Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu giống cây trồng năm 2023

Với một đất nước đi lên từ nền nông nghiệp thì việc buôn bán xuất nhập khẩu giống cây trồng cũng được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, để đáp ứng các nhu cầu đề ra của xã hội cũng như quản lý chặt chẽ các hoạt động chỉ nằm trong một khuôn khổ nhất định. Việc nhập khẩu nhằm đưa các giống cây mới về khai thác sử dụng cần phải được sự cho phép của Cục Trồng trọt theo quy định. Sau đây, ACC sẽ tư vấn cho các bạn những vấn đề liên quan đến “Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng 2023”.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu Giống Cây Trồng 2020Thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

1. Căn cứ pháp lý về giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật dưới đây bao gồm:

 • Luật Trồng trọt năm 2018;
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT;
 • Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

2. Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng là gì?

Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng là thuật ngữ gồm nội hàm là giống cây trồng và giấy phép nhập khẩu.

Theo khoản 5 Điều 2 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định: Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

Còn giấy phép nhập khẩu được hiểu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó, tùy vào quy định pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế mà điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khác nhau tùy quốc gia.

Như vậy, giấy phép nhập khẩu giống cây trồng là loại giấy phép cần thiết và bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh về nhập khẩu giống cây trồng về Việt Nam thuộc trường hợp phải xin cấp phép nhập khẩu. 

3. Ai phải xin giấy phép nhập khẩu giống cây trồng?

Đối tượng nào sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng hoặc Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam không phải xin phép.

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT như sau:

Thương nhân nhập khẩu giống cây trồng  nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư (trừ trường hợp giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới);

Nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, trồng sản xuất thử nghiệm, làm cây cảnh, cây bóng mát, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư (trừ trường hợp giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng lâm nghiệp mới);

Khi thuộc một trong các trường hợp trên thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép nhập khẩu giống cây trồng.

3. Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng được quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT cụ thể như sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng;
 • Tờ khai kỹ thuật theo Mẫu số 04/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);
 • Trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế phải bổ sung 01 bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;
 • Trường hợp nhập khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam;
 • Trường hợp nhập khẩu làm quà tặng phải bổ sung 01 bản sao giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;
 • Trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hồ sơ phải bổ sung bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực của văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Giấy công nhận giống cây trồng mới; Giấy xác nhận giống cây trồng không nằm trong Danh mục cấm sử dụng của nước xuất khẩu; Giấy chứng nhận khác có nội dung tương tự kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm tại Việt Nam cho thấy giống cây trồng an toàn với môi trường.

4. Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng 2022

Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Cục Trồng trọt.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Cục Trồng trọt thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng đầy đủ, đúng quy định, Cục Trồng trọt cấp Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng theo Mẫu số 05/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hình thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng tại Bộ phận một cửa – Văn phòng Cục trồng trọt, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nộp qua mạng: Đăng ký tài khoản tại Cổng thông tin một cửa của quốc gia (vnsw.gov.vn) và nộp hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền

Đối với giống cây trồng nông nghiệp: Cục Trồng trọt

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” – Văn phòng Cục Trồng trọt

Đối với giống cây trồng lâm nghiệp: Tổng cục Lâm nghiệp

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp

5. Thời gian giải quyết thủ tục và thời hạn của giấy phép nhập khẩu giống cây trồng

Thời hạn giải quyết khi cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu giống cây trồng không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp.

6. Dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng tại công ty Luật ACC

Hiện nay, Quý khách đang có nhu cầu xin giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nhưng không có thời gian để tìm hiểu cũng như chưa nắm rõ được hoặc có quá nhiều vấn đề khiến bạn không thể tự mình làm giấy phép nhập khẩu giống cây trồng.

Hãy đến với ACC, với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép nhập khẩu giống cây trồng cam kết mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng hoàn thành thủ tục để giúp quý khách thuận lợi trong quá trình hoạt động.

7. Câu hỏi thường gặp

Quyền đối với giống cây trồng quy định thế nào?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Căn cứ theo Điều 9 Luật Trồng trọt 2018 về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt bao gồm:

- Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng chưa được quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp khác và sản phẩm cây trồng giả, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Giống cây trồng là gì?

Là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.

Thời hạn giải quyết khi cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng bao nhiêu ngày?

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu giống cây trồng bao lâu?

Không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp.

Trên đây là nội dung bài viết giấy phép nhập khẩu giống cây trồng. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ này vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giấy phép nhập khẩu giống cây trồng một cách nhanh chóng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung bài viết:

  Đánh giá bài viết: (373 lượt)

  Để lại thông tin để được tư vấn

  Họ và tên không được để trống

  Số điện thoại không được để trống

  Số điện thoại không đúng định dạng

  Email không được để trống

  Vấn đề cần tư vấn không được để trống

  Bài viết liên quan

  Phản hồi (0)

  Hãy để lại bình luận của bạn tại đây!

  084.696.7979 19003330 Chat Ngay Báo Giá Chat Zalo