Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thuê Luật Sư Cập Nhật Quy Định 2023
Author

Tham vấn bởi: Đội Ngũ Luật Sư Công ty Luật ACC

Hiện nay, bất kể lĩnh vực hoạt động nào cung liên quan đến pháp luật, như vậy thuê luật sư là một trong những giải pháp pháp lý hàng đầu nhằm bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp một cách tốt nhất. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện Soạn thảo hợp đồng thuê luật sư theo quy định cụ thể như sau:

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thuê Luật Sư
Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng Thuê Luật Sư

1. Hợp đồng thuê Luật sư là một hợp đồng dịch vụ

Pháp luật hiện hành quy định cụ thể về các loại hợp đồng trong đó có hợp đồng dịch vụ. Bộ Luật Dân sự năm 2015 có chỉ ra khái niệm cụ thể của Hợp đồng, Hợp đồng dịch vụ lần lượt được quy định tại Điều 385, Điều 513 cụ thể như sau:

Điều 385. Khái niệm hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Điều 513. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Theo đó từ Điều 513 đến Điều 527 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về các vấn đề của hợp đồng dịch vụ cụ thể như sau: khái niệm của hợp đồng dịch vụ; Đối tượng của hợp đồng dịch vụ; Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ; Quyền của bên sử dụng dịch vụ; Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ; Quyền của bên cung ứng dịch vụ; Trả tiền dịch vụ; Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ; Tiếp tục thực hiện dịch vụ.

 Bên cạnh đó Luật Thương mại năm 2005 cũng có quy định về Hợp đồng dịch vụ cụ thể tại từ Điều 74 đến Điều 78.

2. Hình thức của Hợp đồng dịch vụ

Theo Quy định tại Điều 74 luật Thương mại năm 2005 thì hình thức của Hợp đồng dịch vụ được quy định cụ thể như sau:

“Điều 74. Hình thức hợp đồng dịch vụ

 1. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
 2. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

3. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng dịch vụ

 • Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề luật cung cấp dịch vụ pháp lý.
 • Họ, tên, địa chỉ, thông tin cá nhân của người muốn thuê dịch vụ pháp lý
 • Phạm vi công việc
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Giá trị hợp đồng
 • Thời hạn hợp đồng
 • Thời điểm thanh toán, phương thức thanh toán
 • Bảo mật
 • Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp

Bên cạnh đó các bên có thể thỏa thuận với nhau về nội đung của hợp đồng mà không được trái với quy định pháp luật, trái với đạo đức xã hội.

4. Mẫu hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Hợp đồng số:………/2020/HĐDVPL

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Luật Luật sư 2006;

– Luật Luật sư sửa đổi 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào yêu cầu của bên thuê dịch vụ và khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của bên được thuê.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ………… Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A): …….

Địa chỉ: …..

Điện thoại: …..

Đại diện bởi: Ông (bà) ……..

Chức vụ: ……

Mã số thuế: …….

Tài khoản số: ……

Ngân hàng: ……

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): ….

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ….

Đại diện bởi: Ông (bà) …

Chức vụ: ……

Mã số thuế: ……..

Tài khoản số: …..

Ngân hàng: ……

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ:

Theo yêu cầu của bên A, bên B đảm nhận và cử Luật sự thực hiện công việc ………….., cụ thể:

Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng:

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày hai bên ký kết và chấm dứt khi:

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

3.1. Bên A có quyền:

3.2. Bên A có nghĩa vụ:

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

4.1. Bên B có quyền:

4.2. Bên B có nghĩa vụ:

Điều 5. Thù lao, chi phí và phương thức thanh toán:

5.1. Thù lao:

 • Thù lao để thực hiện toàn bộ công việc tại Điều 1 là:…….đồng (Bằng chữ:……..), chưa bao gồm 10% tiền thuế giá trị gia tăng;

5.2. Chi phí:

 • Chi phí đi lại, lưu trú:
 • Chi phí sao lưu hồ sơ:
 • Chi phí Nhà nước:
 • Thuế giá trị gia tăng:
 • Chi phí khác:

5.3. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán thù lao, chi phí:

5.4. Tính thù lao và chi phí trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng:

5.5. Thỏa thuận khác về thù lao và chi phí:

Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung:

7.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng, những điều khoản không có trong hợp đồng được thực hiện theo các luật viện dẫn trong Hợp đồng này và các văn bản hướng dẫn của các luật đó.

7.2. Nếu phát sinh tranh chấp về hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng, thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, một trong các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

7.3. Hợp đồng được lập thành 02 bản, các bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

7.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày……

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

5. Dịch vụ ACC có lợi ích gì?

Tự hào là đơn vị hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý vì vậy luôn hoàn thành một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả thực hiện.

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.

Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.

Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những hồ sơ liên quan trong vòng 03 ngày nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ mà chúng tôi đã yêu cầu.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1.626 lượt)

  Liên hệ với chúng tôi

  Vui lòng để lại thông tin, ACC sẽ gọi lại ngay

  tu-van-vien-2

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Vấn đề cần báo phí không được để trống

  Bài viết liên quan:

  so-2

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 2 tại quận 1

    Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 3.722

  dich-vu-lam-ly-lich-tu-phap-so-1

  Dịch vụ làm lý lịch tư pháp số 1 tại quận 1

  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là một tài liệu chính thức được yêu cầu và sử dụng rộng rãi trong các hoạt động liên quan đến xác minh thông tin cá nhân và lịch sử pháp lý của một cá nhân. Bài viết dưới ...

  Lượt xem: 1.634

  dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-ba-ria

  Dịch vụ tư vấn trọn gói thành lập công ty giá rẻ tại Bà Rịa (Quy Định 2023)

  Bà Rịa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà Rịa là một đầu mối giao thông của các tuyến Quốc lộ là 51, 52, 56 và tỉnh lộ 52. Bà Rịa còn là một đầu mối giao thông buôn bán; có đường ống ...

  Lượt xem: 3.882

  Don-phuong-ly-hon-duoc-hieu-la-viec-ly-hon-theo-yeu-cau-cua-mot-ben-vo-hoac-chong-va-ben-kia-khong-dong-y-ly-hon-hoac-khong-ky-vao-don-xin-ly-hon

  Dịch vụ tư vấn ly hôn

  Tham khảo bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC để tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn ly hôn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chúng tôi cam kết đem cho bạn chất lượng thông tin và dịch ...

  Lượt xem: 1.299

  tong-dai-tu-van-luat-ly-hon-mien-phi

  SĐT luật sư tư vấn ly hôn miễn phí 24/7 - Tổng đài 1900 3330

  Trong quá trình đối diện với những khó khăn và phức tạp của việc ly hôn, việc được tư vấn bởi chuyên gia pháp lý là vô cùng quan trọng. Bài viết này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và chính xác về ...

  Lượt xem: 2.482

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo
  Chat Ngay
  Hotline Tổng đài WhatsApp Zalo báo giá' Chat Zalo