Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao 2022

Công ty Luật ACC

Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao 2022

Công ty Luật ACC

05/08/2020

Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao
Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Tổ Chức Sự Kiện Thể Thao

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện thể thao

Phong trào thể dục thể thao ở nước ta ngày càng được chú trọng và phát triển, không những đối với các sự kiện thể thao quốc tế mà ngay cả các sự kiện có quy mô địa phương. Bên cạnh đó, để chuyên nghiệp hóa các giải đấu, trận thi đấu thể thao, nhà nước cũng có những quy định bắt buộc về việc xin phép tổ chức hoặc đăng cai tổ chức những sự kiện thể thao như thế này.

Tùy theo quy mô giải đấu và hình thức tổ chức, các tổ chức thực hiện tổ chức giải thi đấu thể thao tiến hành xin cấp phép tổ chức giải theo các hình thức khác nhau, bao gồm:

 • Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức;
 • Giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.

Cụ thể, trình tự thủ tục cấp phép như sau:

1. Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức: 01 Bản chính;
 • Điều lệ giải thể thao: 01 Bản chính;
 • Chương trình thi đấu: 01 Bản chính.
  • Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, Hợp tác xã)
  • Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức: 01 Bản chính;
 • Điều lệ giải thể thao: 01 Bản chính;
 • Chương trình thi đấu: 01 Bản chính.
  • Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, Hợp tác xã)
  • Cơ quan thực hiện: Liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Cơ quan có thẩm quyền:
 •  Giải thể thao thành tích cao bao gồm:
  • Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam.
  • Đại hội thể thao toàn quốc.
  • Giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam.
  • Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm từng môn thể thao.
  • Giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức.
  • Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.
 • Thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao thành tích cao
  • Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các giải thể thao: Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức các giải thể thao: Giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia.
  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các giải thể thao sau đây:
 • Giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng cai tổ chức giải trong trường hợp chưa có liên đoàn thể thao quốc gia;
 • Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về thể dục, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao: Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đại hội thể thao toàn quốc quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao còn lại quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

 • Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao

3. Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức đề nghị đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức nộp hồ sơ đăng cai tổ chức giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng cai tổ chức giải trong trường hợp chưa có liên đoàn thể thao quốc gia.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức giải thể thao; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ tên giải thi đấu, mục đích tổ chức, dự kiến thời gian, địa điểm, số lượng vận động viên tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn tài chính và các biện pháp bảo đảm trận tự, an toàn khi tổ chức: 01 Bản chính;
 • Điều lệ giải thể thao: 01 Bản chính;
 • Chương trình thi đấu: 01 Bản chính.
  • Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, Hợp tác xã)
  • Cơ quan thực hiện: Liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu

Đánh giá post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận