Giấy Phép QC Nông Nghiệp Pano Nhỏ (Dưới 10m2) Dưới 30 Ngày 2024

Quảng cáo là hoạt động phổ biến, thường xuyên, song ít ai biết để thực hiện việc quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo các sản phẩm đặc biệt, quảng cáo bằng các hình thức sử dụng pano cần phải trải qua nhiều bước, nhiều thủ tục. Đặc biệt, quảng cáo nông nghiệp bằng pano nhỏ (dưới 10m2) thời hạn dưới 30 ngày là một trong những loại quảng cáo cần đặc biệt lưu ý. Với bài viết dưới đây, ACC hân hạnh đem đến quý khách hàng những hiểu biết pháp lý về thủ tục xin Giấy phép quảng cáo nông nghiệp pano nhỏ (dưới 10m2) dưới 30 ngày.

Giấy phép QC nông nghiệp pano nhỏ (dưới 10m2) dưới 30 ngày.
Giấy phép QC nông nghiệp pano nhỏ (dưới 10m2) dưới 30 ngày.

1. Tại sao phải xin giấy phép quảng cáo nông nghiệp pano nhỏ?

 • Quảng cáo là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sản phẩm bằng các phương tiện nhằm đưa hình ảnh sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Do ảnh hưởng rộng rãi của nó nên cần có những quy định để cơ quan có thẩm quyền có thể kiểm soát nội dung quảng cáo, sản phẩm quảng cáo, chất lượng quảng cáo… Nhất là với các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, trong các lĩnh vực nhạy cảm như nông nghiệp, y tế
 • Quảng cáo bằng pano quảng cáo được quản lý một cách chặt chẽ bởi đây là công trình quảng cáo khá lớn, thường được đặt tại các địa điểm nhiều người qua lại, có thể gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
 • Chính vì vậy, việc quảng cáo các sản phẩm nông nghiệp dưới dạng pano có kích thước lớn hay nhỏ, thời hạn bất kỳ cũng đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Trong đó, với quảng cáo nông nghiệp pano nhỏ (dưới 10m2) dưới 30 ngày phải xin cấp giấy phép quảng cáo từ cơ quan có thẩm quyền.

2. Nội dung quảng cáo phải đáp ứng yêu cầu nào?

 • Nội dung quảng cáo phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.
 • Ngoài ra, với từng sản phẩm nông nghiệp được quy định cụ thể nêu trên (thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y; phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi) thì cần phải đáp ứng các điều kiện đi kèm về nội dung liên quan đến các loại giấy phép.

3. Điều kiện để tiến hành quảng cáo

 • Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.
 • Đối với quảng cáo các sản phẩm nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y; phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có các giấy tờ chứng minh khác đi kèm (giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp; giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm; giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm). Ngoài ra, việc quảng cáo các sản phẩm kể trên (trừ quảng cáo thức ăn chăn nuôi) chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

4. Việc đặt quảng cáo pano phải tuân thủ các vấn đề gì?

 • Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.
 • Quảng cáo trên pano nếu có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:
 • Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;
 • Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

5. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa và Thể thao - đối với các tỉnh thành có sự chia tách thành Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch). Bên cạnh đó, các cơ quan phối hợp có thể gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

6. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo nông nghiệp trên pano nhỏ dưới 10m2 dưới 30 ngày bao gồm:

 1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
 3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
 4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
 5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
 6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
 7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
 8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng

Với sản phẩm nông nghiệp đặc biệt tại mục 1 nêu trên, quý khách hàng phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực được phân công quản lý hoặc theo phân cấp thẩm quyền xác nhận theo quy định.

Ngoài ra, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo được tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm ủy quyền thực hiện quảng cáo, phải nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT.

7. Lệ phí nhà nước cho việc cấp giấy phép quảng cáo nông nghiệp pano nhỏ (dưới 10m2) dưới 30 ngày.

Tùy thuộc vào loại sản phẩm quảng cáo, nội dung quảng cáo, hình thức quảng cáo mà lệ phí sẽ khác nhau.

VD: Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - 1.200.000 đồng /lần/sản phẩm.

Thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y - 900.000 đồng/lần thẩm định.

Đối với các quảng cáo phải xin giấy phép xây dựng thì lệ phí sẽ bao gồm cả phí cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

Các loại phí, lệ phí thẩm định hồ sơ đăng ký và xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.Trường hợp chưa có quy định của Bộ Tài chính về thu phí, lệ phí, Cơ quan thường trực lập kế hoạch, dự trù kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Quy trình xin giấy phép quảng cáo nông nghiệp pano nhỏ (dưới 10m2) dưới 30 ngày.

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

9. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của acc?

Tự hào là đơn vị hàng đầu về thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo vì vậy luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng nhất. ACC sẽ không nhận dự án nếu thấy mình không có khả năng thực hiện.

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện. Chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh và cả quý khách.

Khi sử dụng dịch vụ của ACC, quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi.

Thu thập thông tin và tiến hành thay mặt quý khách hàng soạn thảo những hồ sơ liên quan trong thời hạn nhanh nhất nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ mà chúng tôi đã yêu cầu.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (1027 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo