Mẫu hợp đồng hợp tác quảng cáo năm 2022

Nguyen Vi

Mẫu hợp đồng hợp tác quảng cáo năm 2022

Nguyen Vi

24/07/2021

Từ lâu việc marketing bằng quảng cáo và truyền thông đã là phương pháp hữu hiệu nhất cho những doanh nghiệp, cá nhân muốn tiếp cận gần gũi đến khách hàng của mình. Việc lựa chọn một đối tác phù hợp trong hợp đồng hợp tác quảng cáo hay thực hiện công việc truyền thông là điều cần thiết. Bước tiếp theo quan trọng không kém là việc tạo nên một hợp đồng hợp tác quảng cáo, truyền thông mang lại lợi ích tốt nhất cho các bên. Do đó, công ty Luật ACC xin đưa ra mẫu hợp đồng hợp tác quảng cáo cũng như mẫu hợp đồng hợp tác truyền thông mới nhất để quý khách có thể tham khảo như sau: 

   1.Hợp đồng hợp tác quảng cáo, hợp đồng hợp tác truyền thông là gì? 

Hợp đồng hợp tác quảng cáo hay hợp đồng hợp tác truyền thông là một dạng của hợp đồng dịch vụ, xác lập trên sự thỏa thuận giữa các bên và đối tượng chính là công việc hướng tới giới thiệu sản phẩm, truyền tải thông tin sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng. 

Bên sử dụng dịch vụ là những công ty, doanh nghiệp hay cá nhân có nhu cầu cần quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình tới đông đảo người tiêu dùng. 

Bên cung ứng dịch vụ có thể là các công ty quảng cáo hoặc công ty truyền thông hoặc một cá nhân có khả năng thực hiện được công việc quảng cáo/ truyền thông. Thường cá nhân đó sẽ là người nổi tiếng, có thương hiệu cá nhân và sức ảnh hưởng trong công chúng, từ đó tạo được hiệu ứng quảng bá sản phẩm mạnh mẽ đến người tiêu dùng.

2. Hợp đồng hợp tác quảng cáo và hợp đồng hợp tác truyền thông khác nhau như thế nào? 

Theo khoản 1 điều 2 Luật Quảng cáo 2012 thì: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.”

Có thể hiểu đơn giản là:

Quảng cáo là việc thông qua những phương tiện nhất định để giới thiệu đến khách hàng những hàng hóa, dịch vụ có thể có lợi nhuận hoặc không, phần lớn nhằm mục đích kinh doanh.

Truyền thông đơn giản là quá trình truyền đạt thông tin đến với công chúng. Có hai loại hình truyền thông. Đó là: 

  • Truyền thông gián tiếp: sử dụng vật dụng trưng bày tại điểm bán hàng, truyền thông điện tử và quan hệ cộng đồng.
  • Truyền thông trực tiếp: cụ thể là gặp mặt trực tiếp giữa nhân viên bán hàng và khách hàng như bán trực tiếp hoặc thông qua tổng đài. 

Như vậy có thể hiểu, quảng cáo là loại hình truyền thông gián tiếp, đem một lượng thông tin mang nội dung của sản phẩm, dịch vụ đến với công chúng. 

Mặc dù có những điểm khác biệt nhưng quy trình quảng cáo và quy trình truyền thông đều theo trình tự như nhau. Đó là:

Đơn vị cần quảng cáo/truyền thông 

  ↓

Công ty quảng cáo/truyền thông 

  ↓

Người đại diện thực hiện việc quảng cáo/truyền thông

Do vậy, Hợp đồng hợp tác quảng cáo hay hợp đồng hợp tác truyền thông đều là hợp đồng dịch vụ, thường có 2 hoặc 3 bên tham gia tùy theo tính chất công việc và nhu cầu mỗi công ty. Thường một hợp đồng hợp tác quảng cáo hoặc hợp đồng hợp tác truyền thông sẽ theo trình tự trên, nghĩa là sẽ có những hợp đồng riêng lẻ giữa 2 chủ thể hoặc một hợp đồng chung có 3 bên tham gia, miễn đảm bảo được lợi ích tốt nhất của các bên và tránh xảy ra tranh chấp.

Tuy nhiên trên thực tế, nhằm rạch ròi quyền và nghĩa vụ của các bên thì một hợp đồng hợp tác quảng cáo hoặc hợp đồng hợp tác truyền thông sẽ chỉ có 2 chủ thể tham gia. 

  • Mẫu hợp đồng hợp tác quảng cáo tham khảo (mẫu hợp đồng này có thể được dùng cho hợp đồng hợp tác truyền thông trên phương diện truyền thông điện tử) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC QUẢNG CÁO

SỐ………/2022/HĐHTQC

 

……., ngày ……. tháng ……. năm ……….,

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;

Căn cứ Luật Thương mại 2020;

Căn cứ Luật Quảng cáo 2012;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên:

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (gọi tắt là bên A)

CÔNG TY…………………………………………………

Đại điện là Ông/bà: ………………………………….      Chức vụ: ……………..

Địa chỉ………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………..

MST:…………………………………………………………………………………….

Hotline:………………………………………………………………………………..

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO (gọi tắt là bên B) 

CÔNG TY……………………………………………………

Đại diện là Ông/bà: …………………………………. Chức vụ:……………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………..

MST:…………………………………………………………………………………….

Hotline……………………………………………………………………………Sau khi bàn bạc, thỏa thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A thuê Bên B hạng mục sau:

– Bên A chịu trách nhiệm đưa ý tưởng kịch bản và các thông tin về sản phẩm …………… cần quảng cáo cho bên B.

– Bên B chịu trách nhiệm đưa thông tin review sản phẩm của bên A dưới hình thức tranh ảnh và video và đăng sản phẩm đã sản xuất trên kênh fanpage cá nhân của Bên B ở địa chỉ: ……………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1. Giá Trị Hợp Đồng

Chi phí cho việc thực hiện nội dung công việc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………….. đồng chẵn).

2.2. Phương Thức Thanh Toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản theo thông tin bên dưới và chia làm hai đợt:

– Đợt 1: Bên A thanh toán trước …..…% giá trị hợp đồng ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng.

– Đợt 2: Bên A thanh toán ……..% còn lại trong vòng 7 ngày làm việc sau khi bên B đăng tải thành công sản phẩm review lên trang fanpage cá nhân.

Thông tin tài khoản:

STK: ………………………….…….………….

Chủ tài khoản:………………..………………..

Ngân hàng: ……………….…………………..

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký hợp đồng cho đến ngày ……………

Trong thời hạn hợp đồng, bên B phải đăng tải và cho hiển thị hình ảnh và video review sản phẩm của bên A trên fanpage cá nhân của Bên B. Trong mọi trường hợp Bên B không được xóa bài review sản phẩm của Bên A, trừ trường hợp bên A hoặc sản phẩm của bên A vi phạm pháp luật hay quy định khác.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của Bên A.

– Thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ giá trị Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.

– Cung cấp thông tin trung thực, chính xác về thông tin của sản phẩm và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến bên B thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Nếu có tranh chấp về nhãn hiệu, bản quyền… sản phẩm của bên A thì bên A phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

– Kịp thời thông báo những thay đổi trong nội dung sản phẩm, trong những bài review cho bên B. Nếu vi phạm thì bên B không chịu trách nhiệm.

– Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng. 

4.2. Quyền của Bên A.

– Có quyền sở hữu hình ảnh và video review sản phẩm mà bên B đã sản xuất cho Bên A bao gồm việc đăng lại trên trang fanpage cá nhân của Bên A.

– Có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B theo các thỏa thuận đã ký kết.

– Có quyền yêu cầu bên B báo cáo tiến độ thực hiện nội dung thỏa thuận đã ký kết.

– Có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm thỏa thuận của hợp đồng. 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Trách nhiệm của Bên B.

– Đảm bảo việc đưa sản phẩm cho bên A trước ngày ………………….

– Không sử dụng hình ảnh và video review sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A khi chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản.

– Bên B cam kết không xóa bài viết review trên fanpage cá nhân trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. (Trừ trường hợp bất khả kháng do sản phẩm hoặc bên A có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hình ảnh và tên tuổi của bên B).

– Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu vi phạm các thỏa thuận trong Hợp đồng.

– Báo cáo cho bên A tiến độ công việc mà bên B đang thực hiện.

5.2. Quyền của Bên B.

 

– Yêu cầu Bên A thanh toán đúng hạn theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng.

– Được nhận chi phí sử dụng hình ảnh mà Bên A đã sử dụng đăng trên fanpage cá nhân của Bên A với mức phí thỏa thuận cố định nêu trên.

– Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý của sản phẩm trước khi thực hiện sản xuất hình ảnh, video review. Nếu nội dung của bên A yêu cầu vi phạm pháp luật hoặc thông tin về sản phẩm vi phạm bản quyền, nhãn hiệu… thì bên B được quyền từ chối thực hiện theo thỏa thuận.

– Được bên A hỗ trợ về truyền thông và cùng khắc phục những scandal liên quan tới sản phẩm hoặc Công ty gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh dự của cả 2 bên (nếu có).

ĐIỀU 6: PHẠT HỢP ĐỒNG

6.1. Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho bên B như cam kết sẽ phải trả lãi suất quá hạn cho phần vi phạm theo quy định về lãi suất của Ngân hàng Vietcombank và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6.2. Bên B: Không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video trên fanpage cá nhân thì chịu phạt …..% giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU 7: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1. Bên A: Không thực hiện thanh toán đúng hạn cho Bên B theo quy định tại 2.2 Điều 2 Hợp đồng thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời có quyền yêu cầu Bên A phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo đúng quy định tại Điều 2.2 Hợp đồng.

7.2. Bên B: Trừ trường hợp bất khả kháng như: Fanpage cá nhân bị mất hoặc bị hack, hình ảnh, video gây ảnh hưởng tới việc bảo đảm về thuần phong mỹ tục của Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, video hoặc fanpage cá nhân bị hacker report …

Nếu bên B không đảm bảo việc đăng hình ảnh, video lên fanpage cá nhân theo cam kết thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng đồng thời yêu cầu Bên B chịu phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại theo các thỏa thuận trong Hợp đồng.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;
  2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
  3. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……)  bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chữ.

 

          BÊN B                                                                                    BÊN A                                                                                                  
 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

      

Trên đây là những mẫu hợp đồng hợp tác quảng cáo cơ bản, quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác quảng cáo hoặc truyền thông chi tiết, vui lòng để lại thông tin để chuyên viên công ty Luật ACC có thể liên lạc và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận