Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

Trang chủ / Blog / Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

Chủ đầu tư muốn xây dựng công trình cấp đặc biệt thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Bài viết cung cấp trình tự xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoạt động xây dựng công trình yêu cầu phải được cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy phép xây dựng chính là là một trong những giấy tờ quan trọng nhất của chủ đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, thể hiện việc xây dựng đúng quy hoạch và đúng pháp luật.

Pháp luật có tiêu chí, nguyên tắc riêng để phân cấp công trình, tùy thuộc vào quy mô công suất, tầm quan trọng, kết cấu của mỗi loại công trình. Hiện nay, phân cấp công trình được chia thành 5 cấp:

 • Phân cấp công trình cấp đặc biệt
 • Phân cấp công trình xây dựng cấp 1 (I)
 • Phân cấp công trình xây dựng cấp 2 (II)
 • Phân cấp công trình xây dựng cấp 3 (III)
 • Phân cấp công trình xây dựng cấp 4 (IV)

Công trình cấp đặc biệt được hiểu là các công trình có quy mô xây dựng rộng lớn, hoạt động với công suất cao và có tầm quan trọng, ảnh hướng lớn đối với cả quốc gia.

Dưới đây là một số công trình cấp đặc biệt theo phân loại tại Phụ lục của Văn bản hợp nhất hai Thông tư quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng là Thông tư số 03/2016/TT-BXD và Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD:

 • Công trình y tế là bệnh viện với tổng số giường bệnh lưu trú lớn hơn 1.000 giường;
 • Sân vận động, sân thi đấu các môn thể thao ngoài trời có khán đài với sức chứa của khán đài lớn hơn 40 nghìn chỗ;
 • Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc với tổng sức chứa lớn hơn 3 nghìn người;
 • Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội: Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Trung ương Đảng, và các công trình đặc biệt quan trọng khác;

Với công trình cấp đặc biệt, các chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và thực hiện theo các trình tự tại bài viết này để xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

Đối với từng loại công trình khác nhau thì hồ sơ gồm những tài liệu khác nhau. Chi tiết quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Tham khảo hồ sơ đối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình tôn giáo; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế như sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:
 • Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
 • Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;
 • Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.
 • Riêng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài đầu tư tại Việt Nam còn tuân thủ các điều khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa thuận đã được đã được ký kết với Chính phủ Việt Nam; Đối với công trình tôn giáo bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp.

Ngoài ra, một số các tài liệu khác được yêu cầu như: Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế; cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm; bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế; quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

3. Thời gian giải quyết

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cách thức thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt đến Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.
 • Hình thức: Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

 • Bộ Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
  Kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Bộ Xây dựng thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.
 • Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

Bước 3: Xem xét, cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt

 • Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Đối với công trình kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy định, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Bộ Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt.

Trên đây là thủ tục xin cấp phép xây dựng công trình cấp đặc biệt theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, ACC luôn sẵn sàng hỗ trợ, hãy để lại thắc mắc hoặc liên lạc với chúng tôi.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin liên hệ, ACC sẽ gọi lại ngay cho bạn

Hotline: 0909928884

Tổng Đài: 1800.0006

Mail: hotro@accgroup.vn

Viết một bình luận

Language »