Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Biểu Diễn Ca Nhạc 2023

Hoạt động biểu diễn ca nhạc là một trong những loại hình biểu diễn của biểu diễn ca nhạc nói chung, do đó, để thực hiện hoạt động này, tổ chức phải đăng ký và xin cấp giấy phép biểu diễn ca nhạc theo quy định. Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép biểu diễn ca nhạc được thực hiện theo trình tự nào? Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Biểu diễn ca nhạc là trình diễn chương trình, tiết mục, vở diễn trực tiếp trước công chúng của người biểu diễn. Loại hình ca nhạc biểu diễn bao gồm: Tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối, bài chòi, kịch nói, kịch dân ca, kịch câm, nhạc kịch, giao hưởng, ca, múa, nhạc, ngâm thơ, tấu hài, tạp kỹ và các loại hình ca nhạc biểu diễn khác.

 Theo quy định, trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn ca nhạc bao gồm:

 • Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn ca nhạc
 • Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;
 • Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;
 • Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm;
 • Tổ chức biểu diễn ca nhạc sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép;
 • Phải có giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc theo quy định.

Như vậy, để biểu diễn loại hình ca nhạc ca nhạc, chủ địa điểm tổ chức biểu diễn ca nhạc phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc.

 Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Biểu Diễn Ca Nhạc 2020
Hồ Sơ Và Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Biểu Diễn Ca Nhạc 2023

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc được quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng tổ chức biểu diễn ca nhạc bao gồm:

 • Nhà hát; Đoàn ca nhạc; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
 • Nhà hát, đoàn ca nhạc thuộc lực lượng vũ trang;
 • Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn ca nhạc;
 • Hội Văn học, ca nhạc; cơ sở đào tạo văn hóa ca nhạc;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;
 • Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn ca nhạc .

2. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc tại Việt Nam:

1. Thẩm quyền:

Cục ca nhạc biểu diễn tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung, hình thức chương trình và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc cho đối tượng:

  • Nhà hát; Đoàn ca nhạc; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
  • Nhà hát, đoàn ca nhạc thuộc lực lượng vũ trang;
  • Hội Văn học, ca nhạc; cơ sở đào tạo văn hóa ca nhạc;
  • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

thuộc cơ quan Trung ương và đối tượng là doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn ca nhạc trong trường hợp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung, hình thức chương trình và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc cho đối tượng: + Nhà hát; Đoàn ca nhạc; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

 • Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn ca nhạc;
 • Hội Văn học, ca nhạc; cơ sở đào tạo văn hóa ca nhạc;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình

thuộc địa phương.

2. Thủ tục:

 • Đối tượng đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục ca nhạc biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.

Hồ sơ gồm:

 • 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc;
 • 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn;
 • 01 bản nhạc đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật);
 • 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;
 • 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
 • 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).
 • Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép cho phép mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc:

3. Thẩm quyền:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho đối tượng

 • Nhà hát; Đoàn ca nhạc; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;
 • Hội Văn học, ca nhạc; cơ sở đào tạo văn hóa ca nhạc;
 • Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình

thuộc cơ quan Trung ương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc và đối tượng là doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn ca nhạc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn ca nhạc từ 02 tỉnh, thành phố trở lên hoặc không trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi thành lập doanh nghiệp;

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn ca nhạc trong phạm vi địa phương (Trừ nhà hát, đoàn ca nhạc thuộc lực lượng vũ trang).
 • Cục ca nhạc biểu diễn cấp giấy phép cho các đối tượng mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc.

4. Thủ tục:

Các đối tượng mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc  gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục ca nhạc biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.

Hồ sơ gồm:

 • 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn ca nhạc;
 • 01 bản sao văn bản thỏa thuận với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);
 • 01 bản sao hộ chiếu và văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
 • 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).

5. Những câu hỏi thường gặp

5.1 Phí làm thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn ca nhạc cho các tổ chức thuộc Trung ương là bao nhiêu?

Phí : 1.500.000 Đồng (Đối với chương trình biểu diễn ca nhạc có độ dài đến 50 phút)
Phí : 2.000.000 Đồng (đối với chương trình biểu diễn ca nhạc có độ dài từ 51 đến 100 phút)
Phí : 3.000.000 Đồng (đối với chương trình biểu diễn ca nhạc có độ dài từ 101-150 phút)
Phí : 3.500.000 Đồng (đối với chương trình biểu diễn ca nhạc có độ dài từ 151 – 200 phút)
Phí : 5.000.000 Đồng (đối với chương trình biểu diễn ca nhạc có độ dài từ 201 phút trở lên)

5.2 Doanh nghiệp muốn xin giấy phép biểu diễn ca nhạc thì cần phải đáp ứng điều kiện gì?

Trường hợp đối tượng là doanh nghiệp thì phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn ca nhạc.

5.3 Công ty Luật ACC có cung cấp dịch vụ tư vấn về giấy phép biểu diễn ca nhạc không?

Hiện là công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, Công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về giấy phép biểu diễn ca nhạc uy tín, trọn gói cho khách hàng.

5.4 Chi phí dịch vụ tư vấn về giấy phép biểu diễn ca nhạc của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty Luật ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ, chính xác như những gì đã giao kết ban đầu. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (245 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo