Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2021

logo accACC
Danh Phạm

Việc xin giấy phép xây dựng khi cần xây dựng mới, sửa chữa công trình là điều cần thiết để đảm bảo việc xây dựng là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, có một số công trình xây dựng chỉ được cấp giấy phép cho phép xây dựng trong một thời gian nhất định, đó là giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Ngoại trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư dự án phải làm hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Vậy thì loại giấy phép xây dựng theo giai đoạn này là gì? Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được thực hiện như thế nào? Cùng ACC tìm hiểu các câu hỏi đặt ra qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn là gì?

Mở đầu bài viết, chúng ta cùng tìm hiểm giấy phép xây dựng theo giai đoạn là gì? Cấp giấy phép xây dựng theo gian đoạn là gì?

Theo quy định tại Luật xây dựng, Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Đối với những trường hợp bắt buộc phải được cấp giấy phép. Chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì quá trình xây dựng đối với công trình mới được xem là hợp pháp.

Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép được cấp cho chủ đầu tư để thực hiện xây dựng từng phần của công trình hoặc thực hiện từng công trình xây dựng trong một dự án đầu tư (theo Khoản 19 Điều 3 Luật xây dựng 2014)

Như vậy, có thể hiểu cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn là việc cơ quan hành chính nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng từng phần của công trình hoặc thực hiện từng công trình xây dựng trong một dự án đầu tư.

2. Các văn bản pháp luật quy định về cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Hiện nay, việc cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được quy định tại các văn bản sau:

  • Luật Xây dựng 2014;
  • Luật Xây dựng 2020 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014;
  • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép theo từng giai đoạn theo quy định của pháp luật

Tại Điều 44 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với từng loại công trình, cụ thể:

– Đối với công trình không theo tuyến gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn theo mẫu 01 tại Phụ lục 01 trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP

+ Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ 2 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật 

– Đối với công trình theo tuyến gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn theo mẫu 01 tại Phụ lục 01 trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP

+ Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến; quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); 

+ Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

+ 2 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được phê duyệt 

Hãy chuẩn bị hồ sơ thật đúng, chuẩn theo quy định của pháp luật để việc cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn được thực hiện nhanh chóng tránh bị trả lại hồ sơ.

4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn năm 2021

Chủ đầu tư dự án muốn được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn nộp hồ sơ theo quy định trên đến cơ quan có thẩm quyền:

– Số lượng hồ sơ: Chủ đầu tư chuẩn bị 2 bộ hồ sơ;

– Cơ quan tiếp nhận và thẩm định: Sở xây dựng tại nơi công trình xây dựng được thực hiện. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

– Thời hạn giải quyết:

+) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

+) Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

+) Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

+) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng.

Để việc cấp giấy phép xây dựng theo từng giai đoạn đáp ứng kịp tiến độ và không mất nhiều thời gian, công sức, hãy liên hệ với dịch vụ xin giấy phép xây dựng của ACC qua 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: info@accgroup.vn để được hỗ trợ. Dịch vụ xin giấy phép xây dựng trong đó có  ACC hợp pháp, nhanh gọn, hiệu quả, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách!

Viết một bình luận