Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử năm 2024

Hiện nay, lĩnh vực nhập khẩu hàng hoá, thiết bị tại Việt Nam đang ngày một gia tăng và phát triển. Trong đó, thiết bị điện tử là một trong những hàng hóa, thiết bị được nhập khẩu nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, do những tính chất phức tạp, đa dạng chủng loại nên việc nhập khẩu thiết bị điện tử cần có cơ chế kiểm soát nhất định. Vậy thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử hiện nay được quy định như thế nào? Trong khuôn khổ bài viết này, Luật ACC sẽ tìm hiểu về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử.

1. Điều kiện nhập khẩu thiết bị điện tử

Theo khoản 1.3.1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4: 2009/BKHCN)  ban hành theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN thì: “Thiết bị điện và điện tử là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc qua ổ cắm đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự (không bao gồm các thiết bị y tế và các thiết bị viễn thông)”. Vậy đối với thiết bị điện tử nhập khẩu thì phải tuân theo những điều kiện gì?

Theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN, các thiết bị điện tử được quy định trong tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật phải bảo đảm an toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng. Như vậy, đối với từng loại thiết bị điện tử khác nhau sẽ cần đảm bảo được những tiêu chuẩn khác nhau. Đối với trường hợp nhập khẩu, các thiết bị điện tử phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra, đối với một số thiết bị điện tử cụ thể sẽ có thêm những điều kiện khác. Sau khi được chứng nhận hợp quy, Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện tử sẽ tiến hành thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng cơ quan có thẩm quyền (thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử). Vậy thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử được thực hiện như thế nào?

2. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử được thực hiện qua những bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện tử chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định;

- Bản sao Hợp đồng, Danh mục thiết bị điện tử (nếu có); 

- Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai thiết bị điện tử nhập khẩu (nếu có); 

- Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); 

- Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả thiết bị điện tử có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn thiết bị điện tử và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); 

- Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 • Bước 3: Cơ quan kiểm tra xác nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng thiết bị điện tử và thực hiện thông quan thiết bị điện tử

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng thiết bị điện tử nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định. Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá sự phù hợp và bảo đảm thiết bị phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thiết bị điện tử không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan kiểm tra, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi thiết bị điện tử theo quy định của pháp luật.

3. Mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử

Mẫu đơn xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử hay nói cách khác là Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 154/2018/NĐ-CP, cụ thể:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi................ (Tên Cơ quan kiểm tra) …………………

Người nhập khẩu: ........................................

Địa chỉ: .........................................

Điện thoại: …………………… Fax: ……………………. Email: ...............................

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau:

anh-chup-man-hinh-2023-09-24-140223

Địa chỉ tập kết hàng hóa: .........................................

Hồ sơ nhập khẩu gồm: ...................................................

Hợp đồng (Contract) số: .....................................................

- Danh mục hàng hóa (Packing list) (nếu có): ..................................

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: ..........................................

do …………….Tổ chức ………………..cấp ngày: …../……/…….tại: .................................

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) số: ………………do Tổ chức chứng nhận: …………..cấp ngày: …./.../…… tại: ...................................

- Hóa đơn (Invoice) (nếu có) số: ...........................................................

- Vận đơn (Bill of Lading) (nếu có) số: . .......................................................

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có) số: ...............................................

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số: ...............................................

- Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) số: ............................................

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội dung đã khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ………………. và tiêu chuẩn công bố áp dụng ...........................................

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)
Vào sổ đăng ký: Số.../(Tên viết tắt của CQKT)
…….ngày... tháng ... năm 20...
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu)
…….ngày... tháng ... năm 20...
(NGƯỜI NHẬP KHẨU)
(Ký tên, đóng dấu)

4. Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử trọn gói tại Luật ACC

4.1. Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử tại Luật ACC có lợi ích gì?

Chúng tôi tư vấn dịch vụ giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử mang lại cho khách hàng lợi ích sau:

 • Luôn đi đầu trong hoạt động tư vấn đầu tư kinh doanh, Công ty Luật ACC là đơn vị uy tín, đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng có thể đặt niềm tin.
 • Cùng với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý cao cấp, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đồng thời vẫn tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử.
 • Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, dựa trên sự am hiểu pháp luật, ACC đảm bảo tối đa hóa lợi ích của khách hàng.
 • Tư vấn về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử của Công ty Luật ACC luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và đặc biệt về độ bảo mật thông tin chúng tôi sẽ bảo mật trong mọi trường hợp xấu nhất xảy ra
 • Đặc biệt để không mất nhiều thời gian của khách hàng, tư vấn thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử nói riêng và tư vấn xin giấy phép kinh doanh nói chung của Công ty Luật ACC luôn nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả cao.
 • Bên cạnh đó, chúng tôi luôn đưa ra một mức chi phí hợp lý phù hợp với vấn đề khách hàng đưa ra.
 • Ngoài ra, đối với những khách hàng nước ngoài gặp rào cản về ngôn ngữ, chúng tôi có thể hỗ trợ tối đa.

4.2. Khách hàng cần cung cấp gì khi sử dụng dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử tại Luật ACC?

Bạn có thể gặp trực tiếp tại văn phòng Luật ACC để tư vấn về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử, bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ một số hình thức tư vấn trực tuyến khác như: Tư vấn qua tin nhắn; Tư vấn qua facebook; Tư vấn qua zalo; Tư vấn qua email. 

Sau khi tư vấn các trình tự, thủ tục để xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử, nếu có nhu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu liên quan cần có trong hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử và nộp tại cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm duyệt, thẩm định, nếu hồ sơ hợp lệ, chúng tôi sẽ thực việc việc nhận giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử và gửi đến bạn.

5. Câu hỏi thường gặp

Có thể xin nhiều máy in trong một giấy phép không?

Có thể xin nhiều máy in, loại máy in trong cùng một giấy phép nhập khẩu. Việc quản lý máy in theo số series do vậy khi xin cho nhiều lô hàng khác nhau cần xác định chính xác số định danh của máy dự định xin

Có thể xin giấy phép nhập khẩu cho máy in cũ không?

Đối với các máy in trong danh mục phải xin giấy phép thì có thể xin giấy phép nhập khẩu. Đối với các máy không năm trong danh mục sẽ bị giới hạn 10 năm và giám định tại các đơn vị có chức năng giám định máy móc cũ

Giấy phép nhập khẩu máy in có giá trị bao lâu

Giấy phép nhập khẩu thiết bị in có giá trị đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan; GPNK máy in được cấp cho từng máy cụ thể (theo cả số model và số Seri máy). Vì vậy không thể sử dụng lại giấy phép này cho những thiết bị cùng loại cho các lô hàng khác nhau.

Xin giấy phép nhập khẩu máy in ở đâu?

Đơn vị duy nhất cấp GPNK máy in là Cục xuất bản, in và phát hành (theo thông tư 25/2018/TT-BTTTT) tại địa chỉ: Số 10 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn, Kiếm Hà Nội.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử. Nếu có thắc mắc gì về tư vấn thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thiết bị điện tử hay những vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi như sau: Hotline: 1900.3330 hoặc Zalo: 084.696.7979 hoặc Email: [email protected]. Công ty Luật ACC rất hân hạnh được hỗ trợ quý khách hàng!

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (234 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (2)

  Trần Vũ Hoàng Tùng
  Trang Web của các bạn rất thân thiện, mong việc cung ứng dịch vụ cũng tốt nhất
  TRẢ LỜI
  V
  Chuyên viên Tư vấn
  Quản trị viên
  Rất cảm ơn sự trải nghiệm và đánh giá tốt từ anh ạ
  TRẢ LỜI
  084.696.7979 19003330 Báo giá Chat Zalo