Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì? (Cập nhật 2021)

Đàm Như

Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì? (Cập nhật 2021)

Đàm Như

31/12/2021

Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì là một trong những quy định được đông đảo bạn đọc quan tâm trong Luật Đấu thầu 2013. Chính vì vậy, qua bài viết dưới đây, ACC Group sẽ đề cập một số quy định của pháp luật liên quan đến Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì. Thông qua bài viết này, ACC Group hy vọng có thể giải đáp được những thắc mắc của bạn đọc về câu hỏi Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì.

ho so chi dinh thau rut gon gom nhung gi

Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì? (Cập nhật 2021)

1. Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì?

Theo quy định tại điều 56 Nghị định 63, chỉ định thầu rút gọn không cần lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường mà phải gửi cho bên nhà thầu dự thảo hợp đồng, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

2. Các bước thực hiện chỉ định thầu rút gọn

Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Bước 2: Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu

Bước 3: Công khai kết quả chỉ định thầu

3. Chỉ định thầu rút gọn có cần thành lập tổ chuyên gia?

Điều 56 Nghị định 63 quy định: Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc ký kết hợp đồng được duyệt, và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể: chủ đầu tư, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu mà không nhắc đến thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tổ chuyên gia. Ta có thể hiểu chỉ định thầu rút gọn không cần thành lập tổ chuyên gia.

4. Chỉ định thầu rút gọn có cần đăng báo công khai không?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng. Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp, tổ chức tự thực hiện việc đăng tải các thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các tổ chức sẽ tự phải chịu trách nhiệm đăng tải thông tin và phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức ban hành văn bản. Trường hợp, cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn để Báo đấu thầu nhận được thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ tổ chức ban hành văn bản. Các thông tin này sẽ được đăng tải lên 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

5. Một số mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn

Theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư, mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn bao gồm một số mẫu như sau:

Mẫu số 01: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp mẫu hồ sơ mới. Là mẫu hồ sơ yêu cầu dành cho các gói thầu xây lắp để thực hiện việc chỉ định thầu trong nước theo một quy trình thông thường.

Mẫu số 02: Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa. Là mẫu hồ sơ dành cho chỉ định thầu trong mua sắm hàng hóa trong nước theo theo quy trình thông thường. Chuẩn bị tốt mẫu hồ sơ chỉ định thầu rút gọn sẽ dễ dàng có được ưu thế

Mẫu số 03: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp. Là mẫu hồ sơ dành cho việc yêu cầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước.

Mẫu số 04: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa. Là mẫu hồ sơ dành cho việc yêu cầu áp dụng đối với các gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước ở lĩnh vực mua sắm hàng hóa.

Mẫu số 05: Bản yêu cầu báo giá là mẫu hồ sơ yêu cầu thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước nhằm báo giá đối với gói thầu xây lắp hay mua sắm hàng hóa.

Mẫu số 06: Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu. Là mẫu dự thảo hợp đồng dành cho các gói thầu xây lắp hoặc mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi chỉ định thầu.

Nói tóm lại, Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì là một trong những thắc mắc tương đối phức tạp trong lĩnh vực đấu thầu. Qua bài viết trên, ACC Group mong rằng quý khách hàng đã tìm được câu trả lời cho riêng mình về câu hỏi Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn gồm những gì.

Đánh giá post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận