Hồ Sơ Và Thủ Tục Chia Quỹ Cập Nhật Mới Nhất 2024

Ngày nay, các tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động rộng rãi tại Việt Nam. Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế,...., không vì mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nhiều quỹ không hoạt động riêng lẽ không hiệu quả có thể chọn hình thức chia quỹ. Bài viết sau đây, ACC sẽ cung cấp cho khách hàng về hồ sơ, thủ tục chia quỹ.

Hồ Sơ Và Thủ Tục Chia Quỹ Cập Nhật Mới Nhất
Hồ Sơ Và Thủ Tục Chia Quỹ Cập Nhật Mới Nhất

1. Khái niệm

 • Quỹ là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện dành một khoản tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua hợp đồng, hiến tặng, di chúc; có mục đích tổ chức, hoạt động theo quy định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, công nhận điều lệ.
 • Quỹ xã hội là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và phát triển nông nghiệp, nông thôn, không vì mục tiêu lợi nhuận.
 • Quỹ từ thiện là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.
 • Không vì mục tiêu lợi nhuận là lợi nhuận có được trong quá trình hoạt động không để phân chia mà chỉ dùng cho các hoạt động theo điều lệ của quỹ đã được công nhận.

2. Quy định của pháp luật về quỹ

1. Mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ

 • Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.

2. Nguyên tắc hoạt động, quản lý tài chính của quỹ

 • Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
 • Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.
 • Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 • Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi, tài chính, tài sản của quỹ.
 • Không phân chia tài sản của quỹ trong quá trình quỹ đang hoạt động.

3. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tên, biểu tượng và trụ sở của quỹ

 • Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 • Quỹ được chọn tên và biểu tượng. Tên và biểu tượng của quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của quỹ khác đã được đăng ký trước đó;
 • Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Quỹ phải có tên bằng tiếng Việt và có thể được dịch ra tiếng quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Trụ sở giao dịch của quỹ phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể và phải có tài liệu chứng minh tính hợp pháp của trụ sở quỹ.

4. Quy định về Hội đồng quản lý quỹ

 • Hội đồng quản lý quỹ là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích. Hội đồng quản lý quỹ có tối thiểu 03 thành viên trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam tối thiểu 51% do sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập quỹ, Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

5. Những hành vi bị cấm khi hoạt động quỹ

Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện các hành vi sau:

 • Làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc.
 • Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
 • Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động.
 • Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
 • Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.

3. Hồ sơ, thủ tục chia quỹ

1. Hồ sơ chia quỹ

 • Đơn đề nghị chia quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;
 • Dự thảo điều lệ quỹ;
 • Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc chia quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);
 • Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;
 • Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi chia quỹ.

2. Thủ tục chia quỹ

 • Quỹ thực hiện chia quỹ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định xem xét, quyết định cho phép chia quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cho phép sáp nhập quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ được sáp nhập được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập.

3. Cách thức thực hiện

 • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

4. Xử lý tài sản khi chia quỹ

 • Trường hợp quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia thì toàn bộ tiền và tài sản của quỹ phải được tiến hành kiểm kê và có biên bản kiểm kê trước khi chia, tuyệt đối không được phân chia tài sản của quỹ. Tổng số tiền và tài sản của các quỹ mới được chia phải bằng với số tiền và tài sản của quỹ trước khi chia theo biên bản kiểm kê tiền và tài sản.
 1. Mẫu đơn đề nghị chia quỹ
 1. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ làm thủ tục chia quỹ của ACC

Khách hàng chỉ cần cung cấp những hồ sơ như sau:

 • Giấy tờ tuỳ thân của chủ cơ sở: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân sao y chứng thực không quá 6 tháng.
 1. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ làm thủ tục chia quỹ của ACC
 • Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục chia quỹ. Vì vậy, luôn đảm bảo tỉ lệ ra kết quả cao nhất cho khách hàng. ACC sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho khách hàng.
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh.
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ), ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, hồ sơ khó ACC thay mặt cho khách hàng soạn thảo.
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục cần thực hiện sau khi xin được chia quỹ.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (502 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo