Xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy (Cập nhật mới 2021)

logo accACC
adminaccgroup

Các hành vi không tuân thủ quy định an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt tương ứng theo nghị định 167/2013/NĐ-CP. Trong bài viết dưới đây, ACC sẽ cung cấp đến bạn đọc thông tin về Hình thức xử phạt vi phạm hành chính

phong chay chua chay

Xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy (Cập nhật mới 2021)

1. Phòng cháy chữa cháy là gì?

Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, hoạt động mang tính kĩ thuật nhằm hạn chế, giảm thiểu tới mức tối thiểu các nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và các giải pháp xử lý khi đã xảy ra hỏa hoạn. Mỗi cá nhân, tổ chức đều cần tự mình ý thức, nắm được và có thể thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho chính mình và cho cá nhân, tổ chức khác.

2. Quy định xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền.
 • Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính).
 • Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
 • Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định mức quy định;
 • Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra đến kho, địa điểm theo quy định;
 • Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định;
 • Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan đến vi phạm hành chính;
 • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác.
 • Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có thể là hình thức xử phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung.

3. Thẩm quyền xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy

3.1 Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

3.2 Trạm trưởng, Đội trưởng, Thủy đội trưởng Cảnh sát đường thủy của người được quy định tại Khoản 1 Điều này có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

3.3 Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức 2.500.000 đồng;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

3.4 Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Thủy đoàn trưởng Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức 10.000.000 đồng;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. 

3.5 Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức 25.000.000 đồng;
 • Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

3.6 Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục trưởng Cục An ninh thông tin, truyền thông, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, Cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy;
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy trên và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

3. Dịch vụ tư vấn  của ACC Group

Công ty luật ACC là một trong những đơn vị hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cấp phép phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi thực hiện phương châm cung cấp dịch vụ chất lượng, tư vấn miễn phí và hỗ trợ tối đa cho khách hàng mà vẫn đảm bảo chi phí dịch vụ cạnh tranh và cam kết thời gian, kết quả công việc vẫn đặt lên hàng đầu.

Bài viết dưới đây ACC cung cấp đến bạn một số thông tin liên quan đến xử lý vi phạm phòng cháy chữa chát. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào hãy liên hệ với ACC  để nhận được tư vấn ngay từ hôm nay. 

Rate this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Bài viết liên quan

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Viết một bình luận