Hồ Sơ Và Thủ Tục Gia Hạn Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ Cập Nhật 2023

Văn bằng bảo hộ là văn bản vô cùng quan trọng, chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng đối sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và quyền đối với giống cây trồng. Vậy thời hạn của văn bằng là bao lâu? Phải xử lý như thế nào khi văn bằng sắp hết hạn? Mời quý khách theo dõi Hồ sơ và thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cập nhật 2023 để được giải đáp.

Hồ Sơ Và Thủ Tục Gia Hạn Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ
Hồ Sơ Và Thủ Tục Gia Hạn Hiệu Lực Văn Bằng Bảo Hộ

1. Văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là gì?

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và quyền đối với giống cây trồng.

Nội dung văn bằng bảo hộ gồm những gì?

Nội dung văn bằng bảo hộ bao gồm:

 • Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu (chủ văn bằng bảo hộ);
 • Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;
 • Đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ.
 • Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, các tổ chức và cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó, tính chất đặc thù về điều kiện địa lý và khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý.

Những loại văn bằng bảo hộ hiện nay?

Văn bằng bảo hộ bao gồm:

 • Bằng độc quyền sáng chế.
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

2. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Hiệu lực không gian:

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hiệu lực thời gian:

 • Bằng độc quyền sáng chếcó hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng độc quyên sáng chế không được gia hạn như một số văn bằng khác vì những lý do như thúc đẩy sự sáng tạo của chủ sở hữu văn bằng, vì lợi ích công cộng….
 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Cũng tương tự với lý do của Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cũng không được gia hạn thêm thời gian bảo hộ.
 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệpcó hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm. Như vậy, thời gian có hiệu lực tối đa của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là 15 năm kể từ ngày cấp nếu chủ sở hữu thực hiện các thủ tục gia hạn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày: Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới hoặc Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Khác với các văn bằng khác, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu được gia hạn đều đặn thì sẽ được bảo hộ liên tục, không giới hạn thời gian có hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn, kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận này chỉ mất hiệu lực nếu rơi vào các trường hợp chỉ dẫn địa lý đó không đủ điều kiện để được bảo hộ.

3. Hồ sơ và thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cập nhật 2020

Hồ sơ thực hiện thủ tục

Để thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, tổ chức, cá nhân thực hiện cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Trình tự thủ tục

Để gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thì chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau đó, chủ văn bằng bảo hộ thực hiện thủ tục theo trình tự các bước sau:

Bước 1:

 • Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, doanh nghiệp phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 • Lưu ý:Trường hợp doanh nghiệp quên nộp đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn quy định nêu trên thì Doanh nghiệp vẫn có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn muộn nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và doanh nghiệp phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Bước 2:

 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
 • Đối với đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
 • Doanh nghiệp yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để doanh nghiệp yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, doanh nghiệp không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

Bước 3: Nhận kết quả.

 • Thời hạn giải quyết thủ tục: 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Sở hữu trí tuệ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Hồ sơ và thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ cập nhật 2020.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (206 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo