Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

Đàm Như

Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

Đàm Như

01/01/2022

Theo như quy định của Luật đấu thầu năm 2013 thì có rất nhiều hình thức để lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Trong đó chỉ định thầu là hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi lẽ thủ tục lựa chọn nhà thầu khá đơn giản, thời gian thực hiện chỉ định nhà thầu thường khá ngắn… Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục chỉ định nhà thầu bạn cũng cần phải đáp ứng được những điều kiện nhất định của pháp luật, một trong những điều kiện đó là hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này, ACC Group sẽ cung cấp tới quý khách hàng thông tin về hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.

ho so yeu cau chi dinh thau tu van

Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Cập nhật 2022)

         1. Chỉ định thầu tư vấn là gì?

Chỉ định thầu tư vấn là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định tại Luật Đấu thầu 2013. Các chủ đầu tư áp dụng chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự án và giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư vì khi chỉ định thầu, chỉ có một nhà thầu tham gia; việc kiến nghị trong đấu thầu, sai sót khi tổ chức lựa chọn nhà thầu…hiếm khi xảy ra.

         2. Trường hợp nào yêu cầu chỉ định thầu tư vấn?

Khoản 4 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp:

– Có duy nhất một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

– Có duy nhất một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

– Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi, đạt hiệu quả cao nhất theo quy định.

         3. Hạn mức áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn?

Hạn mức chỉ định thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công và không quá 01 tỷ đồng với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

          4. Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn gồm những nội dung gì?

Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn phải bao gồm những nội dung sau:

– Yêu cầu về chỉ định thầu;

– Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ đề xuất;

– Biểu mẫu hồ sơ đề xuất;

– Điều khoản tham chiếu;

– Yêu cầu của hợp đồng;

– Điều kiện của hợp đồng;

– Mẫu hợp đồng.

         5.  Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn?

          HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU

(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư)

____, ngày _____ tháng _____ năm _____

Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSYC (nếu có)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu ………………………………………………

Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu …………………………………………………….

Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ đề xuất …………………

Chương III. Biểu mẫu ……………………………………………………………………….

Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu ………………………………………………………

Mẫu số 2. Giấy ủy quyền ……………………………………………………………………..

Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh …………………………………………………………….

Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn ………………………

Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu .

Mẫu số 6. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn …………………………………………………………………………….

Mẫu số 7: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn ………………..

Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia tư vấn ……………………………………………………….

Mẫu số 9. Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) ………………………………………………….

Mẫu số 10. Chương trình công tác (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) ……………………………………………….

Mẫu số 11. Tổng hợp chi phí (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) …………………………………………………………………………………………

Mẫu số 12.1. Thù lao cho chuyên gia (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian

Mẫu số 12.2. Chi phí khác cho chuyên gia (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian …………………………………………………………………………….

Mẫu số 13. Tổng hợp chi phí (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) ……………………………………………………..

Chương IV. Điều khoản tham chiếu …………………………………………………….

Phần thứ hai. Yêu cầu về hợp đồng ……………………………………………………..

Chương V. Điều kiện của hợp đồng ……………………………………………………..

Chương VI. Mẫu hợp đồng ………………………………………………………………..

Mẫu số 14. Hợp đồng (cho hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo tỷ lệ phần trăm) ………………………………………………………………………………………………

Mẫu số 15. Hợp đồng (cho hình thức hợp đồng theo thời gian) ……………………..

Mẫu số 16. Bảo lãnh tiền tạm ứng ………………………………………………………….

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, để phát triển kinh doanh các doanh nghiệp cần thu về nhiều dự án và các chi phí đầu tư cho các dự án đó. Khi đó, việc tham gia các phiên đấu thầu là hoạt động thường xuyên diễn ra. Do vậy, việc nắm rõ được các quy định của pháp luật về đấu thầu nói chung, về hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn là rất quan trọng. Qua bài viết trên của AC Group, mong rằng quý khách hàng đã hiểu rõ và nắm bắt được những thông tin về hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận