Hồ Sơ Và Quy Trình Tự Giải Thể Hội (Thủ Tục Trọn Vẹn Năm 2023)

Các hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, muốn thay giải thể hội phải làm các thủ tục giải thể gửi đến Uỷ ban nhân nhân cấp Tỉnh (Sở nội vụ). Qua bài viết sau, Công ty ACC xin tư vấn đến khách hàng hồ sơ và quy trình tự giải thể hội cập nhật mới nhất năm 2023.

Hồ Sơ Và Quy Trình Tự Giải Thể Hội
Hồ Sơ Và Quy Trình Tự Giải Thể Hội

1. Tìm hiểu về hội :

Khái niệm Hội:

Hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ pháp lý về việc thành lập hội:

Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội.

Phạm vi hoạt động của hội:

 • Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh.
 • Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

2. Hồ sơ và quy trình tự giải thể hội :

Thủ tục hội tự giải thể:

 • Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin giải thể hội đến Sở Nội vụ.
  • Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
  • Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
  • Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giải thể hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Văn thư Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
 • Thành phần hồ sơ:
  • Đơn đề nghị giải thể hội (theo mẫu);
  • Nghị quyết giải thể hội;
  • Bản kê tài sản, tài chính;
  • Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ khác.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày Sở Nội vụ nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh .
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể hội.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giải thể hội (theo Mẫu 14 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  • Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số liên tiếp ở báo địa phương.
  • Giải quyết tài sản, tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.
  • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hội tự giải thể, hội thực hiện các quy định trên và gửi một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ) và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
 • Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
 • Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

3. Dịch vụ giải thể hội của công ty ACC.

Với dịch vụ thực hiện thủ tục trọn vẹn các thủ tục giải thể hội của ACC, chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn cho quý Khách quy định của pháp luật hiện hành.
 • Soạn hồ sơ đầy đủ và hợp lệ phục vụ cho việc thực hiện thủ tục.
 • Đại diện cho quý Khách thực hiện thủ tục tại Sở nội vụ.
 • Thay mặt quý Khách nhận kết quả và bàn giao lại cho quý Khách.

Trên đây là tư vấn của công ty ACC về Thủ tục giải thể hội. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với bộ phận tư vấn công ty ACC.

 

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1043 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo