công ty Luật ACC để được tư vấn, giải đáp chính xác và kịp thời.
Đánh giá post
NHẬN BÁO GIÁ

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

Tu Van Vien 2


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.