Hồ Sơ Và Thủ Tục Chấm Dứt Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Hồ Sơ Và Thủ Tục Chấm Dứt Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp
Hồ Sơ Và Thủ Tục Chấm Dứt Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

Sau khi đăng ký và đi vào hoạt động, rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng buộc phải giải thể. Để đảm bảo quản lý từ khi hoạt động đến khi chấm dứt, pháp luật đưa ra các quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống quản lý. Đối với hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, cũng có những quy định pháp luật yêu cầu cần tuân thủ.

Dưới đây, ACC sẽ cung cấp cho quý bạn đọc chi tiết Hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

1. Khái niệm:

Hoạt động bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.

2. Các trường hợp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định, hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực mà không được gia hạn;
 • Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

3. Hồ sơ và thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

3.1 Trường hợp doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP;
 • Báo cáo theo mẫu quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • 01 bản sao quyết định về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh;

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.
 • Đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do doanh nghiệp giải thể.

3.2 Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị thu hồi

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu quy định;
 • Báo cáo theo mẫu quy định;
 • 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • 01 bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tới Bộ Công Thương;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc theo một trong các phương thức quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

4. Trình tự và thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Các trường hợp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 • Doanh nghiệp bị thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
 • Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Trình tư, thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 • Trường hợp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP tới Sở Công Thương;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại đại phương và công bố trên trang điện tử của Bộ Công Thương;
 • Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xác nhận này, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương tới Sở Công Thương.

5. Cách thức thực hiện:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp;
 • Gửi qua đường bưu điện;
 • Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

6. Trách nhiệm của doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Ngoài việc tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp doanh nghiệp cần lưu ý trách nhiệm sau:

 • Thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương;
 • Niêm yết công khai thong báo tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;
 • Chấm dứt, thanh lý các hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp trong thời gian doanh nghiệp hoạt động cho đến khi chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;
 • Hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

7. Quy trình cung cấp dịch vụ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của ACC

 • Tiếp nhận thông tin của khách hàng, tư vấn chi tiết các bước thực hiện hồ sơ;
 • Ký kết hợp đồng dịch vụ;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị và cung cấp hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC tiến hành soạn hồ sơ theo quy định;
 • ACC hoàn tất hồ sơ và nộp hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận;
 • Nhận kết quả và thanh lý hợp đồng dịch vụ với khách hàng.

ACC với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt huyết, sẽ trực tiếp thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ các công đoạn trên một cách nhanh chóng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

8. Những giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ của ACC

Khách hàng chỉ cần cung cấp 1 bộ hồ như sau:

 • Giấy ủy quyền cho ACC thay mặt và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục nêu trên.
 • Các giấy tờ tài liệu liên quan đến hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, sẽ được ACC hướng dẫn.

9. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của ACC

 • ACC luôn đảm bảo tư vấn, hướng dẫn tận tình, dịch vụ nhanh chóng đến khách hàng;
 • ACC sẽ thay mặt, đại diện theo ủy quyền của khách hàng để trực tiếp thực hiện dịch vụ. Do đó, khách hàng sẽ không mất thời gian đi lại nhiều lần;
 • Hồ sơ sẽ do ACC soạn thảo theo đúng quy định và gửi đến khách hàng ký, tránh trường hợp khách hàng bị kéo dài thời gian phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ;
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận