Hợp đồng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh 2023

Ngày nay sự phổ biến của tiếng Anh với tư cách là một ngôn ngữ phổ thông toàn cầu, rất nhiều các quốc gia mặc dù không sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn chấp nhận các giấy tờ, hồ sơ bằng tiếng Anh trong quá trình xét duyệt xin VISA, hồ sơ du học, định cư,…Công ty ACC cung cấp dịch vụ dịch công chứng, chuyển ngữ tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác như : Tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Thái Lan, tiếng Hà Lan, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha,…Và hỗ trợ Hợp đồng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh mới nhất 2023.hợp đồng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng AnhHợp đồng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng anh 

1. Dịch thuật công chứng tiếng Anh là gì?

 • Dịch thuật công chứng tiếng Anh là Notarized translation, là quá trình chuyển ngữ tài liệu có con dấu pháp lý của một tổ chức hoặc một cơ quan sang tiếng Việt theo nhu cầu của khách hàng. Sau đó, những tài liệu này được đưa đến phòng tư pháp quận/huyện để chứng thực rằng bản dịch đó chính xác so với tài liệu gốc, có chữ ký của người dịch được niêm yết tại phòng tư pháp quận /huyện.
 • Để được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực thì các giấy tờ, tài liệu cần phải được dịch bởi người dịch có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ đối với ngoại ngữ liên quan, đồng thời người dịch đó phải đăng ký chữ ký mẫu của mình tại các cơ quan chứng thực theo quy định. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi người dân có khả năng tự dịch các giấy tờ, văn bản của mình thì các cơ quan có thẩm quyền cũng không chấp nhận chứng thực các bản dịch trên mà yêu cầu tài liệu phải được dịch bởi đúng người dịch đã đăng ký chữ ký mẫu theo quy định về lĩnh vực dịch thuật công chứng.

2. Quy trình dịch thuật công chứng tiếng Anh như thế nào?

Dịch thuật công chứng tiếng Anh gồm hai quy trình sau đây:

 • Đầu tiên là chuyển ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Thứ hai là mang bản dịch đến đơn vị, cơ quan, có thẩm quyền (Phòng/SởTư pháp quận/huyện) để chứng thực bản dịch đó được dịch chính xác so với tài liệu gốc và có chữ ký của người dịch được niêm yết tại phòng tư pháp.

3. Lý do nên chọn dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh tại công ty ACC

Khi sử dụng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh tại công ty ACC, bạn sẽ được:

 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh. Nếu chúng tôi không thực hiện đúng cam kết này thì chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ dịch thuật công chứng tài liệu.
 • Được trải nghiệm quy trình làm việc đơn giản, gọn nhẹ, dễ hiểu.
 • Có cơ hội hưởng chế độ ưu đãi, khuyến mãi nhân các ngày lễ kỷ niệm tương ứng với chương trình ưu đãi của công ty.
 • Tận hưởng cảm giác thư thái, thoải mái vì bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi tự dịch thuật, tìm hiểu thủ tục tư pháp và đi công chứng tài liệu.
 • Miễn phí sửa thông tin sai trong bản dịch thuật công chứng nếu lỗi sai thuộc về ACC chúng tôi.
 • Báo giá dịch thuật công chứng hợp lý vì chúng tôi luôn đặt mục tiêu chất lượng, hiệu quả lên hàng đầu
 • Đặc biệt, tài liệu sẽ được bảo mật hoàn toàn và chuyển đến tận tay khách hàng đúng thời hạn.

4. Hợp đồng dịch vụ dịch thuật công chứng tiếng Anh

Công ty ACC xin cung cấp mẫu hợp đồng dịch thuật :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o-------

HỢP ĐỒNG DỊCH THUẬT

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày....;

- Căn cứ vào Luật thương mại ............ và các văn bản có liên quan;

- Căn cứ theo Nghị định số ...................;

- Căn cứ theo nhu cầu, năng lực và thoả thuận cụ thể giữa hai bên.

Hợp đồng dịch thuật này được lập và ký kết giữa hai bên gồm:

BÊN………………………………………………………………………………….

CÔNG TY ...................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

Đại diện bởi ông : ........................................................................................................................................

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ...................................................................................

MST                 : ....................................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN .....................................................................................................................................

CÔNG TY ...................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................................

Đại diện bởi ông : .......................................................................................................

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ..........................................   Fax: ....................................................................................

MST                 : .........................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là bên B).

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, hai bên đã nhất trí ký kết Hợp Đồng dịch thuật này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ :

 1. Bên A giao cho bên B dịch bản tài liệu:
 2. Ngôn ngữ : Từ tiếng Việt sang tiếng Anh
 3. Cách thức trình bày văn bản : Tương tự văn bản gốc
 4. Font chữ :
 5. Cỡ chữ :
 6. Tổng số trang tài liệu : ........................ trang.

Điều 2: Thời hạn thực hiện :

Bên B đảm bảo hoàn thành bản dịch trong thời gian 01 tuần kể từ ngày nhận được 50% tiền tạm ứng trên tổng giá trị của Hợp đồng.

Điều 3: Giá trị hợp đồng

 • Phí dịch / trang
 • Tổng phí phải thanh toán
 • Tạm ứng

Phí dịch vụ: Phí dịch thuật cho tài liệu nêu trong bản Hợp đồng là …………… (bằng chữ: …………………………..), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 4: Phương thức và thời hạn thanh toán

 1. Trong thời hạn một ngày kể từ ngày hai bên k‎ý hợp đồng dịch thuật này, bên A sẽ tạm ứng 50% tổng phí dịch thuật cho bên B, số tiền còn lại sẽ được bên B thanh toán trong vòng (5) năm ngày sau khi bàn giao tài liệu dịch, kiểm tra số lượng, chất lượng bản dịch.
 2. Phương thức thanh toán:Chuyển khoản hoặc tiền mặt;

Điều 5:  Quyền và nghĩa vụ :

5.1. Bên A:

a -     Đảm bảo tính hợp pháp về nội dung của văn bản gốc.

b -    Tạo điều kiện giúp đỡ bên B hoàn thành tốt việc dịch thuật như cung cấp hoặc giải nghĩa, giải thích các thuật ngữ chuyên môn hoặc các thông tin liên quan trong phạm vi và khả năng có thể.

c -     Có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

5.2. Bên B :

a -     Tiến hành dịch thuật đảm bảo độ chính xác về nội dung, ngữ nghĩa, văn cảnh, hình thức trình bày văn bản khi chuyển thể ngôn ngữ của văn bản cần dịch.

b -    Hoàn thành và giao tài liệu dịch đúng thời hạn cam kết giữa hai bên.

c -     Chỉnh sửa và hiệu đính bản dịch theo đúng yêu cầu của bên A nếu bản dịch có lỗi không sát nghĩa hoặc bị bỏ sót.

d -    Tuyệt đối giữ bí mật nội dung cũng như thông tin của tài liệu và không được phép cung cấp cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Nếu nội dung và thông tin bị tiết lộ bởi bên B, Bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và phải bồi thường theo sự phán quyết của tòa án. Nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này sẽ vẫn có hiệu lực trong thời hạn (  01  )  một năm kể từ thời điểm hợp đồng này chấm dứt. Bên A bảo lưu quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên B (bao gồm cả các nhân viên của Bên B) không tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ về bảo mật này.

Điều 6: Vi phạm hợp đồng

 1. Bên A có quyền phạt hoặc khấu trừ từ 5% tổng phí dịch thuật trong trường hợp bản dịch sai quá nhiều (trên 25%) hoặc phạt 5% tổng phí dịch thuật cho mỗi một ngày chậm giao tài liệu nhưng không vượt quá quá 15% tổng phí dịch thuật.
 2. Bên B có quyền không bàn giao văn bản dịch nếu việc thanh toán tiền tạm ứng theo quy định tại Điều 4 trên đây chậm quá ( 02 ) hai ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 3. Bên B có quyền hưởng mức tăng thêm 2% tổng phí dịch thuật cho mỗi ngày bên A chậm thanh toán nhưng không vượt quá 15% tổng phí dịch thuật.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

 1. Khái niệm bất khả kháng được hai bên thống nhất hiểu là các sự kiện khách quan xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của hai bên mà có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng, các bên không lường trước được như chiến tranh, bạo động, thiên tai v,v… và không thể khắc phục được..
 2. Khi xảy ra tình trạng bất khả kháng, các bên phải chủ động thông báo cho nhau ngay khi xảy ra sự kiện và cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để phòng tránh hoặc hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.
 3. Nếu trường hợp bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vi phạm hợp đồng, bên vi phạm không phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại nhưng buộc phải thực hiện hợp đồng ngay sau khi xảy ra tình trạng bất khả kháng.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng này sẽ được coi là chấm dứt trong các trường hợp sau:

a -    Cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng dịch thuật này bằng cách ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

b -   Một trong hai bên bị thanh lý, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c -    Bên B hoàn tất việc dịch tài liệu và bên A thanh toán xong cho bên B.

 1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Trong trường hợp bên A hoặc bên B không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ theo quy định tại hợp đồng này thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.

Điều 9: Điều khoản chung

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 8. Mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế các điều khoản hợp đồng phải được lập thành văn bản và do người có thẩm quyền của các bên ký.
 2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, bên gặp khó khăn phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 2 ngày để cùng bàn bạc giải quyết. Trong trường hợp không giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải, một hoặc cả hai bên được quyền đưa vụ việc ra khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện.

Hợp đồng dịch thuật này được lập thành (2) hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (1) một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1197 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo