Thủ tục cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Cập nhật 2023)

Hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu cắt giảm chi phí sản xuất, nhiều nhà xuất bản nước ngoài ngày càng quan tâm đến việc tìm kiếm và tận dụng  nguồn lực trong lĩnh vực in ấn mới ở các nước khác trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên để thực hiện in gia công xuất bản phẩm cho người cho nước ngoài cơ sở in ấn Việt Nam cần phải thực hiện thủ tục cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Căn cứ điều 34 luật xuất bản năm 2012. cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo quy quy định được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Việc in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức cá nhân nước ngoài phải được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép.

Thủ tục cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Thủ tục cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

1. Các loại sản phẩm in sau đây phải thực hiện xin cấp giấy phép

 • Báo tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác;
 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan tổ chức;
 • Tem chồng giả;
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá.
 • Các sản phẩm in khác có nội dung về chính trị, lịch sử, địa lý, tôn giáo, địa giới hành chính Việt Nam.

2. Nội dung in gia công xuất bản phẩm cho người nước ngoài

Nội dung in gia công xuất bản phẩm cho người nước ngoài không thuộc những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10 luật xuất bản năm 2012.

Nghiêm cấm việc xuất bản in phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:

 • Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 • Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Kích động bạo lực truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần Phong Mỹ tục.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc nhân dân, anh hùng dân tộc, không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân.

3. Thủ tục cấp phép in gia công xuất bảm phẩm cho nước ngoài

Chuẩn bị hồ sơ

Cơ sở in chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • 02 bản mẫu xuất bản phẩm đặt in.
 • Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.
 • Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.
 • số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thủ tục cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Thủ tục cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Địa điểm nộp hồ sơ

 • Sở Thông tin và Truyền thông.

Cách thức nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Nộp qua hệ thống bưu chính.
 • Nộp qua một cửa điện tử.

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lý Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp giấy phép và đóng dấu vào hai bản mẫu và gửi trả lại cơ sở in một bản trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Một số lưu ý

 • Xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được xuất khẩu 100%. Trường hợp phát hành sử dụng tại Việt Nam thì phải làm thủ tục xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.
 • Cơ sở in phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc in sản phẩm in gia công. Tổ chức cá nhân đặt chế bản in gia công sau chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm.

Luật áp dụng

 • Luật xuất bản năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012.
 • Nghị định 19/ 2013/NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản.
 • Thông tư 23/2014/ TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định19/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

TÊN CQ,TC CHỦ QUẢN (nếu có)

TÊN CƠ SỞ IN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./......

 Ngày.... tháng..... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Kính gửi:.............

1.Tên cơ sở in:

 • Địa chỉ:.......
 • Số điện thoại:.......... fax:........ mail:.......
 • Đăng ký kinh doanh số:  ngày.......tháng........ năm...... do..... cấp.
 • Giấy phép kinh hoạt động in số:...... ngày.......tháng...... năm....... do....... cấp.

Đề nghị chị được cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài với các thông tin sau:

 • Tên xuất bản phẩm:
 • Khuôn khổ:.... số trang:....... số lượng:......

Tóm tắt nội dung:

2. Tên tổ chức cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt in:

- Địa chỉ:.......

-  Do ông (bà):..... làm đại diện.

- số hộ chiếu:......cấp ngày..... tháng.....năm.....tại....

3. Cửa khẩu xuất.

4. Hồ sơ kèm theo đơn gồm:

Đề nghị cục xuất bản in và phát hành sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm trên cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định của pháp luật về in gia công cho người nước ngoài.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (781 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo